Om bolaget (CAST)

Castellum

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,02 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  168,30
 • Högst
  168,85
 • Lägst
  166,80
 • Antal
  461 979
 • Tid
  17:29:56

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag med fokus mot kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Bolagets fastighetsportfölj består av 605 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 3 433 Tkvm. Fastigheternas värde uppgick till cirka 40 Mdr SEK och uthyrningsgraden var 88,7%. Fastigheterna ägs och förvaltas av de sex helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter.

VD
Henrik Saxborn
Ordförande
Charlotte Strömberg
Hemsida
www.castellum.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
45 515 314 255 SEK
Castellum
273 201 166 aktier
Totalt
273 201 166 aktier
Introdatum
1997-05-23

Kommande händelser

2019-01-23
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-17
Delårsrapport
2018-09-21
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 2,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-21
 • Utdelningsdag: 2018-09-27
2018-07-13
Delårsrapport
2018-04-17
Delårsrapport
2018-03-23
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 2,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-23
 • Utdelningsdag: 2018-03-29
2018-03-22
Bolagsstämma
2018-01-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
83 712 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 659 000 000
Materiella anläggningstillgångar 81 078 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 107 000 000
Summa anläggningstillgångar 82 844 000 000
Kassa och bank 203 000 000
Summa omsättningstillgångar 868 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 33 736 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 5 000 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat 5 876 000 000
Total fakturering 5 182 000 000
Rörelseresultat 3 410 000 000
Summa finansnetto -885 000 000
Resultat efter finansiella poster 7 312 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-22
 • Vem: Rutger Arnhult
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2018-04-19
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2018-04-18
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-04-10
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 5,10 %
2018-03-29
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,15 %
 • Röstandel: 5,15 %
2018-03-28
 • Vem: BlackRock Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,16 %
 • Röstandel: 5,16 %
2018-02-07
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2018-02-05
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-01-22
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,76 2,34 3,59 -2,86 -7,69
ABG Sundal Collier Holding 0,86 -2,09 3,53 -10,91 -24,27
ALM Equity 2,12 4,32 9,66 -1,03 10,29
ALM Equity Pref 0,00 -1,22 -0,61 -2,81 -3,00
Admiral Capital B 0,51 2,05 8,15 7,57 18,45
Aega 0,00 2,88 42,67 0,00 -3,60
Akelius Residential Pref -0,44 1,03 4,42 1,93 1,78
Aker 4,51 10,05 28,09 -9,20 36,97
Aktia Bank Abp 0,32 0,85 3,27 10,10 0,00
Alm. Brand -0,73 3,05 7,77 0,93 -26,19
Amasten Fastighets 1,41 -0,46 2,86 -0,23 22,03
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult 5,70 5,70
Stichting Pensioenfond... 5,50 5,50
SEB Fonder & Liv 5,20 5,20
BlackRock 5,00 5,00
Szombatfalvysfären 3,30 3,30
Lannebo Fonder 3,20 3,20
Vanguard 3,20 3,20
PGGM Pensioensfonds 2,60 2,60
AMF Försäkringar &... 2,40 2,40
Sjätte AP-fonden 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,66
Balanslikviditet
0,60
Räntabilitet totalt kapital %
9,03
Kassalikviditet
0,60
Ändring eget kapital %
15,40
Soliditet %
40,30
Ändring totalt kapital %
6,89
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
65,80
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
113,39
Andel utdelad vinst %
24,64