Om bolaget (SECT B)

SECTRA B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,57 %
 • Utv. idag SEK
  +5,50 SEK
 • Köp
  966,50
 • Sälj
  968,00
 • Senast
  966,50
 • Högst
  991,50
 • Lägst
  964,00
 • Antal
  18 955
 • Tid
  16:52:09

Sectra

Sectra är verksamma inom säkerhetslösningar. Störst affärsinriktning återfinns inom medicinteknik och cybersäkerhet. Bolaget utvecklar IT-lösningar som används bland sjukhus, institut och myndigheter på global nivå för hantering av kritisk infrastruktur samt känslig datainformation. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, där lösningarna säljs via flertalet dotterbolag. Sectra grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping.
VD
Torbjörn Kronander
Ordförande
Jan-Olof Brüer
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
37 022 999 734 SEK
SECTRA B
35 904 802 aktier
Totalt
38 525 494 aktier
Introdatum
1999-03-03

Kommande händelser

2021-10-18
Distribution av värdepapper SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 0,90 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-18
 • Utdelningsdag: 2021-11-05
2021-12-10
Delårsrapport
2022-03-09
Delårsrapport
2022-06-03
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-09-15
Ordinarie utdelning SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-15
 • Utdelningsdag: -
2021-09-14
Bolagsstämma
2021-09-03
Delårsrapport
2021-06-02
Årsrapport
2021-03-12
Delårsrapport
2020-11-27
Delårsrapport
2020-10-05
Distribution av värdepapper SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-05
 • Utdelningsdag: 2020-10-23
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,66 -0,28 -1,44 4,24 30,17
10X Genomics Inc -0,91 -1,68 -3,85 -21,90 30,75
111 Inc -1,74 -0,16 1,63 -29,40 6,69
1Life Healthcare Inc -5,39 -2,24 -0,52 -33,53 -12,10
22nd Century Group Inc 0,99 -1,93 -18,01 -32,97 422,51
23andMe Holding Co. 3,27 13,35 10,88 -24,09 -
2cureX -2,92 -8,51 -12,63 -14,76 -23,19
4D Molecular Therapeutics Inc -0,20 3,91 21,11 41,16 -
4D Pharma PLC -3,20 -9,70 -16,55 -37,03 -
9 Meters Biopharma Inc 3,08 3,08 19,64 -0,74 83,30
908 Devices Inc. 1,55 1,08 12,40 -6,02 -
Ägare Kapital % Röster %
SEB INVESTMENT MANAGEMENT 11,80 7,30
Nordea Investment Funds 11,60 7,20
Torbjörn Kronander 8,10 11,70
Jan-Olof Brüer 8,00 11,70
Frithjof Qvigstad 5,60 7,30
Fjärde AP-fonden 4,90 3,00
Robert Forchheimer 3,60 5,20
Viveke Fåk 3,40 5,30
Shannon AB 2,80 10,80
Ingemar Ingemarsson 0,70 3,60
Datum för årsredovisning
2021-09-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
42,37
Balanslikviditet
189,85
Räntabilitet totalt kapital %
25,63
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
20,78
Soliditet %
59,60
Ändring totalt kapital %
17,69
Kapitalomsättningshast.
106,41
Bruttomarginal %
91,27
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,73
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
24,08
Andel utdelad vinst %
-