• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (IAR B)

I.A.R Systems Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,70 %
 • Utv. idag SEK
  -2,00 SEK
 • Köp
  284,50
 • Sälj
  285,00
 • Senast
  285,00
 • Högst
  287,00
 • Lägst
  284,00
 • Antal
  1 829
 • Tid
  13:58:01

I.A.R Systems Group

I.A.R Systems är leverantör av mjukvara för programmering av processorer i inbyggda system. Mjukvaran används för att programmera chip som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. De har försäljningkontor i USA, Brasilien, Japan, Korea, Kina, Tyskland, Frankrike och England. Den största marknaden är USA och som ensamt för ca 40% av intäkterna. Bolaget hette tidigare Intoi (1105).

VD
Stefan Skarin
Ordförande
Maria Wasing
Hemsida
www.iar.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
4 008 911 571 SEK
I.A.R Systems Group
13 523 613 aktier
Totalt
13 523 613 aktier
Introdatum
1999-01-04

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning I.A.R Systems Group
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
2018-06-15
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
410 100 000
Immateriella anläggningstillgångar 194 400 000
Materiella anläggningstillgångar 6 200 000
Finansiella anläggningstillgångar 22 200 000
Summa anläggningstillgångar 222 800 000
Kassa och bank 119 500 000
Summa omsättningstillgångar 187 300 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 290 400 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 17 400 000
Kortfristiga skulder 102 300 000
Årets resultat 80 000 000
Totala intäkter 345 000 000
Rörelseresultat 107 400 000
Summa finansnetto -1 700 000
Resultat efter finansiella poster 105 700 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-08
 • Vem: Norron AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,57 %
 • Röstandel: 8,99 %
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 7,48 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,01 %
 • Röstandel: 0,10 %
2019-02-19
 • Vem: Norron AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,31 %
 • Röstandel: 9,68 %
2018-12-04
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 9 100
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,68 %
2018-10-31
 • Vem: FORSTA AP-FONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,70 %
 • Röstandel: 8,10 %
2018-10-31
 • Vem: ANDRA AP-FONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,50 %
 • Röstandel: 8,90 %
2018-10-31
 • Vem: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,60 %
 • Röstandel: 9,00 %
2018-10-31
 • Vem: PENSION, DANICA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 7,70 %
2018-10-31
 • Vem: RIBBSKOTTET AKTIEBOLAG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,10 %
 • Röstandel: 5,70 %
2018-09-07
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 4 000
 • Aktiekapital: 5,33 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,23 -1,32 -7,17 -0,55 -1,20
ALLGON B 2,05 3,47 11,75 46,56 10,64
Acconeer -1,81 -4,25 -5,64 -12,98 -15,24
Addnode Group B -0,35 -4,00 1,41 15,20 64,01
Advenica AB 0,00 17,39 3,00 -1,82 -70,00
Agillic 0,00 1,92 -5,36 -4,44 -27,60
Alcadon Group -1,82 -2,88 -6,90 -1,46 -47,67
Anoto Group 2,00 2,20 -11,61 -60,56 -72,43
Arbona A -0,94 0,00 -4,55 -10,26 -5,41
Arbona B 0,00 11,65 6,48 -8,00 35,29
Artificial Solutions Intern. 3,10 14,56 39,72 -39,89 -58,47
Ägare Kapital % Röster %
SKANDINAVISKA ENSKILDA... 9,60 9,00
ANDRA AP-FONDEN 9,50 8,90
FORSTA AP-FONDEN 8,70 8,10
RIBBSKOTTET AKTIEBOLAG 6,10 5,70
SEB S.A. Client Assets... 5,35 4,99
CATELLA FONDFÖRVALTNING 5,10 4,80
TREDJE AP-FONDEN 4,40 4,10
JP MORGAN BANK LUXEMBO... 3,40 3,20
JP MORGAN BANK LUXEMBO... 3,10 2,90
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 2,80 2,70
PENSION, DANICA 1,60 7,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
60,89
Räntabilitet eget kapital %
20,85
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
20,44
Kassalikviditet
0,99
Ändring eget kapital %
89,39
Soliditet %
76,16
Ändring totalt kapital %
76,10
Kapitalomsättningshast.
0,68
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
58,36
Rörelsemarginal %
30,01
Kundfordringar oms. hast.
6,09
Nettomarginal %
22,74
Andel utdelad vinst %
79,73