Om bolaget (TRENT)

Trention

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,15 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  52,80
 • Högst
  52,80
 • Lägst
  50,40
 • Antal
  433
 • Tid
  17:29:59

Trention

Trention är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
William Heigard
Ordförande
Mats Gabrielsson
Hemsida
http://trenti...
Bransch
Finans
Börsvärde
197 733 652 SEK
Trention
3 788 001 aktier
Totalt
3 788 001 aktier
Introdatum
1998-12-30

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Trention
 • Utdelning/aktie: 1,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-24
 • Vem: City Capital Partners AB
 • Antal: 7 565
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 5,10 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,82 -5,46 -5,83 -15,51 -31,21
180 Degree Capital Corp -3,24 -3,69 7,73 7,18 -12,18
1st Constitution Bancorp -0,65 -1,17 -7,75 -9,87 -21,32
1st Source Corp -3,81 -5,57 -9,36 -6,07 -24,74
360 Finance Inc -5,75 -2,92 -7,67 -38,94 -
A-Mark Precious Metals Inc -1,05 0,64 16,31 11,03 5,82
ABG Sundal Collier Holding -0,77 -0,46 -10,82 -13,81 -44,47
ABN Amro Bank NV -1,66 -4,60 -16,55 -17,58 -33,35
Aareal Bank AG -1,90 -1,00 1,06 -3,83 -27,91
Aberdeen International Inc 0,00 -9,09 -9,09 11,11 -54,55
Ägare Kapital % Röster %
Mats Gabrielsson, priv... 30,00 30,00
Hongkong Snowman Techn... 17,00 17,00
City Capital Partners AB 4,90 4,90
Gunvald Berger 4,00 4,00
Avanza Pension 3,60 3,60
Fredrik Grevelius, Lid... 3,40 3,40
Nordnet Pensionsförsäk... 2,50 2,50
Calamus 2,30 2,30
P. Löfgren Konsult AB,... 1,80 1,80
Kenneth Eriksson 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2019-07-09
Räntetäckningsgrad
7,93
Räntabilitet eget kapital %
4,00
Balanslikviditet
12,37
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
12,37
Ändring eget kapital %
3,00
Soliditet %
94,00
Ändring totalt kapital %
0,02
Kapitalomsättningshast.
0,17
Bruttomarginal %
86,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
22,00
Kundfordringar oms. hast.
0,13
Nettomarginal %
23,00
Andel utdelad vinst %
-