Om bolaget (SECT B)

SECTRA B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,14 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  358,50
 • Högst
  358,50
 • Lägst
  354,50
 • Antal
  37 699
 • Tid
  17:29:36

Sectra

Sectra utvecklar produkter inom medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget har kontor i 12 länder och en global verksamhet.

 • Imaging IT Solutions: IT-system för bildhantering inom sjukvården. Huvudområdet är radiologi men tekniken används även till andra bilddiagnostiska enheter inom vården.
 • Secure Communications: Lösningar för säker kommunikation. Kunder är myndigheter, företag och försvarsorganisationer i Europa.
 • Business Innovation: Sectras mindre verksamheter och framtidsprojekt. I området ingår produkter som syftar till effektivare vård av benskörhet och följder av artros.
VD
Torbjörn Kronander
Ordförande
Jan-Olof Brüer
Hemsida
www.sectra.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
13 730 327 818 SEK
SECTRA B
35 732 179 aktier
Totalt
35 732 179 aktier
Introdatum
1999-03-03

Kommande händelser

2019-09-03
Delårsrapport
2019-09-05
Bolagsstämma
2019-11-29
Delårsrapport
2020-03-04
Delårsrapport
2020-06-03
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-28
Årsrapport
2019-03-06
Delårsrapport
2018-12-07
Delårsrapport
2018-10-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SECT-ILB
 • Noteringsperiod: 2018-10-05 - 2018-10-16
2018-10-03
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-03
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-10-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-03
Distribution av värdepapper SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-03
 • Utdelningsdag: -
2018-09-06
Bolagsstämma
2018-09-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 234 408 000
Immateriella anläggningstillgångar 188 087 000
Materiella anläggningstillgångar 90 251 000
Finansiella anläggningstillgångar 26 098 000
Summa anläggningstillgångar 304 436 000
Kassa och bank 282 341 000
Summa omsättningstillgångar 929 972 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 605 998 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 21 078 000
Långfristiga skulder 34 417 000
Kortfristiga skulder 572 915 000
Årets resultat 198 264 000
Totala intäkter 1 298 430 000
Rörelseresultat 239 104 000
Summa finansnetto 10 167 000
Resultat efter finansiella poster 249 271 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: If Skadeförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,84 %
 • Röstandel: 4,85 %
2018-11-08
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 3 898
 • Aktiekapital: 8,10 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,18 0,89 1,48 0,40 2,55
2cureX -0,65 -4,08 -11,05 6,69 101,32
A1M Pharma -1,85 2,42 -7,02 -12,97 -70,18
ADDvise Group A 0,00 -3,36 -28,13 -46,51 -46,01
ADDvise Group B 2,58 0,63 10,42 16,91 -40,67
ALK-Abelló B -0,62 0,95 9,82 48,06 49,44
Acarix 0,25 -9,89 -14,68 0,75 -47,92
Active Biotech 0,33 2,50 -0,65 -12,16 4,07
AddLife B 1,39 6,20 12,79 22,78 49,23
AdderaCare -2,35 -0,60 -10,27 18,57 -10,27
Aino Health -6,44 1,35 -10,71 4,65 -11,42
Ägare Kapital % Röster %
Nordea Investment Funds 14,70 9,10
IF Skadeförsäkrings AB 8,40 5,20
Torbjörn Kronander 8,10 11,80
Jan-Olof Brüer 8,00 11,80
SEB Investment Management 6,80 4,20
Frithjof Qvigstad 5,70 7,30
Robert Forchheimer 3,60 5,20
Viiveke Fåk 3,40 5,40
Shannon AB 2,60 10,70
Ingemar Ingemarsson 0,70 3,70
Datum för årsredovisning
2019-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
29,83
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
19,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
20,12
Soliditet %
55,36
Ändring totalt kapital %
6,51
Kapitalomsättningshast.
1,14
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
16,20
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
13,68
Andel utdelad vinst %
-