Om bolaget (CAST)

Castellum

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,25 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  157,10
 • Högst
  158,35
 • Lägst
  156,05
 • Antal
  701 477
 • Tid
  17:29:34

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag med fokus mot kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Bolagets fastighetsportfölj består av 605 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 3 433 Tkvm. Fastigheternas värde uppgick till cirka 40 Mdr SEK och uthyrningsgraden var 88,7%. Fastigheterna ägs och förvaltas av de sex helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter.

VD
Henrik Saxborn
Ordförande
Charlotte Strömberg
Hemsida
www.castellum.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
43 029 183 645 SEK
Castellum
273 201 166 aktier
Totalt
273 201 166 aktier
Introdatum
1997-05-23

Kommande händelser

2019-01-23
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-17
Delårsrapport
2018-09-21
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 2,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-21
 • Utdelningsdag: 2018-09-27
2018-07-13
Delårsrapport
2018-04-17
Delårsrapport
2018-03-23
Ordinarie utdelning Castellum
 • Utdelning/aktie: 2,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-23
 • Utdelningsdag: 2018-03-29
2018-03-22
Bolagsstämma
2018-01-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
78 313 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 659 000 000
Materiella anläggningstillgångar 70 850 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 72 509 000 000
Kassa och bank 257 000 000
Summa omsättningstillgångar 5 804 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 29 234 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 9 000 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat 4 792 000 000
Total fakturering 4 533 000 000
Rörelseresultat 2 734 000 000
Summa finansnetto -832 000 000
Resultat efter finansiella poster 5 722 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-22
 • Vem: Rutger Arnhult
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2018-04-19
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,12 %
 • Röstandel: 5,12 %
2018-04-18
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-04-10
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 5,10 %
2018-03-29
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,15 %
 • Röstandel: 5,15 %
2018-03-28
 • Vem: BlackRock Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,16 %
 • Röstandel: 5,16 %
2018-02-07
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %
2018-02-05
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-01-22
 • Vem: BlackRock, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,37 -1,81 -8,20 -3,45 -8,15
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 7,03 6,20 2,81
A Group of Retail Assets B 0,00 0,00 65,56 47,52 33,04
ABG Sundal Collier Holding -1,13 -5,89 -8,98 -9,91 -7,87
ALM Equity 2,56 0,00 4,17 -2,91 22,32
ALM Equity Pref -1,41 -1,60 -4,66 -4,66 -2,29
Admiral Capital B 0,00 0,54 4,52 5,71 7,56
Aega -0,93 -0,93 15,14 13,98 -6,19
Akelius Residential Pref 0,00 -1,03 -2,04 -3,45 -0,15
Aker -5,39 -3,71 -4,42 3,18 102,18
Aktia Bank Abp -2,25 -3,73 -10,22 -5,82 -12,03
Ägare Kapital % Röster %
Stichting Pensioenfond... 5,40 5,40
BlackRock 5,00 5,00
SEB Fonder & Liv 4,70 4,70
Rutger Arnhult 4,40 4,40
Lannebo Fonder 3,50 3,50
AMF Försäkringar &... 3,40 3,40
Szombatfalvysfären 3,30 3,30
Vanguard 3,10 3,10
Sjätte AP-fonden 3,00 3,00
PGGM Pensioensfonds 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,66
Balanslikviditet
0,60
Räntabilitet totalt kapital %
9,03
Kassalikviditet
0,60
Ändring eget kapital %
15,40
Soliditet %
40,30
Ändring totalt kapital %
6,89
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
65,80
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
113,39
Andel utdelad vinst %
24,64