Om bolaget (ELOS B)

Elos Medtech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  87,80
 • Högst
  87,80
 • Lägst
  87,40
 • Antal
  1 496
 • Tid
  17:29:56

Elos Medtech

Elos Medtech är en utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine.

VD
Jan Wahlström
Ordförande
Yvonne Mårtensson
Hemsida
www.elosmedte...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
708 370 400 SEK
Elos Medtech B
6 968 260 aktier
Totalt
6 968 260 aktier
Introdatum
1989-08-16

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-24
Ordinarie utdelning Elos Medtech B
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-18
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
847 500 000
Immateriella anläggningstillgångar 267 000 000
Materiella anläggningstillgångar 334 600 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 700 000
Summa anläggningstillgångar 609 300 000
Kassa och bank 9 600 000
Summa omsättningstillgångar 238 200 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 369 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 273 400 000
Kortfristiga skulder 205 100 000
Årets resultat 22 600 000
Total fakturering 577 900 000
Rörelseresultat 42 700 000
Summa finansnetto -9 100 000
Resultat efter finansiella poster 26 400 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-03
 • Vem: Linc AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,20 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-12-13
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 22 270
 • Aktiekapital: 15,03 %
 • Röstandel: 6,75 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
2cureX -3,57 -0,31 2,53 -10,00 102,75
A1M Pharma 6,48 4,07 24,73 -12,21 -71,85
ADDvise Group A -1,20 -5,20 -18,81 -17,22 -23,72
ADDvise Group B -2,04 -10,56 -4,00 29,03 -46,86
ALK-Abelló B 3,75 4,51 31,71 41,16 41,16
Acarix 8,99 9,48 27,97 3,19 -46,11
Active Biotech -0,32 3,80 -5,99 -17,37 8,65
AddLife B -1,56 4,13 0,40 20,00 29,90
AdderaCare -1,82 -4,30 0,27 53,66 -5,50
Aino Health -0,41 -4,88 -10,15 100,41 -19,90
Ägare Kapital % Röster %
Nordea Investment Funds 13,90 6,20
Svolder Aktiebolag 11,50 5,20
Familjen Öster inkl bolag 10,10 23,60
Familjen Runmarker 6,40 17,80
Familjen Nilsson 5,20 15,40
Familjen Molin 5,00 9,00
HealthInvest Partners AB 4,80 2,20
Magledal Holding APS 3,00 1,30
Nordnet Pensionsförsäk... 2,80 1,30
Ulrika Erlandsson 1,60 2,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,76
Balanslikviditet
1,86
Räntabilitet totalt kapital %
3,16
Kassalikviditet
1,86
Ändring eget kapital %
37,80
Soliditet %
53,12
Ändring totalt kapital %
12,96
Kapitalomsättningshast.
0,71
Bruttomarginal %
27,67
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,03
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,24
Andel utdelad vinst %
38,60