• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (STWK)

Stockwik Förvaltning

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,16 %
 • Utv. idag SEK
  +1,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  47,60
 • Högst
  48,00
 • Lägst
  45,30
 • Antal
  20 537
 • Tid
  17:29:49

Stockwik Förvaltning

Stockwik är ett investmentbolag. Affärsidén är att driva en långsiktig verksamhet där bolagen förvärvas med intentionen att behålla dem även på lång sikt. Idag investerar bolaget primärt i en portfölj av kvalitetsbolag. Inom bolaget finns en kompetens i form av affärsnätverk, bemanning och lång erfarenhet inom arbetsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Täby.
VD
David Andreasson
Ordförande
Rune Rinnan
Hemsida
http://stockw...
Bransch
Finans
Börsvärde
196 618 720 SEK
Stockwik Förvaltning
4 302 379 aktier
Totalt
4 302 379 aktier
Introdatum
1989-06-01

Kommande händelser

2020-08-28
Delårsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-05-11
Ordinarie utdelning Stockwik Förvaltning
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-11
 • Utdelningsdag: -
2020-05-08
Delårsrapport
2020-05-08
Bolagsstämma
2020-02-14
Årsrapport
2019-11-08
Delårsrapport
2019-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-31
 • Vem: Huaso Holdings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,62 %
 • Röstandel: 14,62 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,13 6,36 4,92 -10,20 1,09
1347 Property Insurance Holdings Inc 3,32 0,86 -4,69 -15,40 -18,64
180 Degree Capital Corp 0,65 -2,52 15,67 -25,12 -20,51
1st Constitution Bancorp -0,17 -9,12 15,07 -40,52 -37,28
1st Source Corp -0,88 -0,22 -1,16 -30,30 -30,64
360 Finance Inc -0,44 -4,66 0,90 11,39 -44,99
49 North Resources Inc 50,00 100,00 100,00 50,00 100,00
A-Mark Precious Metals Inc 3,97 4,68 20,64 85,50 33,10
ABG Sundal Collier Holding 4,46 5,89 4,46 4,88 3,62
Aareal Bank AG 2,86 12,34 23,67 -40,22 -37,02
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 16,67 0,00 -22,22
Ägare Kapital % Röster %
Olof Nordberg via bolag 13,90 13,90
Oskar Lindström via bolag 7,90 7,90
Mathias Wiesel via bolag 7,30 7,30
Avanza Pension 5,60 5,60
Nordnet Pensionsförsäk... 3,60 3,60
Rune Rinnan via bolag 3,50 3,50
Thomas Stolpe 3,40 3,40
David Andreasson 2,30 2,30
Cantillon Aktiebolag 2,10 2,10
Amnäs Holding AB 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2020-05-08
Räntetäckningsgrad
91,46
Räntabilitet eget kapital %
16,22
Balanslikviditet
86,36
Räntabilitet totalt kapital %
-0,47
Kassalikviditet
62,86
Ändring eget kapital %
62,84
Soliditet %
26,31
Ändring totalt kapital %
71,36
Kapitalomsättningshast.
117,10
Bruttomarginal %
44,91
Varulagrets oms. hast.
6,41
Rörelsemarginal %
3,64
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-0,40
Andel utdelad vinst %
-