Om bolaget (SVOL A)

Svolder A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,25 %
 • Utv. idag SEK
  -10,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  150,00
 • Högst
  150,00
 • Lägst
  145,00
 • Antal
  100
 • Tid
  17:29:51

Svolder

Svolder är ett investmentbolag som placerar i noterade aktier, främst koncentrerade till svenska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig ägare samt skapa en avkastning som gynnar bolagets aktieägare och som överstiger jämförelseindex. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till bolag inom industrisektorn. Svolder har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Ulf Hedlundh
Ordförande
Fredrik Carlsson
Hemsida
http://www.sv...
Bransch
Finans
Börsvärde
3 341 015 832 SEK
Svolder A
1 245 672 aktier
Svolder B
24 354 328 aktier
Totalt
25 600 000 aktier
Introdatum
1993-06-30

Kommande händelser

2019-09-19
Årsrapport
2019-11-19
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-06-17
Delårsrapport
2019-03-14
Delårsrapport
2018-12-14
Delårsrapport
2018-11-16
Ordinarie utdelning Svolder B
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-16
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-11-16
Ordinarie utdelning Svolder A
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-16
 • Utdelningsdag: 2018-11-22
2018-11-15
Bolagsstämma
2018-09-27
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,22 -1,99 -5,59 0,45
ABG Sundal Collier Holding -1,07 4,23 -1,33 -14,75 -37,18
Aareal Bank AG 0,04 -0,94 -3,08 -24,90 -41,66
Ackermans & Van Haaren NV 0,61 -0,99 -0,97 -8,31 -13,30
Aegon NV -0,13 -0,33 6,89 -2,70 -14,61
Ageas SA -0,29 1,48 10,02 4,46 12,23
Aker -6,03 -7,29 -1,99 -28,23 -22,47
Aktia Bank Abp -2,94 -3,92 2,63 -4,67 3,00
Allianz SE -0,60 -0,35 1,94 0,51 16,68
Alm. Brand 0,41 1,84 4,99 -5,86 -8,55
Amundi SA -0,97 0,74 0,59 -2,90 3,18
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-06-17
Räntetäckningsgrad
1 988,00
Räntabilitet eget kapital %
0,06
Balanslikviditet
24,28
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
24,28
Ändring eget kapital %
0,05
Soliditet %
0,99
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-