Om bolaget (HEBA B)

HEBA B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,13 %
 • Utv. idag SEK
  +0,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  80,90
 • Högst
  81,00
 • Lägst
  80,00
 • Antal
  6 935
 • Tid
  17:29:39

Heba

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. Bolaget har ett fastighetsbestånd omfattande 63 fastigheter till ett totalt värde om 4 870 MSEK. Den totala uthyrningsbara ytan var vid samma tidpunkt 218 Tkvm. HEBAs största marknad är Stockholm-Söderort, som står för drygt hälften av hyresintäkterna.

VD
Patrik Emanuelsson
Ordförande
Sören Härnblad
Hemsida
www.hebafast.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
6 604 800 000 SEK
HEBA B
74 569 680 aktier
Totalt
74 569 680 aktier
Introdatum
1994-06-13

Kommande händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-04
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-04
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-09
Ordinarie utdelning HEBA B
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
8 803 700 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 300 000
Materiella anläggningstillgångar 8 774 800 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 8 777 100 000
Kassa och bank 6 100 000
Summa omsättningstillgångar 26 600 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 293 200 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 3 647 500 000
Kortfristiga skulder 863 000 000
Årets resultat 367 900 000
Total fakturering 334 800 000
Rörelseresultat 186 800 000
Summa finansnetto -49 300 000
Resultat efter finansiella poster 471 100 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,19 0,77 -1,27 -0,58 1,03
ABG Sundal Collier Holding 4,17 6,69 -0,53 -9,64 -40,94
ALM Equity 0,00 2,58 -0,50 0,00 -3,40
ALM Equity Pref 1,00 0,50 3,48 1,00 -2,88
Aega 2,17 -6,62 0,71 36,89 73,62
Agat Ejendomme -2,21 -3,16 -3,39 1,27 -42,59
Akelius Residential Pref -0,14 0,29 1,02 0,43 1,76
Aker -0,90 -4,27 -11,88 -24,92 -17,61
Aktia Bank Abp 0,00 -1,07 -1,30 -12,11 2,33
Alm. Brand 0,87 1,22 -4,28 -1,36 -11,97
Amasten Fastighets 0,00 1,75 18,37 38,65 61,86
Ägare Kapital % Röster %
CARLBERGSSJÖN AB 21,20 11,40
HÄRNBLAD, BIRGITTA MARIA 12,40 19,60
ERICSSON, CHARLOTTE 6,40 9,00
HOLMBERGH, CHRISTINA 5,90 8,50
ERIKSSON, ANDERS 5,80 8,40
LANSFORSAKRINGAR FASTI... 4,10 2,20
ERICSSON, ULF 3,90 2,10
SUNDSTRÖM, MARGARETA 3,50 7,40
VOGEL, ANNA 2,20 2,90
VOGEL, JOHAN 2,20 2,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
14,49
Räntabilitet eget kapital %
14,26
Balanslikviditet
0,02
Räntabilitet totalt kapital %
8,40
Kassalikviditet
0,02
Ändring eget kapital %
13,49
Soliditet %
50,11
Ändring totalt kapital %
10,45
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
57,98
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
171,77
Andel utdelad vinst %
13,89