Om bolaget (CAST)

Castellum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,44 %
 • Utv. idag SEK
  +3,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  253,50
 • Högst
  254,15
 • Lägst
  249,60
 • Antal
  1 080 406
 • Tid
  17:29:57

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
VD
Jakob Mörndal (tf)
Ordförande
Rutger Arnhult
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
86 398 418 803 SEK
Castellum
277 262 911 aktier
Totalt
345 731 968 aktier
Introdatum
1997-05-23

Kommande händelser

2022-01-21
Årsrapport
2022-03-24
Bolagsstämma
2022-04-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-19
Delårsrapport
2021-09-24
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 3,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-24
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-08-27
Extra bolagsstämma
2021-07-15
Delårsrapport
2021-04-21
Delårsrapport
2021-03-26
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 3,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-01
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-01-22
Årsrapport
2020-12-21
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,34 -2,66 -0,81 -4,24 18,50
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,45 0,00 -9,08 -1,59 9,93
AGNC Investment Corp -0,12 -0,56 -1,42 -2,04 12,02
AGNC Investment Corp 0,75 0,35 -0,85 -0,54 10,97
Acadia Realty Trust 0,85 -3,70 -0,09 0,56 50,49
Acres Commercial Realty Corp 0,00 0,04 -0,66 1,38 -
Acres Commercial Realty Corp -1,46 -3,61 -10,39 -14,46 -
Acrinova A 0,00 -2,97 2,35 -5,78 37,37
Acrinova B 0,00 -5,14 7,14 6,67 -
Aedifica NV 0,85 4,83 3,68 -3,25 23,12
Agat Ejendomme 1,90 -2,73 -4,46 2,88 5,42
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult 21,40 21,40
APG Asset Management 5,90 5,90
BlackRock 4,80 4,80
Handelsbanken Fonder &... 3,60 3,60
Vanguard 3,50 3,50
Corem Property Group AB 3,30 3,30
Länsförsäkringar Fonder 3,10 3,10
Lannebo Fonder 1,80 1,80
Swedbank Robur Fonder 1,70 1,70
Folksam 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2021-10-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,36
Balanslikviditet
172,65
Räntabilitet totalt kapital %
8,47
Kassalikviditet
172,65
Ändring eget kapital %
40,72
Soliditet %
49,50
Ändring totalt kapital %
23,91
Kapitalomsättningshast.
4,26
Bruttomarginal %
76,80
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
73,97
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
198,90
Andel utdelad vinst %
-