• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (TRENT)

Trention

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,69 %
 • Utv. idag SEK
  +0,40 SEK
 • Köp
  58,60
 • Sälj
  58,80
 • Senast
  58,60
 • Högst
  58,60
 • Lägst
  57,00
 • Antal
  12 174
 • Tid
  09:16:42

Trention

Trention investerar i och erbjuder krediter till företag. Verksamheten är uppdelad i investeringsverksamhet och en kreditverksamhet. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Inom investeringsverksamheten är Trention en aktiv ägare.

VD
William Heigard
Ordförande
Mats Gabrielsson
Hemsida
www.trention.se
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
220 461 658 SEK
Trention
3 788 001 aktier
Totalt
3 788 001 aktier
Introdatum
1998-12-30

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Ordinarie utdelning Trention
 • Utdelning/aktie: 1,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-07
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
2018-04-16
Erbjudande: Erbjudande
 • B.O. Intressenter AB makes a cash offer at 59,20 SEK/share. (not rec.)
 • Datum: 2018-04-16
 • Tidsperiod: 2018-05-18 - 2018-06-12
 • Pris: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
309 229 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 48 625 000
Summa anläggningstillgångar 48 625 000
Kassa och bank 96 864 000
Summa omsättningstillgångar 260 604 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 303 845 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 5 384 000
Årets resultat 35 467 000
Total fakturering 41 101 000
Rörelseresultat 28 387 000
Summa finansnetto -1 417 000
Resultat efter finansiella poster 23 970 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-24
 • Vem: City Capital Partners AB
 • Antal: 7 565
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 5,10 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,22 -1,31 -7,16 -0,54 -1,19
5th Planet Games 19,20 74,74 55,96 4,30 -60,03
AAK -0,09 -0,21 9,34 20,24 25,75
Agromino 0,00 -4,21 -4,21 10,98 2,82
Altia Oyj -0,14 -0,55 -8,30 -4,65 -20,40
Amer Sports Oyj 0,08 0,02 0,08 0,33 48,09
Apetit Oyj -0,67 1,38 1,38 -3,91 -33,78
Aqua Bio Technology 0,80 -3,82 -3,82 -5,97 -59,68
Arcus -1,60 -2,12 -2,12 -8,55 -11,19
Atari SDB -3,51 -11,76 -23,96 - -
Atria Oyj A -1,66 -3,27 -17,80 -11,13 -38,49
Ägare Kapital % Röster %
Mats Gabrielsson, priv... 30,03 30,30
Hongkong Snowman Techn... 17,01 17,01
City Capital Partners AB 4,90 4,90
Gunvald Berger 3,97 3,97
Försäkringsbolaget Ava... 3,55 3,55
Fredrik Grevelius 3,44 3,44
Nordnet Pensionsförsäk... 2,51 2,51
Calamus AB 2,32 2,32
P. Löfgren Konsult AB 1,82 1,82
Kenneth Eriksson 1,68 1,68
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
11,28
Räntabilitet eget kapital %
5,88
Balanslikviditet
28,04
Räntabilitet totalt kapital %
6,12
Kassalikviditet
28,04
Ändring eget kapital %
6,06
Soliditet %
98,84
Ändring totalt kapital %
5,43
Kapitalomsättningshast.
0,18
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
32,76
Kundfordringar oms. hast.
14,01
Nettomarginal %
32,97
Andel utdelad vinst %
29,83