Om bolaget (OGEN)

Oragenics Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,40 %
 • Utv. idag USD
  +0,0332 USD
 • Köp
  0,7500
 • Sälj
  0,8500
 • Senast
  0,7884
 • Högst
  0,8350
 • Lägst
  0,7206
 • Antal
  6 733 175
 • Tid
  22:00:06

Oragenics

Oragenics är ett bioteknologiskt forsknings- och utvecklingsföretag som utvecklar nya antibiotika mot infektionssjukdomar och behandlingar mot munslemhinnan. Det utvecklar en kandidat för antibiotikaprodukter, som är i icke-kliniska tester för sjukvårdsrelaterade infektioner liksom andra homologa antibiotikakandidater. Företaget utvecklar också AG013, som är i en klinisk fas II-studie för behandling av orala slemhinnor hos cancerpatienter.
VD
Alan Joslyn
Ordförande
Frederick W. Telling
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
0
Oragenics Inc
-
Totalt
115 638 266 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-23
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-05-03
Delårsrapport
2021-03-01
Årsrapport
2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-21
Bolagsstämma
2020-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,74 4,22 6,90 38,81
10X Genomics Inc -0,48 2,15 -3,44 -7,24 86,34
111 Inc -2,64 -2,97 -35,98 -52,73 -8,11
1Life Healthcare Inc 0,11 1,77 -17,44 -37,85 -8,80
22nd Century Group Inc -3,03 3,23 -23,81 -31,62 299,63
23andMe Holding Co. -2,12 -8,29 -28,57 - -
2cureX 0,37 6,93 -2,27 -26,47 -23,19
4D Molecular Therapeutics Inc -1,19 2,51 3,28 -36,00 -
4D Pharma PLC 2,18 6,61 -6,29 -22,58 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -2,70 -1,82 -12,20 129,51
908 Devices Inc. 2,69 -1,45 -15,84 -40,97 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-01
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-158,16
Balanslikviditet
1 339,84
Räntabilitet totalt kapital %
-141,49
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-2,25
Soliditet %
90,17
Ändring totalt kapital %
-5,43
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-