Om bolaget (TEL2 A)

Tele2 A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  128,50
 • Högst
  129,50
 • Lägst
  128,50
 • Antal
  147
 • Tid
  17:29:58

Tele2

Tele2 är en telekomoperatör som erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobiltelefoni, bredband, datanät, och innehållstjänster. Bolaget har 14 miljoner kunder i nio lände. Sverige är bolagets största marknad, de övriga är Nederländerna, Kazakstan, Kroatien, Baltikum, Österrike och Tyskland.

VD
Anders Nilsson
Ordförande
Georgi Ganev
Hemsida
www.tele2.com
Bransch
Telekomoperatörer
Börsvärde
89 243 082 954 SEK
Tele2 A
22 606 922 aktier
Tele2 B
667 734 675 aktier
Totalt
690 341 597 aktier
Introdatum
1996-05-14

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-10-01
Ordinarie utdelning Tele2 B
 • Utdelning/aktie: 2,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-01
 • Utdelningsdag: 2019-10-07
2019-10-01
Ordinarie utdelning Tele2 A
 • Utdelning/aktie: 2,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-01
 • Utdelningsdag: 2019-10-07
2019-10-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning Tele2 B
 • Utdelning/aktie: 2,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-07
Ordinarie utdelning Tele2 A
 • Utdelning/aktie: 2,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-09-21
Extra bolagsstämma
2018-07-18
Delårsrapport
2018-05-22
Ordinarie utdelning Tele2 B
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-22
 • Utdelningsdag: 2018-05-28
2018-05-22
Ordinarie utdelning Tele2 A
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-22
 • Utdelningsdag: 2018-05-28
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
39 140 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 9 623 000 000
Materiella anläggningstillgångar 8 577 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 496 000 000
Summa anläggningstillgångar 20 696 000 000
Kassa och bank 802 000 000
Summa omsättningstillgångar 18 444 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 17 013 000 000
Minoritetsintressen -99 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 12 713 000 000
Kortfristiga skulder 9 513 000 000
Årets resultat 425 000 000
Total fakturering 25 024 000 000
Rörelseresultat 3 564 000 000
Summa finansnetto -630 000 000
Resultat efter finansiella poster 2 934 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-07
 • Vem: Kinnevik AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 27,18 %
 • Röstandel: 41,85 %
2018-09-03
 • Vem: Kinnevik AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,10 %
 • Röstandel: 47,60 %

Andra bolag i samma bransch (Telekomoperatörer)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
A3 Allmänna IT- och Telekom. 0,00 0,00 -2,19 12,23 -10,60
DNA Oyj -0,19 -0,38 -0,66 22,14 3,97
Elisa Oyj -0,20 3,02 6,17 9,04 4,94
Ice Group -0,50 - - - -
Millicom Int. Cellular SDB -0,54 -1,52 -2,39 -5,07 -0,99
Netmore Group B 4,41 4,72 15,26 86,84 -20,22
Ovzon -2,03 0,00 21,09 74,60 -28,40
TCECUR Sweden 0,00 2,48 10,71 5,53 -7,98
TalkPool 4,59 3,27 3,02 -16,67 -49,51
Tele2 B 0,43 3,27 4,15 6,24 18,19
Ägare Kapital % Röster %
Kinnevik 30,10 48,00
Nordea Funds 3,60 2,60
Swedbank Robur Funds 2,30 1,60
BlackRock 2,20 1,60
SEB Funds 2,20 1,60
Vanguard 1,90 1,30
JP Morgan Asset Manage... 1,70 1,20
Adelphi Capital LLP 1,40 1,00
First Swedish National... 1,40 1,00
Janus Henderson Investors 1,40 1,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
9,58
Räntabilitet eget kapital %
3,20
Balanslikviditet
1,00
Räntabilitet totalt kapital %
6,18
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
113,57
Soliditet %
44,00
Ändring totalt kapital %
111,15
Kapitalomsättningshast.
0,39
Bruttomarginal %
43,74
Varulagrets oms. hast.
35,43
Rörelsemarginal %
15,82
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,60
Andel utdelad vinst %
356,10