Om bolaget (FPAR)

Fast Partner

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,86 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  70,20
 • Högst
  70,20
 • Lägst
  69,00
 • Antal
  3 406
 • Tid
  17:29:46

FastPartner

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och drygt hälften är produktions- och logistik/lager fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj består av 180 fastigheter. Bolaget har fastigheter i Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping och Göteborg. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 1 271 tkvm och uthyrningsgraden för bolagets fastigheter uppgår till 87.7%. Marknadsvärdet beräknas till 14 100 MSEK. FastPartner är även delägare till en fastighet i Eskilstuna.

VD
Sven-Olof Johansson
Ordförande
Peter Carlsson
Hemsida
www.fastpartn...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
12 613 861 065 SEK
Fast Partner Pref
5 692 497 aktier
Fast Partner
181 233 636 aktier
Totalt
186 926 133 aktier
Introdatum
1994-02-14

Kommande händelser

2019-07-02
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-24
Delårsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2020-03-30
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-11-02
Ordinarie utdelning Fast Partner
 • Utdelning/aktie: 0,72 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-02
 • Utdelningsdag: 2018-11-08
2018-10-25
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-06-28
Ordinarie utdelning Fast Partner Pref
 • Utdelning/aktie: 1,67 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
2018-07-03
Delårsrapport
2018-05-28
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-05-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-28
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-05-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
20 983 300 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 20 117 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 189 300 000
Summa anläggningstillgångar 20 306 600 000
Kassa och bank 215 600 000
Summa omsättningstillgångar 676 700 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 7 606 900 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 8 480 700 000
Kortfristiga skulder 4 895 700 000
Årets resultat 1 413 050 000
Total fakturering 1 381 000 000
Rörelseresultat 1 891 800 000
Summa finansnetto -224 500 000
Resultat efter finansiella poster 1 727 800 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-21
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 736 097
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 5,47 %
2019-01-11
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,92 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 1,07 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega -1,41 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 4,19 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
Sven-Olof Johansson 69,50 71,50
Länsförsäkringar Fonder 5,10 5,20
Nordea Fonder 4,30 4,40
Swedbank Robur Fonder 2,80 2,80
Familjen Kamprads stif... 1,60 1,60
Odin Fonder 0,80 0,80
Alfred Berg 0,50 0,50
Bengt Olsson 0,50 0,50
Björn Molin 0,50 0,50
SEB Fonder 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
21,60
Balanslikviditet
0,22
Räntabilitet totalt kapital %
9,48
Kassalikviditet
0,22
Ändring eget kapital %
19,82
Soliditet %
38,74
Ändring totalt kapital %
12,13
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
151,76
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
124,49
Andel utdelad vinst %
16,06