Om bolaget (SOF B)

Softronic B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,73 %
 • Utv. idag SEK
  -0,46 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  16,38
 • Högst
  16,84
 • Lägst
  16,28
 • Antal
  61 634
 • Tid
  17:29:40

Softronic

Softronic är ett svensk IT- och managementbolag. Bolagets tjänster omfattar allt från rådgivning i projektets inledningsfas till leveransansvar för projektmål. Koncernens kunder återfinns bland annat inom hälsa och sjukvård, utbildning, kommunal förvaltning bank och finans och försäkring.

VD
Per Adolfsson
Ordförande
Anders Eriksson
Hemsida
www.softronic.se
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
886 336 402 SEK
Softronic B
49 262 803 aktier
Totalt
49 262 803 aktier
Introdatum
1998-12-03

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Bonusutdelning Softronic B
 • Utdelning/aktie: 0,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-09
Ordinarie utdelning Softronic B
 • Utdelning/aktie: 0,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
387 500 000
Immateriella anläggningstillgångar 114 700 000
Materiella anläggningstillgångar 11 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 126 000 000
Kassa och bank 87 700 000
Summa omsättningstillgångar 261 500 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 258 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 900 000
Kortfristiga skulder 127 500 000
Årets resultat 51 800 000
Totala intäkter 657 000 000
Rörelseresultat 66 600 000
Summa finansnetto 400 000
Resultat efter finansiella poster 67 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
AB Traction 21,90 20,30
Anders Eriksson med fa... 21,30 33,80
Stig Martín med bolag 8,10 14,80
Swedbank Robur Fonder 7,60 4,80
Försäkringsbolaget Ava... 4,10 2,60
Daniel Hägerlöf 2,00 1,30
Nordnet Pensionsförsäk... 1,80 1,20
Rambas AB 1,60 1,00
Clearstream Banking S.A 1,40 0,90
Staffan Bolinder 0,90 0,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,77
Balanslikviditet
1,53
Räntabilitet totalt kapital %
17,09
Kassalikviditet
1,53
Ändring eget kapital %
4,96
Soliditet %
65,75
Ändring totalt kapital %
6,32
Kapitalomsättningshast.
1,84
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,24
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
7,09
Andel utdelad vinst %
100,64