Om bolaget (SAAB B)

SAAB B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,82 %
 • Utv. idag SEK
  -4,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  265,00
 • Högst
  273,00
 • Lägst
  264,60
 • Antal
  291 994
 • Tid
  17:29:44

Saab

Saab är en leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Produktportföljen består av flygplan som JAS Gripen, ytfartyg och ubåtar, samt vapen och tillhörande system. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige och på flertalet marknader inom Europa, USA och Australien. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Håkan Buskhe
Ordförande
Marcus Wallenberg
Hemsida
http://saabgr...
Bransch
Industri
Börsvärde
36 664 794 105 SEK
SAAB B
133 461 944 aktier
Totalt
135 845 847 aktier
Introdatum
1998-06-18

Kommande händelser

2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning SAAB B
 • Utdelning/aktie: 4,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SAAB-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2019-01-03
2018-11-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 225,00
 • Handlas utan rätt: 2018-11-23
 • Tidsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-14
 • Likviddag: -
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SAAB-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-12
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-11
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,81 %
 • Röstandel: 5,02 %
2019-03-29
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,23 %
 • Röstandel: 4,52 %
2018-11-16
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,61 %
 • Röstandel: 5,61 %
2018-09-28
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 134 732
 • Aktiekapital: 5,67 %
 • Röstandel: 4,90 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
2020 Bulkers 1,31 -0,99 2,07 - -
3M Co -3,06 -4,27 -10,36 -6,12 -24,03
51job Inc -1,66 -7,56 -20,24 -1,81 -6,34
A. O. Smith Corp -3,14 -3,37 0,31 2,25 -22,90
A.P. Møller - Mærsk A -2,95 -2,19 -6,36 1,24 -21,47
A.P. Møller - Mærsk B -3,06 -2,20 -6,32 1,36 -21,91
AAR Corp -2,99 -3,54 -3,24 32,66 -11,09
Aalberts NV -0,82 -0,41 -8,54 12,35 -6,86
Aallon Group Oyj 10,53 23,82 25,00 25,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,48 -0,06 2,70 1,49 -18,26
Ägare Kapital % Röster %
Investor 30,20 39,70
Wallenberg foundations... 8,80 7,60
Första AP-Fonden 6,40 5,50
Swedbank Robur fonder 5,70 5,00
AFA Insurance, Sweden 3,10 2,70
Vanguard 1,90 1,70
Saab AB 1,80 1,60
Gladiator 1,50 1,30
Nordea Funds, Sweden 1,40 1,20
Unionen 1,00 0,90
Datum för årsredovisning
2019-07-19
Räntetäckningsgrad
5,36
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
1,70
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
1,23
Ändring eget kapital %
42,00
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,60
Bruttomarginal %
23,00
Varulagrets oms. hast.
0,30
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
0,11
Nettomarginal %
7,00
Andel utdelad vinst %
-