Om bolaget (ENEA)

Enea

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,47 %
 • Utv. idag SEK
  +5,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  149,00
 • Högst
  152,00
 • Lägst
  144,50
 • Antal
  14 113
 • Tid
  17:29:34

Enea

Enea är ett mjukvarubolag inriktade mot att leverera ett brett utbud av konsulttjänster. Bolaget specialiserar sig inom lösningar för telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon, industriautomation och flyg. Verksamheten styrs idag utifrån två affärssegment: Consulting och Software. Idag innehas verksamhet på global nivå. Enea grundades 1968 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Jan Häglund
Ordförande
Anders Lidbeck
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 829 633 264 SEK
Enea
19 650 231 aktier
Totalt
19 650 231 aktier
Introdatum
1989-12-19

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-07
Ordinarie utdelning Enea
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-18
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: 500 000
 • Aktiekapital: 6,14 %
 • Röstandel: 6,14 %
2019-02-07
 • Vem: DNB Asset Management AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,18 %
 • Röstandel: 4,18 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
01 Communique Laboratory Inc -13,04 -9,09 -13,04 -20,00 5,26
21Vianet Group Inc -4,12 9,72 3,91 -9,92 -28,98
24SevenOffice 3,65 8,71 1,96 -2,80 102,60
2U Inc 1,20 12,18 -52,26 -54,24 -77,30
3D Systems Corp 0,15 1,92 -21,35 -20,16 -67,24
58.com Inc 1,47 8,16 -2,18 -1,67 -24,99
5th Planet Games 8,76 8,45 -9,62 2,67 -66,81
8x8 Inc 1,30 0,24 -0,36 4,36 10,53
A10 Networks Inc 0,84 3,61 -5,78 12,74 3,02
Ability Inc 2,33 10,74 -24,74 -48,44 -84,45
Ägare Kapital % Röster %
Per Lindberg 26,00 26,00
Avanza Pension 12,40 12,40
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLA... 5,80 5,80
JP Morgan 4,40 4,40
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLA... 3,60 3,60
Handelsbanken Svenska,... 2,80 2,80
HSBC BANK PLC, W8IMY 2,70 2,70
Handelsbanken Microcap... 2,20 2,20
ENEA AB 1,60 1,60
Core Ny teknik 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,00
Balanslikviditet
1,26
Räntabilitet totalt kapital %
10,00
Kassalikviditet
1,26
Ändring eget kapital %
25,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
0,16
Kapitalomsättningshast.
0,42
Bruttomarginal %
76,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
27,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
23,00
Andel utdelad vinst %
-