Om bolaget (IAR B)

I.A.R Systems Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,45 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  222,50
 • Högst
  226,00
 • Lägst
  222,00
 • Antal
  5 176
 • Tid
  17:29:48

I.A.R. Systems Group

IAR Systems är en ledande leverantör av mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Mjukvaran används för att programmera chip som styr produkter inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. Kunderna återfinns idag på global nivå, främst inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Stefan Skarin
Ordförande
Maria Wasing
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Teknik
Börsvärde
3 093 985 759 SEK
I.A.R Systems Group
13 527 762 aktier
Totalt
13 968 333 aktier
Introdatum
1999-01-04

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning I.A.R Systems Group
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-05
 • Vem: Norron AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,37 %
 • Röstandel: 9,75 %
2019-05-08
 • Vem: Norron AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,57 %
 • Röstandel: 8,99 %
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 7,48 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,01 %
 • Röstandel: 0,10 %
2019-02-19
 • Vem: Norron AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,31 %
 • Röstandel: 9,68 %
2018-12-04
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 9 100
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,68 %
2018-10-31
 • Vem: ANDRA AP-FONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,50 %
 • Röstandel: 8,90 %
2018-10-31
 • Vem: FORSTA AP-FONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,70 %
 • Röstandel: 8,10 %
2018-10-31
 • Vem: RIBBSKOTTET AKTIEBOLAG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,10 %
 • Röstandel: 5,70 %
2018-10-31
 • Vem: PENSION, DANICA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 7,70 %
2018-10-31
 • Vem: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,60 %
 • Röstandel: 9,00 %
2018-09-07
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 4 000
 • Aktiekapital: 5,33 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
Norron AB 10,40 9,80
SEB S.A Client Assets... 9,60 9,00
Andra AP-fonden 9,50 8,90
Första AP-Fonden 8,70 8,10
Handelsbanken Fonder 7,90 7,40
Ribbskottet AB 6,50 6,10
Catella Fondförvaltning 5,50 5,10
tredje AP-Fonden 4,40 4,20
Försäkringsaktiebolage... 3,00 2,80
State Street Bank &... 2,50 2,40
Danica Pension 1,60 7,70
Datum för årsredovisning
2019-08-21
Räntetäckningsgrad
38,57
Räntabilitet eget kapital %
21,00
Balanslikviditet
1,10
Räntabilitet totalt kapital %
15,00
Kassalikviditet
1,06
Ändring eget kapital %
6,00
Soliditet %
70,00
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
55,00
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
29,00
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
28,00
Andel utdelad vinst %
-