Om bolaget (KINV A)

Kinnevik A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,31 %
 • Utv. idag SEK
  -3,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  264,00
 • Högst
  268,00
 • Lägst
  261,00
 • Antal
  4 050
 • Tid
  17:29:34

Kinnevik

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentbolag. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare verksamma på sex kontinenter i över 80 länder. Kinneviks innehav är uppdelade i fem sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning, Finansiella tjänster och Hälsovård. E-handel & Marknadsplatser: Zalando, Global Fashion Group, Quikr och Qliro Group Kommunikation: Millicom, Tele2 och Com Hem Underhållning: MTG Finansiella tjänster: Bayport (mikrokrediter och andra finansiella tjänster i Afrika och Latinamerika), Betterment (automatiserade investeringstjänster i USA) och Milvik/BIMA (liv- och sjukförsäkringar i Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien) Hälsovård: Babylon (digital hälsovårdstjänst i Storbritannien) och Livongo (digitalt hälsovårdsbolag baserat i Kalifornien, USA)

VD
Georgi Ganev
Ordförande
Amelia Fawcett
Hemsida
www.kinnevik.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
71 836 686 193 SEK
Kinnevik B
241 911 206 aktier
Kinnevik A
33 755 432 aktier
Totalt
275 666 638 aktier
Introdatum
1987-07-01

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport
2019-11-07
Ordinarie utdelning Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-07
 • Utdelningsdag: 2019-11-13
2019-11-07
Ordinarie utdelning Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-07
 • Utdelningsdag: 2019-11-13

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 4,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-08
Ordinarie utdelning Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 4,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-09
Distribution av värdepapper Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 14,92 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-09
 • Utdelningsdag: -
2018-08-09
Distribution av värdepapper Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 14,92 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-09
 • Utdelningsdag: -
2018-08-09
Händelse: ??
 • Villkor: 5:100
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-07-20
Delårsrapport
2018-07-16
Extra bolagsstämma
2018-05-24
Ordinarie utdelning Kinnevik B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: 2018-05-30
2018-05-24
Ordinarie utdelning Kinnevik A
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-24
 • Utdelningsdag: 2018-05-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
93 622 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 58 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 91 720 000 000
Summa anläggningstillgångar 91 778 000 000
Kassa och bank 48 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 844 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 90 633 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat 20 359 000 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat 20 451 000 000
Summa finansnetto -90 000 000
Resultat efter finansiella poster 20 361 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-03
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 2,39 %
2018-11-01
 • Vem: AMS Sapere Aude Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 11,71 %
2018-11-01
 • Vem: CMS Sapere Aude Trust Reg.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,37 %
 • Röstandel: 25,13 %
2018-11-01
 • Vem: Cristina Stenbeck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,99 %
 • Röstandel: 0,50 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
ABG Sundal Collier Holding -0,13 0,40 -18,41 -8,77 -37,79
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,41 -0,41 0,21 0,21 -9,16
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 32,08
Aega 1,35 5,63 61,29 54,64 70,45
Agat Ejendomme -1,24 -5,00 -11,33 -3,15 -44,35
Akelius Residential Pref 0,29 0,15 -1,00 -0,58 0,73
Aker -3,93 0,19 -22,59 -18,07 -12,33
Aktia Bank Abp -2,17 -3,56 -8,97 -10,18 -6,45
Alm. Brand -0,84 -1,33 -8,22 5,90 -10,30
Ägare Kapital % Röster %
Baillie Gifford & Co 6,30 3,00
Verdere 5,00 18,50
Swedbank Robur Funds 4,70 2,20
AMF Insurance & Funds 4,40 2,30
Klingspor family 3,40 12,60
Alecta Pension Insurance 3,00 2,60
Nordea Funds 3,00 1,40
AMS Sapere Aude Trust 2,60 11,70
CMS Sapere Aude Trust 1,40 6,70
Von Horn family 0,90 3,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,90
Balanslikviditet
0,03
Räntabilitet totalt kapital %
8,94
Kassalikviditet
0,03
Ändring eget kapital %
-43,56
Soliditet %
80,78
Ändring totalt kapital %
-32,36
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
141 360,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
140 340,00
Andel utdelad vinst %
32,39