Om bolaget (KLED)

Kungsleden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,36 %
 • Utv. idag SEK
  -0,30 SEK
 • Köp
  82,90
 • Sälj
  82,95
 • Senast
  82,95
 • Högst
  84,05
 • Lägst
  82,55
 • Antal
  199 459
 • Tid
  13:30:08

Kungsleden

Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera marknadsmässig totalavkastning till aktieägarna. Fastighetsbeståndet består av lokaler för kontor, industri och lager samt handel i Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och Norrland. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Biljana Pehrsson
Ordförande
Charlotte Axelsson
Hemsida
http://www.ku...
Bransch
-
Börsvärde
18 182 074 891 SEK
Kungsleden
218 403 302 aktier
Totalt
218 403 302 aktier
Introdatum
1999-04-14

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-01-01
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-01
 • Utdelningsdag: 2020-01-07

Tidigare händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-07-10
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-04-29
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Kungsleden
 • Utdelning/aktie: 0,5500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Welandson Gösta och bolag 14,50 14,50
Olle Florén bol 3,10 3,10
Vanguard 2,90 2,90
BlackRock 2,80 2,80
APG Asset Management 2,70 2,70
Norges Bank 2,50 2,50
Handelsbanken Fonder 2,30 2,30
Tr Property Investment... 2,30 2,30
Catella Fonder 1,60 1,60
Nordea fonder 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2019-07-10
Räntetäckningsgrad
5,01
Räntabilitet eget kapital %
9,00
Balanslikviditet
0,42
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,42
Ändring eget kapital %
7,00
Soliditet %
43,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
65,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
102,00
Andel utdelad vinst %
29,00