Om bolaget (CAST)

Castellum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,30 %
 • Utv. idag SEK
  +2,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  195,00
 • Högst
  196,20
 • Lägst
  193,45
 • Antal
  577 234
 • Tid
  17:29:50

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Bolaget har som mål att vara en långsiktig aktör främst inom diverse tillväxtregioner runtom i Sverige, men även på nordisk nivå. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.
VD
Henrik Saxborn
Ordförande
Charlotte Strömberg
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
52 591 224 455 SEK
Castellum
273 201 166 aktier
Totalt
273 201 166 aktier
Introdatum
1997-05-23

Kommande händelser

2019-09-20
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 3,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-20
 • Utdelningsdag: 2019-09-26
2019-10-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-04-24
Delårsrapport
2019-03-22
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 3,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-22
 • Utdelningsdag: 2019-03-28
2019-03-21
Bolagsstämma
2019-01-23
Årsrapport
2018-10-17
Delårsrapport
2018-09-21
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 2,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-21
 • Utdelningsdag: 2018-09-27
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-20
 • Vem: PGGM Vermogensbeheer B.V.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2019-02-08
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,60 %
2019-02-01
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,93 %
 • Röstandel: 5,57 %
2018-08-22
 • Vem: Rutger Arnhult
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 0,12 2,72 -0,89 5,16
ALM Equity -1,00 1,02 -0,50 2,59 -4,81
ALM Equity Pref 0,00 -1,46 1,00 3,91 -1,94
Acrinova 0,00 0,50 11,11 18,84 42,86
Adapteo 0,85 -4,80 - - -
Aedifica SA 0,43 4,35 11,69 12,03 17,51
Agat Ejendomme -0,77 -3,96 -4,90 -13,20 -44,17
Akelius Residential Pref 0,28 0,99 2,30 2,16 2,01
Altarea SCA 0,22 1,24 -0,23 -3,02 -8,13
Amasten Fastighets -3,85 -5,66 14,94 48,15 81,41
Amasten Fastighets Pref 0,29 -0,57 -0,29 5,78 12,26
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,10
Balanslikviditet
0,35
Räntabilitet totalt kapital %
0,09
Kassalikviditet
0,35
Ändring eget kapital %
0,17
Soliditet %
0,43
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
0,71
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,68
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,57
Andel utdelad vinst %
-