Om bolaget (TORSAB)

Torslanda Property Investment

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  129,00
 • Högst
  129,00
 • Lägst
  129,00
 • Antal
  330
 • Tid
  17:29:55

Torslanda Property

Torslanda Property Investment är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Sörred 8:4 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Volvo PV representerar 97,5 procent av intäkterna med ett kontrakt som löper till den 31 december 2024. Bolaget förvaltas av den Göteborgsbaserade fastighetsförvaltaren Wilfast Förvaltning AB.

VD
Mattias Rickardsson
Ordförande
Pontus Kågerman
Hemsida
www.torslanda...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
276 060 000 SEK
Torslanda Property Investment
2 140 000 aktier
Totalt
2 140 000 aktier
Introdatum
2015-01-29

Kommande händelser

2019-07-12
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-12
 • Utdelningsdag: 2019-07-18
2019-08-22
Delårsrapport
2019-10-11
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-11
 • Utdelningsdag: 2019-10-17
2020-01-10
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-10
 • Utdelningsdag: 2020-01-16
2020-04-09
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-09
 • Utdelningsdag: 2020-04-17

Tidigare händelser

2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-12
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-02-28
Årsrapport
2019-01-11
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-11
 • Utdelningsdag: 2019-01-17
2018-10-12
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-18
2018-08-22
Delårsrapport
2018-07-13
Ordinarie utdelning Torslanda Property Investment
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-13
 • Utdelningsdag: 2018-07-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
531 255 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 491 466 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 491 466 000
Kassa och bank 35 990 000
Summa omsättningstillgångar 39 789 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 206 252 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 289 223 000
Kortfristiga skulder 35 780 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Consortum Capital Investments AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,20 %
 • Röstandel: 7,20 %
2018-06-30
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 4,60 %
2018-06-30
 • Vem: Familjen Kamprads stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-06-30
 • Vem: Västerport Holding
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 28,60 %
 • Röstandel: 28,60 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ABG Sundal Collier Holding -1,32 0,54 -18,30 -8,65 -37,71
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,20 0,00 0,62 0,62 -8,79
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 32,08
Aega -2,63 4,23 59,14 52,58 68,18
Agat Ejendomme -2,18 -3,81 -10,22 -1,94 -43,65
Akelius Residential Pref -0,43 -0,15 -1,29 -0,86 0,44
Aker -0,73 4,29 -19,43 -14,72 -8,75
Aktia Bank Abp -0,72 -1,43 -6,95 -8,19 -4,38
Alm. Brand -0,58 -0,50 -7,44 6,80 -9,55
Ägare Kapital % Röster %
Västerport Holding 28,60 28,60
Consortum Capital Inve... 7,20 7,20
Familjen Kamprads stif... 5,20 5,20
Danica Pension 4,60 4,60
Länsförsäkringar Kalma... 3,70 3,70
Crafoordska Stiftelsen 3,30 3,30
Enocson Hans 3,30 3,30
Davidsson Dan 2,50 2,50
Davidsson Mikael 2,50 2,50
Davidsson Stefan 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,91
Balanslikviditet
0,84
Räntabilitet totalt kapital %
4,45
Kassalikviditet
0,84
Ändring eget kapital %
0,63
Soliditet %
39,54
Ändring totalt kapital %
-1,19
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
84,05
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
45,59
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
35,78
Andel utdelad vinst %
92,90