Om bolaget (KINV B)

Kinnevik B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,68 %
 • Utv. idag SEK
  -1,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  261,40
 • Högst
  266,25
 • Lägst
  259,80
 • Antal
  871 890
 • Tid
  17:29:44

Kinnevik

Kinnevik är ett investmentbolag. Bolaget innehar idag fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i fyra affärssegment: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning och Finansiella tjänster. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Georgi Ganev
Ordförande
Dame Amelia Fawcett
Hemsida
http://www.ki...
Bransch
Finans
Börsvärde
73 123 166 210 SEK
Kinnevik A
33 755 432 aktier
Kinnevik B
241 911 206 aktier
Totalt
276 951 479 aktier
Introdatum
1996-07-02

Kommande händelser

2020-02-06
Årsrapport
2020-04-17
Delårsrapport
2020-07-13
Delårsrapport
2020-10-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-07
Extra bolagsstämma
2019-10-24
Delårsrapport
2019-10-01
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-10-01
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-19
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 4,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Ordinarie utdelning Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 4,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-10-01
 • Vem: Baillie Gifford & Co (Scottish Partnership)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,53 %
 • Röstandel: 3,58 %
2019-08-08
 • Vem: CMS Sapere Aude Trust reg.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,61 %
 • Röstandel: 25,96 %
2019-08-05
 • Vem: CMS Sapere Aude Trust reg.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,62 %
 • Röstandel: 24,79 %
2019-06-10
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,93 %
 • Röstandel: 2,35 %
2019-01-03
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 2,39 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 -0,34 6,67 15,03 16,43
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,43 0,00 3,35 -11,47 -19,20
180 Degree Capital Corp -0,44 3,67 7,11 16,49 12,44
1st Constitution Bancorp 0,00 0,47 1,42 12,06 -4,35
1st Source Corp -0,37 -1,28 13,08 15,31 8,99
360 Finance Inc 7,05 6,10 7,90 -1,75 -
A-Mark Precious Metals Inc 4,05 2,18 -16,34 -21,74 -13,25
ABG Sundal Collier Holding -1,03 -0,59 -1,18 0,00 -32,39
ABN Amro Bank NV 0,20 -0,32 5,36 8,77 -24,77
Aareal Bank AG -0,20 1,37 7,16 16,88 -6,29
Aberdeen International Inc 0,00 -14,29 -25,00 -45,45 -57,14
Ägare Kapital % Röster %
Baillie Gifford 6,60 3,10
AMF 4,80 2,70
Swedbank Robur 4,60 2,20
Verdere 4,20 19,30
BlackRock 2,70 1,50
AMS Sapere Aude Trust 2,60 11,70
CMS Sapere Aude Trust 1,40 6,70
Wilhelm Klingspor 0,70 2,10
Marie Klingspor 0,64 2,40
Amelie Klingspor 0,60 1,80
Datum för årsredovisning
2019-10-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
1,08
Räntabilitet totalt kapital %
14,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
17,00
Soliditet %
92,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-