Om bolaget (KNOW)

Knowit

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  214,00
 • Högst
  214,00
 • Lägst
  210,50
 • Antal
  64 932
 • Tid
  17:29:48

Knowit

Knowit är en nordisk konsultverksamhet med tre divisioner: IT och systemutveckling; Kundupplevelsesteknik och kommunikation; Företagsledning. Företaget har cirka 2200 anställda på cirka 20 platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Knowit erbjuder sina tjänster till de flesta branscher, både offentlig och privat sektor.

VD
Per Wallentin
Ordförande
Mats Olsson
Hemsida
www.knowitgro...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
4 120 304 640 SEK
Knowit
19 253 760 aktier
Totalt
19 253 760 aktier
Introdatum
1997-11-10

Kommande händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Knowit
 • Utdelning/aktie: 5,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 794 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 921 400 000
Materiella anläggningstillgångar 42 600 000
Finansiella anläggningstillgångar 9 200 000
Summa anläggningstillgångar 973 200 000
Kassa och bank 105 200 000
Summa omsättningstillgångar 820 800 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 938 700 000
Minoritetsintressen 12 500 000
Avsättningar 39 000 000
Långfristiga skulder 55 000 000
Kortfristiga skulder 748 800 000
Årets resultat 194 400 000
Totala intäkter 2 733 500 000
Rörelseresultat 276 000 000
Summa finansnetto -9 300 000
Resultat efter finansiella poster 266 700 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-06
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %
2019-03-05
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 4,68 %
2018-12-13
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 5 579
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-12-11
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 19 936
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2018-08-03
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 37 635
 • Aktiekapital: 5,19 %
 • Röstandel: 5,19 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ALLGON B -1,55 1,36 28,53 52,22 8,78
Acconeer 0,75 0,86 -4,52 -14,32 -18,83
Addnode Group B 1,70 5,65 7,94 21,05 79,69
Advenica AB 1,24 1,87 -1,80 -22,14 -74,45
Agillic -0,39 0,39 -11,72 -10,49 -30,45
Alcadon Group -1,07 -2,80 -4,14 -4,14 -44,29
Anoto Group -2,87 -7,30 -11,19 -58,87 -73,04
Apptix 0,00 4,17 0,00 -0,79 71,23
Arbona A -14,63 -8,70 0,00 -19,23 -3,67
Arbona B -3,74 0,00 -4,63 -20,16 14,44
Ägare Kapital % Röster %
Fidelity 8,80 8,80
Swedbank Robur 7,79 7,79
Handelsbanken 5,23 5,23
Nordea 4,54 4,54
MSIL IPB Client Account 4,48 4,48
Societe Generale 3,88 3,88
Unionen 3,30 3,30
BNYMSANV RE BNYM RE OD... 2,51 2,51
Carnegie Micro Cap 2,09 2,09
BNYM Regents of the Un... 1,97 1,97
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
48,44
Räntabilitet eget kapital %
21,97
Balanslikviditet
1,13
Räntabilitet totalt kapital %
16,68
Kassalikviditet
1,13
Ändring eget kapital %
16,27
Soliditet %
57,54
Ändring totalt kapital %
7,17
Kapitalomsättningshast.
1,66
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
10,02
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
7,23
Andel utdelad vinst %
50,08