Om bolaget (STE A)

Stora Enso A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,36 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  138,00
 • Högst
  139,00
 • Lägst
  134,00
 • Antal
  7 007
 • Tid
  17:29:37

Stora Enso

Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.
VD
Annica Bresky
Ordförande
Jorma Eloranta
Hemsida
http://www.st...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
120 777 510 255 SEK
Stora Enso R
122 137 942 aktier
Stora Enso Oyj A
176 255 984 aktier
Stora Enso Oyj R
612 364 003 aktier
Stora Enso A
11 365 519 aktier
Totalt
788 619 987 aktier
Introdatum
1998-12-29

Kommande händelser

2020-03-19
Bolagsstämma
2020-03-20
Ordinarie utdelning Stora Enso A
 • Utdelning/aktie: 5,3264 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-20
 • Utdelningsdag: 2020-03-26
2020-03-20
Ordinarie utdelning Stora Enso R
 • Utdelning/aktie: 5,3264 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-20
 • Utdelningsdag: 2020-03-26
2020-03-20
Ordinarie utdelning Stora Enso Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-20
 • Utdelningsdag: 2020-03-30
2020-03-20
Ordinarie utdelning Stora Enso Oyj R
 • Utdelning/aktie: 0,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-20
 • Utdelningsdag: 2020-03-30
2020-04-21
Delårsrapport
2020-07-21
Delårsrapport
2020-10-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-01-30
Årsrapport
2019-10-29
Delårsrapport
2019-07-19
Delårsrapport
2019-04-25
Delårsrapport
2019-03-15
Ordinarie utdelning Stora Enso Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-15
 • Utdelningsdag: 2019-03-25
2019-03-15
Ordinarie utdelning Stora Enso A
 • Utdelning/aktie: 5,176 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-15
 • Utdelningsdag: 2019-03-25
2019-03-15
Ordinarie utdelning Stora Enso Oyj R
 • Utdelning/aktie: 0,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-15
 • Utdelningsdag: 2019-03-25
2019-03-15
Ordinarie utdelning Stora Enso R
 • Utdelning/aktie: 5,176 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-15
 • Utdelningsdag: 2019-03-25
2019-03-14
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,35 2,93 9,24 19,49
5N Plus Inc -0,45 -4,31 -3,48 8,29 -34,90
Abacus Mining and Exploration Corp 4,55 9,52 -8,00 130,00 64,29
Abcourt Mines Inc 7,69 7,69 0,00 0,00 16,67
Aben Resources Ltd 0,00 -11,11 -11,11 6,67 -54,29
Academy Metals Inc 0,00 -6,45 -3,33 -3,33 -
Acadian Timber Corp 0,55 9,27 10,19 9,99 6,24
Adamera Minerals Corp 28,57 12,50 50,00 125,00 80,00
AdvanSix Inc -9,26 -5,84 5,54 -8,75 -47,33
Advantage Lithium Corp -3,80 10,14 15,15 117,14 -36,67
Afarak Group Oyj -1,82 -1,29 -8,85 -12,67 -41,96
Ägare Kapital % Röster %
Solidium Oy 10,70 27,30
FAM AB* 10,20 27,30
Social Insurance Insti... 3,10 10,10
Ilmarinen Mutual Pensi... 2,50 2,00
Swedbank Robur Funds 2,10 0,70
Varma Mutual Pension I... 1,20 3,60
Elo Mutual Pension Ins... 1,00 0,30
MP-Bolagen i Vetland 0,80 2,10
Erik Johan Ljungberg&#... 0,50 0,80
Bergslaget's Heal... 0,30 0,30
Datum för årsredovisning
2020-01-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,18
Balanslikviditet
1,23
Räntabilitet totalt kapital %
0,08
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
0,10
Soliditet %
0,49
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,67
Bruttomarginal %
0,42
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
0,13
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,11
Andel utdelad vinst %
0,45