Om bolaget (FPAR)

Fast Partner

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,26 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  79,60
 • Sälj
  80,40
 • Senast
  80,40
 • Högst
  80,40
 • Lägst
  79,40
 • Antal
  295
 • Tid
  15:26:42

FastPartner

FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter huvudsakligen i kommersiell form belägna i expansiva områden inom i Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt åt bolagets aktieägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Hemsida
http://fastpa...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
14 389 950 698 SEK
Fast Partner Pref
5 692 497 aktier
Fast Partner
181 233 636 aktier
Totalt
186 926 133 aktier
Introdatum
1994-02-14

Kommande händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-24
Delårsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-06
2020-03-30
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-06-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-02
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,8 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-03-28
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-11-02
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,72 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-02
 • Utdelningsdag: 2018-11-08
2018-10-25
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-21
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 736 097
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 5,47 %
2019-01-11
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,92 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -1,82 -1,54 -4,04 1,51
ALM Equity 0,00 -1,01 -2,00 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova -6,75 -6,75 4,60 10,81 13,72
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA -0,85 -0,05 12,38 14,32 16,44
Agat Ejendomme 0,26 0,26 -3,71 -12,39 -42,46
Akelius Residential Pref 0,14 -0,14 1,72 2,16 1,72
Altarea SCA 0,44 0,67 0,00 -4,32 -7,75
Amasten Fastighets 0,00 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref 0,00 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-02
Räntetäckningsgrad
3,86
Räntabilitet eget kapital %
0,10
Balanslikviditet
0,17
Räntabilitet totalt kapital %
0,08
Kassalikviditet
0,17
Ändring eget kapital %
0,18
Soliditet %
0,36
Ändring totalt kapital %
0,24
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
0,68
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,66
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,50
Andel utdelad vinst %
-