Om bolaget (ATRLJ B)

Atrium Ljungberg B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  198,40
 • Högst
  200,20
 • Lägst
  195,60
 • Antal
  54 904
 • Tid
  17:29:55

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är verksamma inom fastighetsbranschen. Visionen är att äga, förvalta och aktivt vara delaktig i utvecklingen av fastighetsbeståndet. I bolagets fastighetsportfölj återfinns huvudsakligen kommersiella fastigheter belägna i större nordiska städer. Atrium Ljungberg grundades 2006 då LjungbergGruppen sammanslogs med Atrium Fastigheter. Huvudkontoret ligger i Nacka.
VD
Annica Ånäs
Ordförande
Johan Ljungberg
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
26 431 046 400 SEK
Atrium Ljungberg B
129 220 736 aktier
Totalt
133 221 000 aktier
Introdatum
1994-07-14

Kommande händelser

2022-02-10
Årsrapport
2022-03-23
Bolagsstämma
2022-04-13
Delårsrapport
2022-07-08
Delårsrapport
2022-10-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-15
Delårsrapport
2021-07-07
Delårsrapport
2021-04-16
Delårsrapport
2021-03-26
Ordinarie utdelning Atrium Ljungberg B
 • Utdelning/aktie: 5,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-01
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-02-09
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,46 2,16 -0,15 29,32
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,90 -2,19 14,95 227,99 337,32
AGNC Investment Corp -0,16 0,04 -0,86 0,52 15,00
AGNC Investment Corp 0,00 -0,51 -3,73 -1,90 10,19
Acadia Realty Trust -0,71 -0,31 9,93 7,03 121,05
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -1,31 0,00 1,75 -
Acres Commercial Realty Corp -1,31 0,57 0,25 -3,49 -
Acrinova A 1,12 0,75 -2,88 3,85 45,95
Acrinova B -0,43 -0,87 -0,43 1,78 -
Aedifica NV 0,24 0,88 -0,35 -3,47 30,98
Agat Ejendomme 0,46 -0,46 -6,06 3,83 2,84
Ägare Kapital % Röster %
Konsumentföreningen St... 28,70 23,50
Fam Ljungberg 23,30 31,20
Fam Holmström 11,70 19,60
Carnegie Fonder 6,60 5,40
Varma Pensionsförsäkri... 6,10 5,00
Vanguard 1,20 1,00
BlackRock 1,10 0,90
Margareta Af Ugglas 1,10 0,90
Norges Bank 0,70 0,60
Telenor Pensjonskasse 0,60 0,50
Datum för årsredovisning
2021-10-15
Räntetäckningsgrad
556,73
Räntabilitet eget kapital %
6,34
Balanslikviditet
258,23
Räntabilitet totalt kapital %
7,26
Kassalikviditet
258,23
Ändring eget kapital %
8,18
Soliditet %
46,23
Ändring totalt kapital %
7,80
Kapitalomsättningshast.
5,87
Bruttomarginal %
53,14
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
49,97
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
123,64
Andel utdelad vinst %
-