Om bolaget (STWK)

Stockwik Förvaltning

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag SEK
  +0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,05
 • Högst
  20,90
 • Lägst
  19,90
 • Antal
  1 661
 • Tid
  17:29:40

Stockwik

Stockwik ska vara en köpare av bolag och erbjuda en plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik investerar långsiktigt.

VD
David Andreasson
Ordförande
Rune Rinnan
Hemsida
www.stockwik.se
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
83 666 660 SEK
Stockwik Förvaltning
4 183 333 aktier
Totalt
4 183 333 aktier
Introdatum
1989-06-01

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-06
Ordinarie utdelning Stockwik Förvaltning
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: -
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-21
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-15
Årsrapport
2019-01-14
Extra bolagsstämma
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
61 700 000
Immateriella anläggningstillgångar 21 700 000
Materiella anläggningstillgångar 3 800 000
Finansiella anläggningstillgångar 19 600 000
Summa anläggningstillgångar 45 200 000
Kassa och bank 1 000 000
Summa omsättningstillgångar 16 500 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 26 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 11 300 000
Kortfristiga skulder 23 900 000
Årets resultat 7 200 000
Totala intäkter 87 600 000
Rörelseresultat -3 900 000
Summa finansnetto -1 500 000
Resultat efter finansiella poster -5 300 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-03
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,55 %
 • Röstandel: 0,05 %
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,55 %
 • Röstandel: 8,55 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-02-05
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 8,55 %
2018-08-27
 • Vem: Televenture Capital AS
 • Antal: 10 000 000
 • Aktiekapital: 4,58 %
 • Röstandel: 4,58 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
ALLGON B -1,59 -4,19 22,25 48,63 2,36
Acconeer -2,59 -1,61 -9,14 -17,38 -18,08
Addnode Group B -2,04 -2,04 3,60 16,13 70,21
Advenica AB 0,00 -0,93 -9,60 -20,00 -74,70
Agillic 2,38 0,39 -10,42 -9,47 -28,33
Alcadon Group 1,46 -1,07 -4,14 -2,80 -46,54
Anoto Group -1,52 -6,79 -15,95 -61,46 -74,00
Arbona A -3,64 -13,82 -12,40 -11,67 -3,64
Arbona B 10,58 7,48 1,77 -9,45 30,68
Artificial Solutions Intern. 5,54 15,32 22,22 -47,04 -60,03
Ägare Kapital % Röster %
Huaso Holdings AB 17,10 17,10
Advisio AB 8,20 8,20
Televenture Capital AS 4,60 4,60
Försäkringsaktiebolage... 3,70 3,70
Stadsberget Holding i... 3,60 3,60
David Anderasson 2,80 2,80
Nordnet Pensionsförsäk... 2,60 2,60
Stefan Stjernberg 2,60 2,60
Cantillon Aktiebolag 2,50 2,50
Carnegie AS 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
46,49
Balanslikviditet
0,75
Räntabilitet totalt kapital %
-3,21
Kassalikviditet
0,74
Ändring eget kapital %
79,25
Soliditet %
42,15
Ändring totalt kapital %
82,66
Kapitalomsättningshast.
1,46
Bruttomarginal %
49,92
Varulagrets oms. hast.
424,67
Rörelsemarginal %
0,47
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
13,50
Andel utdelad vinst %
0,00