Om bolaget (RATO B)

Ratos B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,48 %
 • Utv. idag SEK
  +0,12 SEK
 • Köp
  25,18
 • Sälj
  25,20
 • Senast
  25,18
 • Högst
  25,38
 • Lägst
  24,88
 • Antal
  241 994
 • Tid
  16:25:53

Ratos

Ratos är ett investmentbolag. Bolaget har som affärsidé att äga, investera och utveckla främst onoterade medelstora bolag inom den nordiska marknaden. Målet är att erbjuda ett långsiktigt och hållbart ägande samt skapa värde åt sina aktieägare, vilket uppnås genom ett aktivt ägande. Idag investerar Ratos i ett flertal olika branscher, med huvudkontor i Stockholm.
VD
Jonas Wiström
Ordförande
Per-Olof Söderberg
Hemsida
https://www.r...
Bransch
Finans
Börsvärde
8 168 674 866 SEK
Ratos B
239 503 836 aktier
Ratos A
84 637 060 aktier
Totalt
324 140 896 aktier
Introdatum
1988-11-01

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Ratos B
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-09
Ordinarie utdelning Ratos A
 • Utdelning/aktie: 0,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,24 -1,92 -1,64 -4,14 1,41
ABG Sundal Collier Holding -2,44 -6,49 2,13 -17,05 -39,09
ABN Amro Bank NV -1,30 -3,42 -1,70 -9,96 -12,98
Aareal Bank AG -0,26 0,21 -1,27 -24,42 -40,44
Ackermans & Van Haaren NV -0,30 -1,07 -0,67 -9,00 -13,97
Aegon NV -0,33 -0,87 4,94 -2,74 -14,12
Ageas SA -0,16 0,33 9,87 4,29 13,22
Aker -1,66 -7,63 -3,98 -27,88 -23,07
Aktia Bank Abp -1,39 -5,87 -0,93 -5,56 -1,62
Allianz SE -0,42 -1,29 1,04 0,09 18,31
Alm. Brand 0,90 0,99 6,33 -5,32 -7,61
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-08
Räntetäckningsgrad
0,97
Räntabilitet eget kapital %
0,04
Balanslikviditet
0,99
Räntabilitet totalt kapital %
0,00
Kassalikviditet
0,83
Ändring eget kapital %
-0,10
Soliditet %
0,36
Ändring totalt kapital %
0,13
Kapitalomsättningshast.
0,81
Bruttomarginal %
0,44
Varulagrets oms. hast.
0,06
Rörelsemarginal %
0,02
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,00
Andel utdelad vinst %
-