Om bolaget (ELTEL)

Eltel

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,24 %
 • Utv. idag SEK
  +0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  21,05
 • Högst
  21,45
 • Lägst
  20,80
 • Antal
  16 659
 • Tid
  17:29:59

Eltel

Eltel är en leverantör av tekniska tjänster till infranetindustrin. Tjänsterna inkluderar lösningar som särskilt är anpassade för kritisk infrastruktur. Verksamheten styrs utifrån tre affärssegment: Power, Communication och Transport & Defence. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Dagens bolag kom till under 2004/2005 vid en sammanslagning av bolagen Swedia Networks och Eltel Networks. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Casimir Lindholm
Ordförande
Ulf Mattsson
Hemsida
http://www.el...
Bransch
Industri
Börsvärde
3 307 480 701 SEK
Eltel
156 649 081 aktier
Totalt
157 499 081 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-24
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Eltel
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-09-17
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-08
 • Vem: Wipunen varainhallinta Oy:s, Mariatorp Oy:s, Riikantorppa Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,43 %
 • Röstandel: 20,43 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
2020 Bulkers 1,31 -0,99 2,07 - -
3M Co -3,06 -4,27 -10,36 -6,12 -24,03
51job Inc -1,66 -7,56 -20,24 -1,81 -6,34
A. O. Smith Corp -3,14 -3,37 0,31 2,25 -22,90
A.P. Møller - Mærsk A -2,95 -2,19 -6,36 1,24 -21,47
A.P. Møller - Mærsk B -3,06 -2,20 -6,32 1,36 -21,91
AAR Corp -2,99 -3,54 -3,24 32,66 -11,09
Aalberts NV -0,82 -0,41 -8,54 12,35 -6,86
Aallon Group Oyj 10,53 23,82 25,00 25,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,48 -0,06 2,70 1,49 -18,26
Ägare Kapital % Röster %
Handelsbanken Finland... 24,90 24,90
Solero Luxco Sarl 16,40 16,40
Fjärde AP-Fonden 9,60 9,60
Swedbank Robur Fonder 9,60 9,60
Första AP-Fonden 6,00 6,00
Nordea Bank Ab(Publ),... 4,60 4,60
Brown Brothers Harrima... 4,50 4,50
SEB Investment Management 2,00 2,00
AMF Försäkring & F... 1,90 1,90
Brown Brothers Harrima... 1,20 1,20
0,00 0,00
Datum för årsredovisning
2019-06-24
Räntetäckningsgrad
-0,13
Räntabilitet eget kapital %
-1,00
Balanslikviditet
0,93
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
0,89
Ändring eget kapital %
-11,00
Soliditet %
28,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
1,32
Bruttomarginal %
9,00
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
0,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1,00
Andel utdelad vinst %
-