Om bolaget (RAY B)

RaySearch Laboratories B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,15 %
 • Utv. idag SEK
  +2,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  57,20
 • Högst
  57,20
 • Lägst
  54,00
 • Antal
  29 360
 • Tid
  17:29:57

Raysearch Laboratories

RaySearch Laboratories är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvarulösningar för sjukvårdsindustrin. Särskilt område där bolagets produkter används är inom cancervården. Bolagets produkter vidaresäljs som dosplanerings- respektive informationssystem. Olika funktioner inkluderar maskininlärning, beräkningshastighet, automatiserad planering, virtuell simulering, adaptiv terapi och digitala arbetsflöden. Produkterna används av ett flertal kliniker.
VD
Johan Löf
Ordförande
Lars Wollung
Hemsida
https://www.r...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 864 982 851 SEK
RaySearch Laboratories B
25 827 798 aktier
Totalt
34 282 773 aktier
Introdatum
1991-10-18

Kommande händelser

2022-08-25
Delårsrapport
2022-11-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-05-27
Ordinarie utdelning RaySearch Laboratories B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-27
 • Utdelningsdag: -
2022-05-25
Bolagsstämma
2022-05-18
Delårsrapport
2022-02-23
Årsrapport
2021-11-18
Delårsrapport
2021-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
10X Genomics Inc 4,13 -5,13 2,15 -41,94 -75,17
111 Inc 4,85 -2,26 16,13 -20,00 -76,52
1Life Healthcare Inc 3,95 -10,54 5,03 -30,93 -75,11
22nd Century Group Inc -0,47 -12,40 16,48 -8,62 -49,52
23andMe Holding Co. 4,03 -7,19 -8,51 -34,85 -76,52
2cureX 6,34 7,66 1,00 -14,81 -27,84
4D Molecular Therapeutics Inc -0,57 -1,42 -8,80 -54,82 -71,18
4D Pharma PLC 0,00 0,00 -46,95 -60,14 -84,29
9 Meters Biopharma Inc -11,81 -35,66 -48,76 -61,10 -79,09
908 Devices Inc. 4,27 12,53 59,39 4,22 -42,18
Ägare Kapital % Röster %
Johan Löf 19,20 56,90
Invesco fonder 12,30 3,80
La Financière de l... 7,70 2,40
Första AP-Fonden 5,80 1,80
Swedbank 5,30 1,60
Anders Brahme 3,90 10,60
Second AP Fund 3,60 1,10
Carl Filip Bergendal 3,50 9,70
C WorldWide Asset Mana... 2,40 0,70
Avanza Pension 1,60 0,50
Datum för årsredovisning
2022-05-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-5,41
Balanslikviditet
112,86
Räntabilitet totalt kapital %
-2,56
Kassalikviditet
104,46
Ändring eget kapital %
-4,75
Soliditet %
38,85
Ändring totalt kapital %
29,17
Kapitalomsättningshast.
39,90
Bruttomarginal %
92,89
Varulagrets oms. hast.
5,60
Rörelsemarginal %
-5,27
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-6,41
Andel utdelad vinst %
-