Om bolaget (PREV B)

Prevas B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,46 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  27,00
 • Högst
  27,60
 • Lägst
  27,00
 • Antal
  3 913
 • Tid
  17:29:57

Prevas

Prevas är ett IT-konsultbolag med inriktning mot lösningar för inbyggda system samt industriell IT. Bland bolagets kunder märks bolag inom life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Bolaget grundades under 1985 och Prevas har idag verksamhet främst inom Skandinavien. Exempel på produkter innefattar Point-of Sales lösningar, styrsystem och optroniklösningar. Huvudkontoret ligger i Västerås.
VD
Johan Strid
Ordförande
Bengt-Erik Lindgren
Hemsida
http://www.pr...
Bransch
Teknik
Börsvärde
276 804 691 SEK
Prevas B
9 380 761 aktier
Totalt
10 102 361 aktier
Introdatum
1998-05-29

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-05-15
Ordinarie utdelning Prevas B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-15
 • Utdelningsdag: -
2019-05-14
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-17
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 3,07 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,09 8,64 2,37 1,28
01 Communique Laboratory Inc 10,00 4,76 -4,35 -12,00 15,79
21Vianet Group Inc -1,90 -2,36 6,44 6,30 -14,57
24SevenOffice 2,72 -1,12 -12,29 -21,66 51,72
2U Inc -1,91 -9,01 -4,95 -54,20 -77,92
3D Systems Corp 0,72 -1,18 22,09 -0,71 -56,57
58.com Inc 0,34 -1,29 1,25 -13,69 -25,84
5th Planet Games -2,51 -0,32 -12,15 -30,89 -73,19
8x8 Inc -1,97 4,65 -4,76 -4,53 7,93
9F Inc 0,09 6,29 -9,92 - -
A10 Networks Inc -3,21 -6,71 1,69 9,88 17,56
Ägare Kapital % Röster %
Göran Lundin o fam 26,40 24,20
Länsförsäkr. Bergslagen 12,80 21,40
Ann Stillström 5,00 3,00
Nordnet Pensionsförsäk... 4,20 2,50
Avanza Pension 3,40 2,10
Björn Andersson 3,30 7,40
Unionen 3,00 1,80
Hanna Kusterer 2,70 1,70
Christian Axel Kock 2,20 1,40
David Stillström 2,20 1,40
Datum för årsredovisning
2019-07-17
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
1,08
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,00
Soliditet %
44,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
2,03
Bruttomarginal %
67,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
2,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
-