Om bolaget (TEL2 A)

Tele2 A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  135,50
 • Högst
  135,50
 • Lägst
  134,00
 • Antal
  9 032
 • Tid
  17:29:38

Tele2

Tele2 är en svensk teleoperatör. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Anders Nilsson
Ordförande
Carla Smits-Nusteling
Hemsida
http://www.te...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
93 307 579 257 SEK
Tele2 B
665 835 675 aktier
Tele2 A
22 606 922 aktier
Totalt
688 442 597 aktier
Introdatum
1996-05-14

Kommande händelser

2019-10-01
Ordinarie utdelning Tele2 B
 • Utdelning/aktie: 2,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-01
 • Utdelningsdag: 2019-10-07
2019-10-01
Ordinarie utdelning Tele2 A
 • Utdelning/aktie: 2,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-01
 • Utdelningsdag: 2019-10-07
2019-10-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-05-07
Ordinarie utdelning Tele2 B
 • Utdelning/aktie: 2,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-07
Ordinarie utdelning Tele2 A
 • Utdelning/aktie: 2,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-09-21
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-07
 • Vem: Kinnevik AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 27,18 %
 • Röstandel: 41,85 %
2018-09-03
 • Vem: Kinnevik AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,10 %
 • Röstandel: 47,60 %

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
1&1 Drillisch AG -1,06 -13,22 -6,15 -23,17 -47,92
A3 Allmänna IT- och Telekom. 0,00 1,72 -0,34 -7,21 7,25
Altice Europe NV -0,94 1,09 9,41 26,04 5,07
Bahnhof B -0,46 -3,57 -6,49 -10,00 -37,93
Bredband2 i Skandinavien 2,88 2,01 1,05 -7,74 -31,56
Challenger Mobile B -7,41 -1,96 -1,96 -1,96 -26,47
DNA Oyj 0,00 -0,19 0,19 -0,66 17,09
Deutsche Telekom AG 0,03 -2,48 -4,56 -1,17 6,62
Elisa Oyj -0,46 0,39 -2,59 10,18 13,78
freenet AG -0,80 -1,60 1,80 -16,91 -25,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-17
Räntetäckningsgrad
8,23
Räntabilitet eget kapital %
0,09
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
0,03
Kassalikviditet
1,14
Ändring eget kapital %
1,22
Soliditet %
0,44
Ändring totalt kapital %
1,11
Kapitalomsättningshast.
0,29
Bruttomarginal %
0,42
Varulagrets oms. hast.
0,03
Rörelsemarginal %
0,13
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,12
Andel utdelad vinst %
-