Om bolaget (SECT B)

SECTRA B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,16 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  320,50
 • Sälj
  322,00
 • Senast
  322,00
 • Högst
  326,00
 • Lägst
  314,50
 • Antal
  9 842
 • Tid
  15:38:25

Sectra

Sectra har verksamhet i branscherna medicinteknik och cybersäkerhet. Bolaget utvecklar och säljer IT-lösningar som hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter, kritisk infrastruktur samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Produkterna och tjänsterna säljs genom dotterbolag och partners över hela världen. Sectra grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping.
VD
Torbjörn Kronander
Ordförande
Jan-Olof Brüer
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
12 330 448 026 SEK
SECTRA B
35 732 179 aktier
Totalt
38 352 871 aktier
Introdatum
1999-03-03

Kommande händelser

2019-11-28
Delårsrapport
2020-03-04
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SECT-ILB
 • Noteringsperiod: 2019-10-04 - 2019-10-15
2019-10-02
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2019-10-02
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-10-02
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-10-02
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-09-06
Ordinarie utdelning SECTRA B
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-06
 • Utdelningsdag: -
2019-09-05
Bolagsstämma
2019-09-03
Delårsrapport
2019-05-28
Årsrapport
2019-03-06
Delårsrapport
2018-12-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: If Skadeförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,84 %
 • Röstandel: 4,85 %
2018-11-08
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 3 898
 • Aktiekapital: 8,10 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,67 2,48 2,36 7,40 9,74
2cureX -2,48 -0,72 3,00 -15,90 -3,58
A1M Pharma -5,20 -7,42 -37,30 -48,03 -72,60
AAC Holdings Inc -6,47 6,89 -55,00 -62,59 -94,59
AC Immune SA -0,20 1,02 -5,00 -9,52 -48,54
ACADIA Pharmaceuticals Inc -0,13 -1,53 -5,40 52,70 75,59
Abbott Laboratories 0,17 3,67 -1,32 -5,96 21,03
Abbvie Inc 0,60 2,69 6,09 10,77 -15,96
Abeona Therapeutics Inc -1,77 -0,89 -30,84 -42,34 -77,14
Abiomed Inc 0,86 4,95 -6,63 -32,27 -53,94
Acadia Healthcare Company Inc -0,30 2,30 -6,22 -5,11 -21,47
Ägare Kapital % Röster %
Nordea Funds Oy 14,60 9,10
SEB INVESTMENT MANAGEMENT 8,90 5,50
Torbjörn Kronander 8,10 11,80
Jan-Olof Brüer 8,00 11,70
IF Skadeförsäkrings AB 7,20 4,50
Frithjof Qvigstad 5,60 7,30
Robert Forchheimer 3,60 5,20
Viveke Fåk 3,40 5,30
Shannon AB 2,70 10,70
Ingemar Ingemarsson 0,70 3,70
Datum för årsredovisning
2019-09-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
29,00
Balanslikviditet
1,72
Räntabilitet totalt kapital %
18,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
21,00
Soliditet %
56,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
1,09
Bruttomarginal %
85,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
15,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
16,00
Andel utdelad vinst %
-