Om bolaget (KINV B)

Kinnevik B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,46 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  325,60
 • Högst
  328,80
 • Lägst
  325,20
 • Antal
  477 157
 • Tid
  17:29:54

Kinnevik

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentbolag. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare verksamma på sex kontinenter i över 80 länder. Kinneviks innehav är uppdelade i fem sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning, Finansiella tjänster och Hälsovård. E-handel & Marknadsplatser: Zalando, Global Fashion Group, Quikr och Qliro Group Kommunikation: Millicom, Tele2 och Com Hem Underhållning: MTG Finansiella tjänster: Bayport (mikrokrediter och andra finansiella tjänster i Afrika och Latinamerika), Betterment (automatiserade investeringstjänster i USA) och Milvik/BIMA (liv- och sjukförsäkringar i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien) Hälsovård: Babylon (digital hälsovårdstjänst i Storbritannien) och Livongo (digitalt hälsovårdsbolag baserat i Kalifornien, USA)

VD
Georgi Ganev
Ordförande
Tom Boardman
Hemsida
www.kinnevik.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
90 289 913 007 SEK
Kinnevik A
41 157 144 aktier
Kinnevik B
234 509 494 aktier
Totalt
275 666 638 aktier
Introdatum
1996-07-02

Kommande händelser

2018-05-24
Ordinarie utdelning Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: 2018-05-30
2018-05-24
Ordinarie utdelning Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: 2018-05-30
2018-07-20
Delårsrapport
2018-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-05-21
Bolagsstämma
2018-04-26
Delårsrapport
2018-02-09
Årsrapport
2017-10-26
Delårsrapport
2017-07-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
74 319 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 63 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 73 830 000 000
Summa anläggningstillgångar 73 893 000 000
Kassa och bank 323 000 000
Summa omsättningstillgångar 426 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 72 434 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -3 459 000 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat -3 451 000 000
Summa finansnetto -7 000 000
Resultat efter finansiella poster -3 458 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-02-27
 • Vem: Ballie Gifford & Co
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,25 %
 • Röstandel: 1,81 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,11 1,10 3,30 3,21 -0,29
A Group Of Retail Assets Pref -0,77 0,00 1,57 1,57 2,38
A Group of Retail Assets B 0,00 5,83 12,95 9,00 -11,38
ABG Sundal Collier Holding -1,29 -0,97 -11,54 -3,77 13,10
ALM Equity 0,00 0,00 2,97 1,96 -27,40
Admiral Capital B 0,00 -1,22 -1,22 -2,41 -1,82
Aega -1,12 3,53 -2,22 0,00 -61,74
Akelius Residential Pref 0,29 0,44 0,44 5,52 8,86
Aker 3,70 4,93 23,40 38,34 91,02
Aktia Bank Abp 0,23 0,00 6,72 -8,00 -5,51
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 -1,75 -2,32 -0,88 3,06
Ägare Kapital % Röster %
Verdere S.a.r.l. (Sten... 10,30 43,80
Baillie Gifford 5,90 2,50
Fam Klingspor 3,40 11,30
Swedbank Robur 3,40 1,50
AMF 3,10 1,30
Nordea 3,10 1,30
Alecta 2,80 2,30
Fam von Horn 0,90 3,30
Morgan Stanley 0,30 1,20
Thornburg 0,30 1,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,97
Balanslikviditet
0,81
Räntabilitet totalt kapital %
24,25
Kassalikviditet
0,81
Ändring eget kapital %
25,12
Soliditet %
96,81
Ändring totalt kapital %
25,97
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
11,16