Om bolaget (MVIR B)

Medivir B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,86 %
 • Utv. idag SEK
  +0,16 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  18,80
 • Högst
  19,00
 • Lägst
  18,30
 • Antal
  45 209
 • Tid
  17:29:36

Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat bolag med fokus på artros och onkologi.

VD
Uli Hacksell (tf)
Ordförande
Anna Malm Bernsten
Hemsida
www.medivir.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
452 724 927 SEK
Medivir B
24 287 818 aktier
Totalt
24 287 818 aktier
Introdatum
1996-02-29

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-11-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Medivir B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
616 200 000
Immateriella anläggningstillgångar 112 800 000
Materiella anläggningstillgångar 14 400 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 127 200 000
Kassa och bank 409 200 000
Summa omsättningstillgångar 489 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 514 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 102 100 000
Årets resultat -360 200 000
Totala intäkter 46 500 000
Rörelseresultat -362 800 000
Summa finansnetto 3 100 000
Resultat efter finansiella poster -359 700 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-19
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,03 %
2018-06-18
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,87 %
 • Röstandel: 4,87 %
2018-05-25
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-05-23
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
2cureX 0,59 1,79 8,23 5,04 125,30
A1M Pharma -4,82 0,46 3,33 -6,47 -73,47
ADDvise Group A 0,00 -1,81 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 0,67 2,72 0,67 20,99 -45,49
ALK-Abelló B 1,91 7,65 38,83 44,76 45,61
Acarix -7,51 2,47 20,63 4,35 -50,33
Active Biotech 0,48 0,63 -5,09 -16,80 13,62
AddLife B 5,49 5,08 8,91 29,33 39,38
AdderaCare 2,70 -1,30 5,26 51,39 -3,80
Aino Health -1,63 -1,23 -7,12 114,67 -27,48
Ägare Kapital % Röster %
Nordea Investment Funds 8,17 8,17
Morgan Stanley & C... 6,16 6,16
Avanza Pension 4,46 4,46
Gladiator 4,32 4,32
Linc AB 3,95 3,95
UNIONEN 3,70 3,70
Hans Sköld 3,06 3,06
Credit Suisse SA 2,90 2,90
Danica Pension 2,55 2,55
Ålandsbanken 2,51 2,51
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-85,26
Balanslikviditet
3,22
Räntabilitet totalt kapital %
-67,69
Kassalikviditet
3,22
Ändring eget kapital %
-40,17
Soliditet %
73,34
Ändring totalt kapital %
-31,94
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1 197,95
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 195,56
Andel utdelad vinst %
-