Om bolaget (ORTI A)

Ortivus A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  4,25
 • Sälj
  4,30
 • Senast
  4,25
 • Högst
  4,25
 • Lägst
  4,25
 • Antal
  158
 • Tid
  11:57:21

Ortivus

Ortivus är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utvecklingen av mobila lösningar för sjukvården. Tjänsterna innefattar övervaknings- och kommunikationslösningar som används inom sjukhusens beslutsstödssystem. Idag går lösningarna under varumärkena MobiMed Smart och Coronet, tjänster som behandlar dokumentation och övervakning. Störst verksamhet innehas inom Norden, samt Europa och USA. Ortivus etablerades 1985 och har sitt huvudkontor i Danderyd.
VD
Reidar Gårdebäck
Ordförande
Anders Paulsson
Hemsida
http://www.or...
Bransch
-
Börsvärde
177 645 542 SEK
Ortivus B
42 644 786 aktier
Ortivus A
1 662 682 aktier
Totalt
44 307 468 aktier
Introdatum
1995-10-18

Kommande händelser

2020-02-13
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning Ortivus A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Ordinarie utdelning Ortivus B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ORTI-BTAB1
 • Noteringsperiod: 2019-02-26 - 2019-03-28
2019-02-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:11
 • Betalt/aktie: 1,60
 • Handlas utan rätt: 2019-02-20
 • Tidsperiod: 2019-02-26 - 2019-03-12
 • Likviddag: -
2019-02-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ORTI-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-02-26 - 2019-03-08
2019-02-18
Extra bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-05
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,76 %
 • Röstandel: 5,44 %
2019-08-29
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,91 %
 • Röstandel: 4,80 %
2019-08-07
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %
2019-08-06
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-08-05
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,99 %
2019-08-02
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-07-19
 • Vem: Ponderus Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,00 %
 • Röstandel: 19,70 %
2019-06-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,18 %
2019-06-25
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,87 %
 • Röstandel: 5,07 %
2019-06-20
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,77 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-06-17
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,92 %
 • Röstandel: 5,10 %
2019-06-13
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,64 %
 • Röstandel: 4,91 %
2019-06-11
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,78 %
 • Röstandel: 5,00 %
Ägare Kapital % Röster %
Ponderus Invest 30,70 21,00
Nordnet Pension 9,90 7,20
Rune Pettersson 7,40 5,00
CBLDN-Phoenix Fund 4,80 3,30
Avanza Pension 3,40 4,10
Pär-Ola Adolfsson 3,40 2,30
Swedbank Försäkring 0,70 0,80
Konstantin Papaxanthis 0,30 1,80
Hasib Heido 0,10 0,80
Rolf Vestberg 0,10 0,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-166,00
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
-61,00
Kassalikviditet
0,77
Ändring eget kapital %
72,00
Soliditet %
35,00
Ändring totalt kapital %
-0,02
Kapitalomsättningshast.
1,61
Bruttomarginal %
39,00
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
-37,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-38,00
Andel utdelad vinst %
-