Om bolaget (PEAB B)

Peab B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,48 %
 • Utv. idag SEK
  +1,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  78,85
 • Högst
  79,25
 • Lägst
  77,50
 • Antal
  271 977
 • Tid
  17:29:30

Peab

Peab är verksamt i inom bygg- och anläggningsentreprenad. Den svenska marknaden står för drygt 80% av omsättningen och Norge och Finland för resterande del. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:

 • Bygg: Utför entreprenader åt externa beställare och egenutvecklade projekt. Produktionen omfattar främst bostäder. Beställare är privata fastighetsägare, kommuner och kommersiella kunder.
 • Anläggning: Byggnation av större infrastrukturprojekt och anläggningsarbeten. Beställare är Vägverket, Banverket, kommuner och lokalt näringsliv.
 • Industri: Industriell verksamhet inom asfalt, betong,grundläggning, el, transport, maskin och krantjänster.
 • Projektutveckling: ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av bostäder och komersiella fastigheter.
VD
Jesper Göransson
Ordförande
Göran Grosskopf
Hemsida
www.peab.se
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
23 343 521 210 SEK
Peab B
261 729 773 aktier
Totalt
261 729 773 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Peab B
 • Utdelning/aktie: 4,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
32 276 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 167 000 000
Materiella anläggningstillgångar 6 379 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 682 000 000
Summa anläggningstillgångar 11 228 000 000
Kassa och bank 595 000 000
Summa omsättningstillgångar 21 048 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 362 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 3 624 000 000
Kortfristiga skulder 18 290 000 000
Årets resultat 2 057 000 000
Total fakturering 50 090 000 000
Rörelseresultat 2 405 000 000
Summa finansnetto 40 000 000
Resultat efter finansiella poster 2 445 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
A.P. Møller - Mærsk A 1,32 -2,28 -13,57 -12,58 -19,30
A.P. Møller - Mærsk B 1,58 -1,80 -13,99 -12,45 -18,53
ABB Ltd 0,69 1,16 -6,02 -3,07 -14,46
AF Gruppen 0,00 0,00 0,30 6,82 23,68
AKVA Group 0,00 1,96 6,41 6,41 -1,35
Absolent Group -1,02 -6,92 8,64 31,76 158,28
Addtech B 1,90 5,72 19,91 36,87 38,72
Ages Industri B 2,19 -2,78 -4,11 6,71 -26,32
Alelion Energy Systems -1,23 -8,83 -56,28 -56,28 -85,65
Alfa Laval 1,10 1,34 -8,17 1,44 -8,68
Ägare Kapital % Röster %
Ekhaga Utveckling AB 20,70 48,20
AB Axel Granlund 6,60 5,50
Mats Paulsson 3,80 7,60
Peab's profit sha... 3,50 1,70
STATE STREET BANK AND... 3,40 1,60
SEB Investment Management 3,00 1,50
Kamprad family foundation 2,90 1,40
CBNY-Norges Bank 2,40 1,20
JP MORGAN BANK LUXEMBO... 1,60 0,80
SIX SIS AG, W8IMY 1,50 0,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
17,25
Räntabilitet eget kapital %
19,35
Balanslikviditet
1,24
Räntabilitet totalt kapital %
7,68
Kassalikviditet
0,76
Ändring eget kapital %
9,52
Soliditet %
30,41
Ändring totalt kapital %
15,62
Kapitalomsättningshast.
1,50
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
118,44
Rörelsemarginal %
4,93
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,02
Andel utdelad vinst %
59,21