Om bolaget (BIOG B)

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +5,65 %
 • Utv. i dag SEK
  +10,00 SEK
 • Köp
  187,00
 • Sälj
  187,00
 • Senast
  187,00
 • Högst
  187,50
 • Lägst
  177,00
 • Antal
  23 558
 • Tid
  17:30:00

BioGaia

BioGaia utvecklar och säljer probiotiska produkter till kunder inom djurhållning, livsmedel- samt läkemedelsindustrin. Bolagets produkter baseras på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri. De vanligaste produkterna är oljedroppar, maghälsotabletter, munhälsotabletter och vätskersättning. Bolaget finns representerat i ett 60-tal länder. BioGaia utvecklar också förpackningslösningar för ökad hållbarhet, detta sker huvudsakligen i dotterbolaget CapAble.

VD
Peter Rothschild
Ordförande
David Dangoor
Hemsida
www.biogaia.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
3 056 960 274 SEK
BioGaia B
16 530 294 aktier
Totalt
16 530 294 aktier
Introdatum
1998-05-28

Kommande händelser

2014-05-06
Delårsrapport
2014-05-06
Bolagsstämma
2014-05-07
Bonusutdelning BioGaia B
 • Utdelning/aktie: 3,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2014-05-07
 • Utdelningsdag: 2014-05-14
2014-05-07
Ordinarie utdelning BioGaia B
 • Utdelning/aktie: 3,35 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2014-05-07
 • Utdelningsdag: 2014-05-14
2014-08-20
Delårsrapport
2014-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2014-02-12
Årsrapport
2013-10-23
Delårsrapport
2013-08-22
Delårsrapport
2013-04-29
Bonusutdelning BioGaia B
 • Utdelning/aktie: 5,85 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2013-04-29
 • Utdelningsdag: 2013-05-07
2013-04-29
Ordinarie utdelning BioGaia B
 • Utdelning/aktie: 4,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2013-04-29
 • Utdelningsdag: 2013-05-07
2013-04-26
Delårsrapport
2013-04-26
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
517 022 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 49 193 000
Finansiella anläggningstillgångar 17 000
Summa anläggningstillgångar 49 210 000
Kassa och bank 374 974 000
Summa omsättningstillgångar 467 812 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 453 303 000
Minoritetsintressen 3 491 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 24 710 000
Kortfristiga skulder 35 518 000
Årets resultat 326 970 000
Total fakturering 645 252 000
Rörelseresultat 428 070 000
Summa finansnetto 14 172 000
Resultat efter finansiella poster 442 242 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2014-03-26
Sälj av aktie
 • Vem: Annwall & Rothschild Investments AB
 • Antal: 500 000
 • Aktiekapital: 8,70 %
 • Röstandel: 34,10 %

Andra bolag i samma bransch

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,20 0,36 0,12 0,99 15,37
Active Biotech 9,88 9,20 14,47 -53,16 -38,88
ADDvise Lab Solutions 2,78 2,78 -4,52 -20,86 8,82
Aerocrine B 0,00 1,54 0,00 -12,00 -42,11
Algeta - - - - -
ALK-Abelló B -0,78 18,35 11,91 6,43 82,06
Allenex -1,65 2,59 -0,83 -9,16 -24,68
Alteco Medical 2,00 -2,86 -15,00 - -
Ambu -0,68 1,67 5,32 16,75 88,66
Aqualis 0,00 2,46 -5,66 -9,09 25,63
AstraZeneca 1,25 8,50 6,35 5,25 30,36
Ägare Kapital % Röster %
Annwall & Rotschild Investments AB (Annwall/Rotschild) 8,70 34,10
Banque Öhman SA 7,60 5,50
David Dangoor o bol 3,30 2,40
Futuris Fond 3,10 2,20
Pictet & Cie 2,90 2,10
AMF Pension Försäkring / Fonder 2,20 1,60
SEB SA 2,20 1,60
Swedbank Robur Fonder 2,20 1,60
SHB Fonder (inkl Xact) 2,10 1,50
State Street Bank & Trust Co 1,90 1,40
Datum för årsredovisning
2013-12-31
Räntetäckningsgrad
29,16
Räntabilitet eget kapital %
16,02
Balanslikviditet
1,72
Räntabilitet totalt kapital %
19,26
Kassalikviditet
1,72
Ändring eget kapital %
-29,99
Soliditet %
82,64
Ändring totalt kapital %
-25,84
Kapitalomsättningshast.
0,70
Bruttomarginal %
67,80
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
25,85
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
19,54
Andel utdelad vinst %
195,87