Om bolaget (KNOW)

Knowit

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,86 %
 • Utv. idag SEK
  -1,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  185,40
 • Högst
  190,00
 • Lägst
  184,00
 • Antal
  31 990
 • Tid
  17:29:36

Knowit

Knowit är ett IT-konsultbolag. Bolaget erbjuder tjänster inom digitalisering och innefattar exempelvis digital marknadsföring, mobila- och molnbaserade lösningar samt IT-strategi och projektledning. Verksamheten styrs utifrån tre affärssegment: Knowit Experience, Knowit Insight samt Knowit Solutions. Bolaget etablerades 1990 och har främst verksamhet i Norden och Baltikum. Kunderna återfinns inom varierande branscher, från finans, offentlig sektor till telekom.
VD
Per Wallentin
Ordförande
Mats Olsson
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Teknik
Börsvärde
3 600 453 120 SEK
Knowit
19 253 760 aktier
Totalt
19 253 760 aktier
Introdatum
1997-11-10

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Knowit
 • Utdelning/aktie: 5,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-06
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %
2019-03-05
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 4,68 %
2018-12-13
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 5 579
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-12-11
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 19 936
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2018-08-03
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 37 635
 • Aktiekapital: 5,19 %
 • Röstandel: 5,19 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
24SevenOffice 1,00 -5,31 -10,09 13,91 138,96
5th Planet Games 1,16 0,23 -6,05 -4,19 -66,79
Absolicon 0,59 4,59 25,27 119,23 8,92
Acconeer -0,25 1,87 6,28 -4,05 -7,57
Acosense 1,69 -16,67 -14,29 -44,44 -70,30
Addnode Group B 8,00 5,69 0,68 7,22 50,61
Adevinta ser. A -1,09 -5,42 -4,72 4,48 -
Adevinta ser. B -1,10 -6,35 -2,28 7,39 -
Admicom Oyj -0,21 -1,25 12,59 29,86 209,80
Advenica AB -7,34 -4,19 8,93 9,91 -61,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-15
Räntetäckningsgrad
39,58
Räntabilitet eget kapital %
0,28
Balanslikviditet
1,17
Räntabilitet totalt kapital %
0,14
Kassalikviditet
1,17
Ändring eget kapital %
0,12
Soliditet %
0,52
Ändring totalt kapital %
0,19
Kapitalomsättningshast.
1,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,10
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,10
Andel utdelad vinst %
-