Om bolaget (RATO B)

Ratos B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,68 %
 • Utv. idag SEK
  -0,46 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  26,90
 • Högst
  27,52
 • Lägst
  26,54
 • Antal
  689 543
 • Tid
  17:29:41

Ratos

Ratos är ett Private Equity-konglomerat som främst är inriktat mot aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag. Ratos innehavsurval är inte branschspecifikt och den största branschen sett till koncernmässigt värde är industri, följt av och konsument och tjänstesektorn. Innehav: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.

VD
Jonas Wiström
Ordförande
Per-Olof Söderberg
Hemsida
www.ratos.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
8 973 444 868 SEK
Ratos B
239 503 836 aktier
Ratos A
84 637 060 aktier
Totalt
324 140 896 aktier
Introdatum
1988-11-01

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Ratos B
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-09
Ordinarie utdelning Ratos A
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
25 323 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 13 424 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 827 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 801 000 000
Summa anläggningstillgångar 17 053 000 000
Kassa och bank 3 881 000 000
Summa omsättningstillgångar 8 270 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 9 660 000 000
Minoritetsintressen 1 886 000 000
Avsättningar 547 000 000
Långfristiga skulder 6 675 000 000
Kortfristiga skulder 6 555 000 000
Årets resultat 268 000 000
Totala intäkter 23 192 000 000
Rörelseresultat 1 081 000 000
Summa finansnetto -423 000 000
Resultat efter finansiella poster 658 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 1,07 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega -1,41 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 4,19 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
Söderberg family 18,69 43,71
Ragnar Söderbergs stif... 9,45 17,11
Torsten Söderbergs sti... 8,68 12,58
Spiltan Fonds 2,78 0,83
Avanza Pension 2,08 0,67
State Street Bank and... 1,85 0,55
RoosGruppen 1,24 0,37
NTC Various Fiduciary... 1,00 0,30
JPM Chase NA 0,97 0,29
SEB Investment Management 0,95 0,28
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
0,85
Räntabilitet eget kapital %
-4,42
Balanslikviditet
1,06
Räntabilitet totalt kapital %
1,52
Kassalikviditet
0,93
Ändring eget kapital %
10,04
Soliditet %
42,86
Ändring totalt kapital %
-2,05
Kapitalomsättningshast.
0,93
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
21,92
Rörelsemarginal %
1,38
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1,93
Andel utdelad vinst %
-