Om bolaget (FPAR)

Fast Partner

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,24 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  85,00
 • Högst
  85,00
 • Lägst
  83,20
 • Antal
  207 256
 • Tid
  17:29:41

FastPartner

FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter huvudsakligen i kommersiell form belägna i expansiva områden inom i Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt åt bolagets aktieägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Hemsida
http://fastpa...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 368 612 332 SEK
Fast Partner
181 233 636 aktier
Fast Partner Pref
5 692 497 aktier
Totalt
181 233 636 aktier
Introdatum
1994-02-14

Kommande händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-24
Delårsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-06
2020-03-30
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-06-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-02
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-03-28
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-11-02
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,72 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-02
 • Utdelningsdag: 2018-11-08
2018-10-25
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-21
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 736 097
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 5,47 %
2019-01-11
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,92 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,72 9,46 2,37 0,27
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,13 -0,89 2,10 -3,35 -16,54
AGNC Investment Corp 1,06 3,04 3,90 -3,10 -13,97
Acadia Realty Trust 0,17 1,02 5,40 1,16 0,88
Acrinova 0,00 0,00 23,60 23,39 43,51
Adapteo -4,29 -4,78 5,64 - -
Aedifica SA 1,34 3,32 2,57 27,16 33,08
Agat Ejendomme -1,35 -2,14 18,51 -9,65 -36,96
Agree Realty Corp 0,58 1,93 1,34 9,93 37,27
Akelius Residential Pref 0,00 -0,86 -1,00 -0,57 1,31
Alexander & Baldwin Inc 0,44 1,26 9,18 9,37 8,99
Ägare Kapital % Röster %
Compactor Fastigehter 72,00 72,00
Länsförsäkringar Fonder 6,70 6,70
Nordea Investment Funds 3,50 3,50
Familjen Kamprads Stif... 3,30 3,30
Swedbank Robur 2,90 2,90
Datum för årsredovisning
2019-07-02
Räntetäckningsgrad
3,86
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
0,17
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
0,17
Ändring eget kapital %
18,00
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
0,24
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
66,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
150,00
Andel utdelad vinst %
-