Om bolaget (SECT B)

SECTRA B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,26 %
 • Utv. idag SEK
  +10,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  132,40
 • Högst
  133,70
 • Lägst
  123,70
 • Antal
  166 081
 • Tid
  17:29:45

Sectra

Sectra är verksamma inom säkerhetslösningar. Störst affärsinriktning återfinns inom medicinteknik och cybersäkerhet. Bolaget utvecklar IT-lösningar som används bland sjukhus, institut och myndigheter på global nivå för hantering av kritisk infrastruktur samt känslig datainformation. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, där lösningarna säljs via flertalet dotterbolag. Sectra grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping.
VD
Torbjörn Kronander
Ordförande
Jan-Olof Brüer
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
23 684 902 347 SEK
SECTRA B
180 558 865 aktier
Totalt
193 662 325 aktier
Introdatum
1999-03-03

Kommande händelser

2022-06-03
Årsrapport
2022-09-08
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2022-03-09
Delårsrapport
2021-12-10
Delårsrapport
2021-10-18
Distribution av värdepapper SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 0,90 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-18
 • Utdelningsdag: 2021-11-05
2021-09-15
Ordinarie utdelning SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-15
 • Utdelningsdag: -
2021-09-14
Bolagsstämma
2021-09-03
Delårsrapport
2021-06-02
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 3,85 3,21 0,96 -3,56 -8,75
10X Genomics Inc 11,91 6,45 5,98 -34,86 -70,56
111 Inc 20,75 27,15 -1,03 -28,62 -80,27
1Life Healthcare Inc 3,90 0,23 15,79 -18,59 -76,22
22nd Century Group Inc 1,08 5,06 -6,50 -19,40 -58,44
23andMe Holding Co. -1,04 -3,05 -7,74 -35,73 -
2cureX 3,77 0,52 -12,16 -15,74 -44,42
4D Molecular Therapeutics Inc 2,69 -1,80 -37,53 -44,07 -71,30
4D Pharma PLC 2,17 -0,30 -6,52 -1,79 -69,67
9 Meters Biopharma Inc -6,78 -5,15 -3,49 -17,92 -64,73
908 Devices Inc. 9,32 7,19 -12,93 -7,30 -63,83
Ägare Kapital % Röster %
SEB INVESTMENT MANAGEMENT 11,70 7,30
Nordea Investment Funds 9,70 6,00
Torbjörn Kronander 8,10 11,70
Jan-Olof Brüer 8,00 11,70
Frithjof Qvigstad 5,60 7,30
Fjärde AP-fonden 4,80 3,00
Robert Forchheimer 3,60 5,20
Viveke Fåk 3,40 5,30
Shannon AB 2,80 10,80
Ingemar Ingemarsson 0,70 3,60
Datum för årsredovisning
2022-03-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
42,35
Balanslikviditet
160,49
Räntabilitet totalt kapital %
22,95
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
25,94
Soliditet %
52,46
Ändring totalt kapital %
24,18
Kapitalomsättningshast.
99,90
Bruttomarginal %
91,31
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
22,24
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
22,97
Andel utdelad vinst %
-