Om bolaget (CCOR B)

Concordia Maritime B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,48 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  12,40
 • Sälj
  12,50
 • Senast
  12,40
 • Högst
  12,60
 • Lägst
  12,00
 • Antal
  40 380
 • Tid
  15:52:53

Concordia Maritime

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Största delen av transporten utgörs av lav förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. Idag innehas transport på global nivå, där en stor del av transporten sker i samarbeten med andra aktörer inom marknaden. Fartygen är huvudsakligen av P-Max typ, kemikalie- och produkttankfartyg, samt suezmaxfartyg. Bolaget etablerades 1984 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Joakim Ullman
Ordförande
Carl-Johan Hagman
Hemsida
http://www.co...
Bransch
Industri
Börsvärde
577 530 555 SEK
Concordia Maritime B
43 729 798 aktier
Totalt
43 729 798 aktier
Introdatum
1989-06-01

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Concordia Maritime B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,20 -1,88 -1,60 -4,10 1,44
2020 Bulkers -0,03 -2,49 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,21 -1,63 -3,40 -14,16 -10,56
A.P. Møller - Mærsk B 0,39 -2,00 -4,87 -15,21 -10,95
ABB Ltd 0,62 0,25 -4,22 -8,66 -10,43
Aalberts NV -1,35 -1,04 4,72 -1,80 -15,78
Aallon Group Oyj 0,00 1,20 2,44 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,51 -3,99 -3,76 -9,67 -23,80
Absolent Group 3,46 1,89 23,96 49,86 175,90
Addtech B 0,00 -4,58 -6,96 16,55 32,91
Aeroports de Paris SA -0,66 2,42 4,04 -7,93 -16,22
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-25
Räntetäckningsgrad
-0,49
Räntabilitet eget kapital %
-0,06
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
-0,04
Kassalikviditet
1,02
Ändring eget kapital %
-0,04
Soliditet %
0,31
Ändring totalt kapital %
0,26
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
0,61
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-0,06
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-0,12
Andel utdelad vinst %
-