Om bolaget (KLED)

Kungsleden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,05 %
 • Utv. idag SEK
  +0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  94,80
 • Högst
  95,30
 • Lägst
  93,30
 • Antal
  376 569
 • Tid
  17:29:54

Kungsleden

Kungsleden är ett fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera totalavkastning till aktieägarna. Fastighetsbeståndet består av lokaler för kontor, industri och lager samt handel beläget runtom Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och Norrland. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Biljana Pehrsson
Ordförande
Charlotte Axelsson
Hemsida
http://www.ku...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
20 693 712 864 SEK
Kungsleden
218 403 302 aktier
Totalt
218 403 302 aktier
Introdatum
1999-04-14

Kommande händelser

2020-01-01
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-01
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2020-02-12
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-07-10
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-04-29
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,55 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,93 -1,24 6,35 18,86
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,06 0,51 0,84 0,13 -12,04
AGNC Investment Corp 0,17 0,70 0,00 9,54 -3,18
Acadia Realty Trust -1,47 -1,92 -5,51 -10,14 -7,29
Acrinova 0,00 - - - -
Adapteo 3,34 0,15 -3,91 -10,96 -
Aedifica SA -1,60 0,36 -0,21 6,53 49,19
Agat Ejendomme 6,38 14,69 3,97 5,76 -30,75
Agree Realty Corp -1,41 -3,55 -4,19 -1,02 14,31
Akelius Residential Prop. D 0,00 -0,68 -1,14 - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 0,14 0,14 -1,28 5,64
Ägare Kapital % Röster %
Welandson Gösta och bolag 14,50 14,50
APG Asset Management 3,20 3,20
Olle Florén bol 3,10 3,10
Vanguard 3,00 3,00
BlackRock 2,80 2,80
Handelsbanken Fonder 2,60 2,60
Norges Bank 2,50 2,50
Tr Property Investment... 2,20 2,20
Catella Fonder 1,90 1,90
Nordea fonder 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-10-23
Räntetäckningsgrad
4,86
Räntabilitet eget kapital %
9,00
Balanslikviditet
0,58
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,58
Ändring eget kapital %
11,00
Soliditet %
43,00
Ändring totalt kapital %
0,13
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
64,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
101,00
Andel utdelad vinst %
29,00