Om bolaget (SVOL A)

Svolder A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  126,00
 • Sälj
  126,00
 • Senast
  127,00
 • Högst
  127,00
 • Lägst
  127,00
 • Antal
  23
 • Tid
  13:35:35

Svolder

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Företaget bedriver aktiv aktieförvaltning med en placeringshorisonten som vanligtvis överstiger ett år. Någon bortre tidsgräns uppställs inte. Värdet på aktieportföljen var per den 31 maj 2015 uppgick till 1528 MSEK. Svolder hade andelar i 19 bolag, däribland Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools.

VD
Ulf Hedlundh
Ordförande
Fredrik Carlsson
Hemsida
www.svolder.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
2 963 930 752 SEK
Svolder B
24 354 328 aktier
Svolder A
1 245 672 aktier
Totalt
25 600 000 aktier
Introdatum
1993-06-30

Kommande händelser

2019-06-17
Delårsrapport
2019-09-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-03-14
Delårsrapport
2018-12-14
Delårsrapport
2018-11-16
Ordinarie utdelning Svolder B
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-16
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-11-16
Ordinarie utdelning Svolder A
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-16
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-11-15
Bolagsstämma
2018-09-27
Årsrapport
2018-06-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 191 900 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 941 800 000
Summa anläggningstillgångar 1 941 900 000
Kassa och bank 249 700 000
Summa omsättningstillgångar 250 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 182 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 9 400 000
Årets resultat 739 500 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat 739 700 000
Summa finansnetto -200 000
Resultat efter finansiella poster 739 500 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,13 1,63 7,18 12,40 7,21
ABG Sundal Collier Holding 1,27 2,21 6,55 -2,33 -35,27
ALM Equity -0,52 0,00 -3,03 -0,52 -1,03
ALM Equity Pref 0,00 0,00 -3,96 0,00 -6,73
Admiral Capital B -1,85 0,00 -0,93 6,00 29,27
Aega 0,00 0,00 -3,09 -6,00 10,59
Akelius Residential Pref 0,14 0,58 1,16 1,45 1,30
Aker -1,97 -5,14 0,16 10,05 27,17
Aktia Bank Abp -0,11 -2,33 -7,28 -7,18 7,46
Alm. Brand 0,00 1,15 15,15 16,99 -0,38
Amasten Fastighets 7,31 2,57 8,56 28,57 49,60
Ägare Kapital % Röster %
Investment AB Öresund 18,00 12,50
Rolf Lundström/Provobi... 11,60 29,50
Avanza Pension Försäkr... 3,20 2,40
Spiltan Fonder 3,10 2,10
Nordnet Pensionsförsäk... 1,70 1,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,60 1,10
Datum för årsredovisning
2018-08-31
Räntetäckningsgrad
1 725,50
Räntabilitet eget kapital %
11,64
Balanslikviditet
5,78
Räntabilitet totalt kapital %
11,60
Kassalikviditet
5,78
Ändring eget kapital %
10,79
Soliditet %
99,66
Ändring totalt kapital %
10,74
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
14,84