Om bolaget (KINV B)

Kinnevik B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,19 %
 • Utv. i dag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  250,00
 • Högst
  255,20
 • Lägst
  249,80
 • Antal
  543 467
 • Tid
  17:29:45

Kinnevik

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentbolag. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare verksamma på sex kontinenter i över 80 länder. Kinneviks innehav är uppdelade i fem sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning, Finansiella tjänster och Hälsovård. E-handel & Marknadsplatser: Zalando, Global Fashion Group, Quikr och Qliro Group Kommunikation: Millicom, Tele2 och Com Hem Underhållning: MTG Finansiella tjänster: Bayport (mikrokrediter och andra finansiella tjänster i Afrika och Latinamerika), Betterment (automatiserade investeringstjänster i USA) och Milvik/BIMA (liv- och sjukförsäkringar i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien) Hälsovård: Babylon (digital hälsovårdstjänst i Storbritannien) och Livongo (digitalt hälsovårdsbolag baserat i Kalifornien, USA)

VD
Georgi Ganev
Ordförande
Amelia Fawcett
Hemsida
www.kinnevik.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
69 844 925 710 SEK
Kinnevik B
241 911 206 aktier
Kinnevik A
33 755 432 aktier
Totalt
275 666 638 aktier
Introdatum
1996-07-02

Kommande händelser

2018-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-09
Händelse: ??
 • Villkor: 5:100
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-09
Distribution av värdepapper Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 14,92 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-09
 • Utdelningsdag: -
2018-08-09
Distribution av värdepapper Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 14,92 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-09
 • Utdelningsdag: -
2018-07-20
Delårsrapport
2018-07-16
Extra bolagsstämma
2018-05-24
Ordinarie utdelning Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: 2018-05-30
2018-05-24
Ordinarie utdelning Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: 2018-05-30
2018-05-21
Bolagsstämma
2018-04-26
Delårsrapport
2018-02-09
Årsrapport
2017-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
74 319 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 63 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 73 830 000 000
Summa anläggningstillgångar 73 893 000 000
Kassa och bank 323 000 000
Summa omsättningstillgångar 426 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 72 434 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -3 459 000 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat -3 451 000 000
Summa finansnetto -7 000 000
Resultat efter finansiella poster -3 458 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-18
 • Vem: Verdere, Cristina Stenbeck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,40 %
 • Röstandel: 40,10 %
2018-02-27
 • Vem: Ballie Gifford & Co
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,25 %
 • Röstandel: 1,81 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,37 -1,81 -8,20 -3,45 -8,15
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 7,03 6,20 2,81
A Group of Retail Assets B 0,00 0,00 65,56 47,52 33,04
ABG Sundal Collier Holding -1,13 -5,89 -8,98 -9,91 -7,87
ALM Equity 2,56 0,00 4,17 -2,91 22,32
ALM Equity Pref -1,41 -1,60 -4,66 -4,66 -2,29
Admiral Capital B 0,00 0,54 4,52 5,71 7,56
Aega -0,93 -0,93 15,14 13,98 -6,19
Akelius Residential Pref 0,00 -1,03 -2,04 -3,45 -0,15
Aker -5,39 -3,71 -4,42 3,18 102,18
Aktia Bank Abp -2,25 -3,73 -10,22 -5,82 -12,03
Ägare Kapital % Röster %
Cristina Stenbeck with... 9,20 33,30
Baillie Gifford 6,30 3,00
Swedbank Robur 4,50 2,20
AMF 3,70 2,00
Klingspor Family 3,40 11,30
Nordea 2,90 1,40
Alecta 2,80 2,50
AMS Sapere Aude Trust 0,90 4,10
von Horn Family 0,90 3,30
Thornburg 0,30 1,30
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,97
Balanslikviditet
0,81
Räntabilitet totalt kapital %
24,25
Kassalikviditet
0,81
Ändring eget kapital %
25,12
Soliditet %
96,81
Ändring totalt kapital %
25,97
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
11,16