Om bolaget (ATRLJ B)

Atrium Ljungberg B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  144,20
 • Högst
  146,60
 • Lägst
  140,00
 • Antal
  303 648
 • Tid
  17:29:47

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är verksamma inom fastighetsbranschen. Visionen är att äga, förvalta och aktivt vara delaktig i utvecklingen av fastighetsbeståndet. I bolagets fastighetsportfölj återfinns huvudsakligen kommersiella fastigheter belägna i större svenska städer. Atrium Ljungberg grundades 2006 då LjungbergGruppen sammanslogs med Atrium Fastigheter. Huvudkontoret ligger i Nacka.
VD
Annica Ånäs
Ordförande
Johan Ljungberg
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
19 210 468 200 SEK
Atrium Ljungberg B
129 220 736 aktier
Totalt
133 221 000 aktier
Introdatum
1994-07-14

Kommande händelser

2021-02-09
Årsrapport
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-04-16
Delårsrapport
2021-07-07
Delårsrapport
2021-10-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-10-15
Delårsrapport
2020-07-07
Delårsrapport
2020-04-16
Delårsrapport
2020-03-26
Ordinarie utdelning Atrium Ljungberg B
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-26
 • Utdelningsdag: 2020-04-01
2020-03-25
Bolagsstämma
2020-02-07
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,38 -5,71 -6,20 -0,25 -1,76
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,54 -4,35 -4,69 -8,97 -82,78
AGNC Investment Corp 0,42 -1,77 -2,34 -1,45 -
AGNC Investment Corp 0,04 -2,29 -3,27 -1,83 -
AGNC Investment Corp 0,23 -2,63 -2,84 -2,07 -
AGNC Investment Corp 0,32 -2,80 -2,54 -1,72 -
Acadia Realty Trust 1,61 -10,69 -10,10 -23,06 -66,70
Acrinova 0,57 -3,85 -6,42 -2,23 -16,67
Adapteo 0,00 -5,68 0,62 10,90 -24,32
Aedifica SA -1,05 -3,06 -18,23 -12,28 -20,52
Agat Ejendomme 0,00 -1,48 -10,31 -11,50 -43,98
Ägare Kapital % Röster %
Konsumentföreningen St... 29,20 23,50
Fam Ljungberg 23,20 30,60
Fam Holmström 12,40 19,80
Carnegie Fonder 7,00 5,60
Varma Pensionsförsäkri... 6,10 4,90
Vanguard 1,20 1,00
BlackRock 1,10 0,90
Margareta Af Ugglas 1,10 0,80
Norges Bank 0,90 0,80
Handelsbanken Fonder 0,60 0,50
Datum för årsredovisning
2020-10-15
Räntetäckningsgrad
484,99
Räntabilitet eget kapital %
7,66
Balanslikviditet
91,16
Räntabilitet totalt kapital %
2,35
Kassalikviditet
91,16
Ändring eget kapital %
2,59
Soliditet %
46,06
Ändring totalt kapital %
-2,44
Kapitalomsättningshast.
5,03
Bruttomarginal %
66,01
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
70,20
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
46,69
Andel utdelad vinst %
-