Om bolaget (ELTEL)

Eltel

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,52 %
 • Utv. idag SEK
  -0,10 SEK
 • Köp
  19,02
 • Sälj
  19,12
 • Senast
  19,12
 • Högst
  19,16
 • Lägst
  18,88
 • Antal
  2 913
 • Tid
  10:09:46

Eltel

Eltel är en leverantör av tekniska tjänster till infranet-industrin. Företagets tjänsteubud omfattar ett integrerat utbud av tjänster från planering till underhåll och drift. Eltel är verksamt i Norden.Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien och har tre affärsområden.

 • Power: tekniska Tjänster för nätoperatörer som överför och distribuerar hög- och lågspänning.
 • Communication: Tekniska tjänster för stamnät och accessnät samt en lång rad mobila tele- och datanät.
 • Transport & defence: Tjänster för sektorerna Försvar, Järnväg och Vägnät.
VD
Casimir Lindholm
Ordförande
Ulf Mattsson
Hemsida
www.eltelgrou...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
3 027 132 336 SEK
Eltel
156 649 081 aktier
Totalt
156 649 081 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-24
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Eltel
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-09-17
Extra bolagsstämma
2018-08-24
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-24
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
8 174 086 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 243 183 000
Materiella anläggningstillgångar 321 752 000
Finansiella anläggningstillgångar 223 055 000
Summa anläggningstillgångar 3 789 965 000
Kassa och bank 324 713 000
Summa omsättningstillgångar 4 385 108 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 734 894 000
Minoritetsintressen 69 088 000
Avsättningar 133 241 000
Långfristiga skulder 1 252 465 000
Kortfristiga skulder 3 984 398 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-08
 • Vem: Wipunen varainhallinta Oy:s, Mariatorp Oy:s, Riikantorppa Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,43 %
 • Röstandel: 20,43 %
2018-06-14
 • Vem: Niklas Kustaa Harald Herlin Dödsbo, Wipunen varainhallinta Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,60 %
 • Röstandel: 16,60 %
2018-06-14
 • Vem: Zeres Capital AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 2,70 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -1,00 -6,87 -0,23 -0,88
A.P. Møller - Mærsk A -1,02 -6,11 -19,14 -19,19 -24,81
A.P. Møller - Mærsk B -1,11 -6,51 -19,98 -19,40 -25,16
ABB Ltd 0,45 -1,10 -7,54 -3,89 -12,76
AF Gruppen -0,92 -1,52 3,86 5,90 19,19
AKVA Group 0,00 -2,67 7,67 7,35 -0,54
Absolent Group 1,00 2,28 10,41 35,23 165,13
Addtech B 0,00 -1,71 12,39 31,35 35,62
Ages Industri B 0,00 -0,73 -11,69 5,59 -27,19
Alelion Energy Systems 3,69 4,01 -54,95 -47,51 -86,99
Alfa Laval 0,15 -2,34 -7,10 1,09 -8,47
Ägare Kapital % Röster %
Handelsbanken Finland... 25,27 25,27
Solero Luxco Sarl 16,40 16,40
Fjärde AP Fonden 9,59 9,59
Swedbank Robur Fonder 9,56 9,56
Forsta AP-Fonden 5,99 5,99
Nordea Bank Abp, Norde... 4,88 4,88
Brown Brothers Harrima... 4,50 4,50
SEB Investment Management 2,02 2,02
Amf - Försäkring och F... 1,92 1,92
Skandinaviska Enskilda... 1,77 1,77
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-0,96
Räntabilitet eget kapital %
-8,94
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
-1,06
Kassalikviditet
0,99
Ändring eget kapital %
-11,84
Soliditet %
30,36
Ändring totalt kapital %
0,19
Kapitalomsättningshast.
1,43
Bruttomarginal %
9,12
Varulagrets oms. hast.
90,07
Rörelsemarginal %
-0,77
Kundfordringar oms. hast.
3,52
Nettomarginal %
-1,96
Andel utdelad vinst %
-