Om bolaget (RROS)

Rottneros

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,23 %
 • Utv. idag SEK
  -0,16 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  12,90
 • Högst
  13,30
 • Lägst
  12,86
 • Antal
  299 548
 • Tid
  17:29:57

Rottneros

Rottneros är en global producent och leverantör av pappersmassa för den öppna marknaden (avsalumassa). Bolaget har en produktionskapacitet på 400 000 ton massa i två bruk i Sverige. Utbudet omfattar de tre massatyperna Sulfatmassa, CTMP och slipmassa. Försäljning sker främst till den europeiska marknaden, där Tysklan,d med 22% av försäljningen, är den största marknaden.

VD
Lennart Eberleh
Ordförande
Per Lundeen
Hemsida
www.rottneros...
Bransch
Material
Börsvärde
2 003 324 203 SEK
Rottneros
153 393 890 aktier
Totalt
153 393 890 aktier
Introdatum
1991-09-30

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Bonusutdelning Rottneros
 • Utdelning/aktie: 0,30 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-03
Ordinarie utdelning Rottneros
 • Utdelning/aktie: 0,40 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-07-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 007 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 19 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 020 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 39 000 000
Summa anläggningstillgångar 1 078 000 000
Kassa och bank 326 000 000
Summa omsättningstillgångar 929 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 207 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 446 000 000
Kortfristiga skulder 354 000 000
Årets resultat 114 000 000
Totala intäkter 1 981 000 000
Rörelseresultat 156 000 000
Summa finansnetto -9 000 000
Resultat efter finansiella poster 147 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
Afarak Group Oyj 1,75 -1,45 -2,04 1,88 -16,67
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,84 -2,40 -6,74 -3,62 -20,46
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,07 -2,27 -9,00 -3,86 -22,88
Archelon 1,69 -11,76 -16,67 -14,29 -60,00
Arctic Minerals 0,00 0,29 -1,41 -11,53 -2,24
Arctic Paper -0,30 -3,19 -7,22 -23,39 -32,66
Auriant Mining -1,30 0,44 -1,30 -15,30 -3,40
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -1,89 -18,16 -5,76
Bayn Europe -4,07 -6,29 -9,87 148,25 228,01
aXichem A 2,17 1,91 10,50 -4,99 225,20
Ägare Kapital % Röster %
ARCTIC PAPER SA 51,00 51,00
PROAD AB 5,34 5,34
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 1,94 1,94
LIND VALUE APS 1,17 1,17
SSB CLIENT OMNIBUS AC... 1,01 1,01
S3 / IICS CLIENTS 0,97 0,97
UBS SWITZERLAND AG /CL... 0,85 0,85
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,79 0,79
BORELL, JOAKIM 0,76 0,76
NORDNET PENSIONSFÖRSÄK... 0,69 0,69
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
14,80
Räntabilitet eget kapital %
16,57
Balanslikviditet
2,15
Räntabilitet totalt kapital %
13,43
Kassalikviditet
1,40
Ändring eget kapital %
20,96
Soliditet %
60,81
Ändring totalt kapital %
19,63
Kapitalomsättningshast.
1,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
6,10
Rörelsemarginal %
12,44
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
9,32
Andel utdelad vinst %
48,59