Om bolaget (PROF B)

Profilgruppen B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,26 %
 • Utv. idag SEK
  -1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  117,50
 • Högst
  118,00
 • Lägst
  116,50
 • Antal
  219
 • Tid
  17:29:56

Profilgruppen

ProfilGruppen utvecklar, marknadsför och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Största exportmarknader är Tyskland och Norge. Största branscher är transport och el. Koncernen har två dotterbolag samt ett vilande.

 • Profilgruppen Extrusions: Konstruktion, produktutveckling och tillverkning. Koncerns försäljning sker genom detta bolag eller något av säljbolagen i Danmark, England, Norge och Tyskland.
 • Profilgruppen Manufacturing: Förädlingsbolag specialiserat på skärande bearbetning och bockning av aluminiumprofiler. Tillverkningen går främst till fordons- och telekombranschen.
VD
Per Thorsell
Ordförande
Kåre Wetterberg
Hemsida
www.profilgru...
Bransch
Material
Börsvärde
880 454 225 SEK
Profilgruppen B
7 398 775 aktier
Totalt
7 398 775 aktier
Introdatum
1997-06-19

Kommande händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-17
Ordinarie utdelning Profilgruppen B
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-17
 • Utdelningsdag: 2019-04-25
2019-04-16
Delårsrapport
2019-04-16
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
742 100 000
Immateriella anläggningstillgångar 14 800 000
Materiella anläggningstillgångar 291 500 000
Finansiella anläggningstillgångar 200 000
Summa anläggningstillgångar 306 500 000
Kassa och bank 27 900 000
Summa omsättningstillgångar 435 600 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 312 500 000
Minoritetsintressen 12 100 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 100 200 000
Kortfristiga skulder 317 300 000
Årets resultat 73 000 000
Total fakturering 1 382 800 000
Rörelseresultat 103 900 000
Summa finansnetto -4 200 000
Resultat efter finansiella poster 99 700 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-29
 • Vem: Barranca AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,23 %
 • Röstandel: 13,23 %
2018-11-29
 • Vem: Barranca Investments Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
Afarak Group Oyj 1,75 -1,45 -2,04 1,88 -16,67
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,84 -2,40 -6,74 -3,62 -20,46
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,07 -2,27 -9,00 -3,86 -22,88
Archelon 1,69 -11,76 -16,67 -14,29 -60,00
Arctic Minerals 0,00 0,29 -1,41 -11,53 -2,24
Arctic Paper -0,30 -3,19 -7,22 -23,39 -32,66
Auriant Mining -1,30 0,44 -1,30 -15,30 -3,40
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -1,89 -18,16 -5,76
Bayn Europe -4,07 -6,29 -9,87 148,25 228,01
aXichem A 2,17 1,91 10,50 -4,99 225,20
Ägare Kapital % Röster %
RINGVÄGEN VENTURE AB 28,40 28,40
JOHANSSON, LARS 14,50 14,50
EGEHOLM, MATS 7,20 7,20
KUSTERER, HANNA 3,50 3,50
EGEHOLM, KERSTIN 3,30 3,30
NORDEA LIVFÖRSÄKRING S... 3,20 3,20
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AV... 2,40 2,40
BPSS PAR/ECHIQUIER EXC... 2,30 2,30
JONSON, MATS 1,80 1,80
STILLSTRÖM, DAVID 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
16,82
Räntabilitet eget kapital %
24,78
Balanslikviditet
1,17
Räntabilitet totalt kapital %
13,78
Kassalikviditet
0,62
Ändring eget kapital %
15,65
Soliditet %
40,77
Ändring totalt kapital %
23,74
Kapitalomsättningshast.
1,95
Bruttomarginal %
12,87
Varulagrets oms. hast.
6,54
Rörelsemarginal %
7,03
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,16
Andel utdelad vinst %
44,30