Om bolaget (SAAB B)

SAAB B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,86 %
 • Utv. idag SEK
  +2,40 SEK
 • Köp
  281,80
 • Sälj
  282,10
 • Senast
  281,80
 • Högst
  283,00
 • Lägst
  281,20
 • Antal
  43 066
 • Tid
  10:27:29

Saab

Saab är ett högteknologiskt företag som erbjuder produkter, lösningar och tjänster till militärt försvar och samhällssäkerhet. Kunder är ofta regeringar, myndigheter och företag över hela världen. Bolaget är indelat i sex affärsområden. Aeronautics: Produktion och försäljning av luftburna system med tillhörande delsystem till försvarskunder och kommersiella rymdfartsindustrier. Samt produktion och försäljning av stridsflygplanet Gripen. Dynamics: Produkter för markburen strid, missilsystem, torpeder, sensorsystem, obemannade undervattensfarkoster, fjärrstyrda fordon samt säkerhetssystem för olje- och gasindustrin och kärnkraftverk. Surveillance: som omfattar flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspaning och självskydd. För både civila och militära kunder levererar affärsområdet även flygelektronik som effektiviserar flyguppdrag och bidrar till ökad flygsäkerhet. Industrial Product and Services: I affärsområdet ingår en samling fristående verksamheter med egna skräddarsydda strategier för att uppnå en lönsam tillväxt. Affärsenheterna är; Aerostructures, Avionics Systems, Combitech och Ventures Support and Services: Erbjuder i huvudsak supportlösningar, tekniskt underhåll och logistik samt produkter, lösningar och tjänster för militära och civila uppdrag på platser med begränsad infrastruktur Kockums: utvecklar, bygger och underhåller fartygssystem för Sverige och andra stater, så att dessa kan hävda sina maritima intressen. I utbudet finns ubåtar, ytstridsfartyg och marin teknologi i världsklass. Minjaktsystem, ubåtsräddningsfarkosten URF samt det luftoberoende Stilring-systemen är andra framgångsrika produkter från Kockums. Viktigaste marknader är Europa, Sydafrika, Australien och Nordamerika

VD
Håkan Buskhe
Ordförande
Marcus Wallenberg
Hemsida
www.saabgroup...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
37 955 329 651 SEK
SAAB B
133 461 944 aktier
Totalt
133 461 944 aktier
Introdatum
1998-06-18

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning SAAB B
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SAAB-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2019-01-03
2018-11-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 225,00
 • Handlas utan rätt: 2018-11-23
 • Tidsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-14
 • Likviddag: -
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SAAB-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-12
2018-11-16
Extra bolagsstämma
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
44 677 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 7 862 000 000
Materiella anläggningstillgångar 5 311 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 951 000 000
Summa anläggningstillgångar 15 124 000 000
Kassa och bank 2 202 000 000
Summa omsättningstillgångar 29 553 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 14 189 000 000
Minoritetsintressen 188 000 000
Avsättningar 4 448 000 000
Långfristiga skulder 6 719 000 000
Kortfristiga skulder 19 133 000 000
Årets resultat 1 407 000 000
Total fakturering 31 394 000 000
Rörelseresultat 2 155 000 000
Summa finansnetto -151 000 000
Resultat efter finansiella poster 2 004 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-29
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,23 %
 • Röstandel: 4,52 %
2018-11-16
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,61 %
 • Röstandel: 5,61 %
2018-09-28
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 134 732
 • Aktiekapital: 5,67 %
 • Röstandel: 4,90 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,18 -0,92 -6,79 -0,14 -0,80
A.P. Møller - Mærsk A -1,24 -6,32 -19,32 -19,37 -24,97
A.P. Møller - Mærsk B -1,33 -6,72 -20,16 -19,58 -25,33
ABB Ltd 0,50 -1,04 -7,49 -3,84 -12,71
AF Gruppen -0,92 -1,52 3,86 5,90 19,19
AKVA Group 0,00 -2,67 7,67 7,35 -0,54
Absolent Group 1,00 2,28 10,41 35,23 165,13
Addtech B 0,00 -1,71 12,39 31,35 35,62
Ages Industri B 0,00 -0,73 -11,69 5,59 -27,19
Alelion Energy Systems 3,69 4,01 -54,95 -47,51 -86,99
Alfa Laval 0,10 -2,39 -7,14 1,04 -8,52
Ägare Kapital % Röster %
Investor 30,00 39,50
Knut och Alice Wallenb... 8,80 7,60
Swedbank Robur Fonder 4,90 4,30
AFA Insurance 2,80 2,40
Saab AB 2,30 2,00
Vanguard 1,80 1,60
Life Insurance Skandia 1,70 1,40
Fidelity 1,60 1,40
Handelsbanken Funds 1,60 1,40
Unionen 1,40 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
3,71
Räntabilitet eget kapital %
7,82
Balanslikviditet
1,73
Räntabilitet totalt kapital %
4,88
Kassalikviditet
1,32
Ändring eget kapital %
36,81
Soliditet %
34,98
Ändring totalt kapital %
25,63
Kapitalomsättningshast.
0,66
Bruttomarginal %
23,42
Varulagrets oms. hast.
3,57
Rörelsemarginal %
6,83
Kundfordringar oms. hast.
5,21
Nettomarginal %
3,96
Andel utdelad vinst %
46,56