Om bolaget (DUST)

Dustin Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,32 %
 • Utv. idag SEK
  +0,25 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  78,80
 • Högst
  78,90
 • Lägst
  78,10
 • Antal
  69 894
 • Tid
  17:29:55

Dustin Group

Dustin Group är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är en leverantör av IT-produkter och tillhörande tjänster, med störst inriktning mot hård- och mjukvara. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden, där kunderna består av både företagskunder samt privata aktörer. Bolaget etablerades ursprungligen 1984 och har sitt huvudkontor i Nacka Strand.
VD
Thomas Ekman
Ordförande
Mia Brunell Livfors
Hemsida
http://www.du...
Bransch
Teknik
Börsvärde
6 963 248 478 SEK
Dustin Group
88 647 339 aktier
Totalt
88 647 339 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-12-11
Bolagsstämma
2019-12-12
Ordinarie utdelning Dustin Group
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-12
 • Utdelningsdag: 2019-12-18
2020-01-08
Delårsrapport
2020-04-01
Delårsrapport
2020-07-01
Delårsrapport
2020-10-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-09
Årsrapport
2019-07-03
Delårsrapport
2019-04-10
Delårsrapport
2019-01-09
Delårsrapport
2018-12-12
Ordinarie utdelning Dustin Group
 • Utdelning/aktie: 3,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-12
 • Utdelningsdag: 2018-12-18
2018-12-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-25
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,79 %
 • Röstandel: 9,79 %
2019-02-18
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 5,11 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,10 0,71 -1,14 8,78 21,30
01 Communique Laboratory Inc 0,00 12,50 -10,00 -21,74 20,00
21Vianet Group Inc -0,71 3,25 -13,38 -17,08 -27,86
24SevenOffice 4,50 -4,13 4,19 20,00 110,14
3D Systems Corp 3,33 2,35 -9,84 17,09 -28,51
8x8 Inc 0,11 -11,35 -8,91 -22,23 -6,91
9F Inc -1,53 -6,49 -15,72 -25,83 -
A10 Networks Inc 1,43 -4,78 -12,02 -7,68 3,58
AAC Clyde Space 1,90 -3,59 19,33 39,48 24,88
Ability Inc 2,41 49,57 32,43 -6,56 -77,11
Absolicon 1,09 4,53 -1,07 1,09 8,20
Ägare Kapital % Röster %
Axel Johnson AB 25,90 25,90
AMF Försäkring & F... 9,80 9,80
Swedbank Robur Fonder 7,60 7,60
Franklin Templeton 6,20 6,20
Capital Group 5,50 5,50
Allianz I.A.R.D. S.A. 5,30 5,30
ODIN Fonder 3,10 3,10
Fidelity Investments (... 3,00 3,00
Crux Asset Management... 2,70 2,70
Danske Invest Fonder 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
10,89
Räntabilitet eget kapital %
20,00
Balanslikviditet
0,99
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,81
Ändring eget kapital %
49,00
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
0,18
Kapitalomsättningshast.
1,72
Bruttomarginal %
17,00
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
4,00
Kundfordringar oms. hast.
0,12
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-