Om bolaget (ENEA)

Enea

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,35 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  143,50
 • Högst
  145,50
 • Lägst
  142,00
 • Antal
  20 808
 • Tid
  17:29:55

Enea

Enea är ett mjukvarubolag med fokus på nätverkskommunikation och inbyggda system. Inom området network solutions tillhandahålls lösningar för mobil trafikhantering, trafikklassificering och nätverksvirtualisering. Inom området operating systems solutions tillhandahålls operativsystemslösningar med fokus på telekommunikation och inbyggda system. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare använder Eneas mjukvara i både fasta och mobila nätverk. Förutom mjukvaruprodukter erbjuder Enea även tjänster med fokus på utveckling och certifiering av mjukvara. Enea är ett globalt företag med försäljning och utveckling över hela världen.

VD
Jan Häglund
Ordförande
Anders Lidbeck
Hemsida
www.enea.se
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
2 829 633 264 SEK
Enea
19 650 231 aktier
Totalt
19 650 231 aktier
Introdatum
1989-12-19

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport
2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning Enea
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 172 200 000
Immateriella anläggningstillgångar 522 200 000
Materiella anläggningstillgångar 9 600 000
Finansiella anläggningstillgångar 84 500 000
Summa anläggningstillgångar 616 300 000
Kassa och bank 312 000 000
Summa omsättningstillgångar 555 900 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 759 900 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 9 600 000
Långfristiga skulder 234 200 000
Kortfristiga skulder 168 500 000
Årets resultat 83 200 000
Totala intäkter 589 300 000
Rörelseresultat 103 700 000
Summa finansnetto -5 200 000
Resultat efter finansiella poster 98 500 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-07
 • Vem: DNB Asset Management AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,18 %
 • Röstandel: 4,18 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
LINDBERG, PER 26,00 26,00
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 12,60 12,60
SWEDBANK ROBUR NY TEKN... 8,90 8,90
DNB TEKNOLOGI 5,30 5,30
JP MORGAN BANK LUXEMBO... 4,10 4,10
FJÄRDE AP FONDEN 2,90 2,90
HSBC TRUSTEE OF MARLBO... 2,70 2,70
CACEIS BANK, LUXEMBOUR... 2,60 2,60
SKANDIA TIME GLOBAL 1,80 1,80
ENEA AB 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,23
Balanslikviditet
1,63
Räntabilitet totalt kapital %
10,42
Kassalikviditet
1,63
Ändring eget kapital %
29,73
Soliditet %
51,35
Ändring totalt kapital %
63,77
Kapitalomsättningshast.
0,54
Bruttomarginal %
73,56
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
22,43
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
16,83
Andel utdelad vinst %
0,00