Om bolaget (SAPIAB)

Saltängen Property Invest

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,16 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  127,20
 • Högst
  127,80
 • Lägst
  126,60
 • Antal
  5 474
 • Tid
  17:29:52

Saltängen Property

Saltängen Property Invest äger fastigheten Saltängen 1 i Västerås, vilken hyrs ut till ICA. Fastigheten används för lager och logistik, samt en mindre del som kontor. Fastigheten är uthyrd till och med 30 september 2023.

VD
Stefan Björkqvist
Ordförande
Mikael Igelström
Hemsida
www.saltangen...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
584 200 000 SEK
Saltängen Property Invest
4 600 000 aktier
Totalt
4 600 000 aktier
Introdatum
2015-01-15

Kommande händelser

2019-02-28
Årsrapport
2019-03-27
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-01-15
Ordinarie utdelning Saltängen Property Invest
 • Utdelning/aktie: 2,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-15
 • Utdelningsdag: 2019-01-21
2018-10-16
Ordinarie utdelning Saltängen Property Invest
 • Utdelning/aktie: 2,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-16
 • Utdelningsdag: 2018-10-22
2018-08-30
Delårsrapport
2018-07-17
Ordinarie utdelning Saltängen Property Invest
 • Utdelning/aktie: 2,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-17
 • Utdelningsdag: 2018-07-23
2018-04-17
Ordinarie utdelning Saltängen Property Invest
 • Utdelning/aktie: 2,45 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-17
 • Utdelningsdag: 2018-04-23
2018-04-11
Bolagsstämma
2018-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 377 129 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 300 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 317 000
Summa anläggningstillgångar 1 302 317 000
Kassa och bank 67 518 000
Summa omsättningstillgångar 74 812 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 592 203 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 616 146 000
Kortfristiga skulder 168 780 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,50 1,19 5,54 -1,50 -9,58
ABG Sundal Collier Holding -0,43 0,65 4,12 -10,86 -26,99
ALM Equity 0,00 2,12 12,21 -3,50 4,32
ALM Equity Pref 0,41 0,41 0,62 0,00 -3,56
Admiral Capital B -0,50 1,54 2,59 7,03 16,47
Aega 0,00 0,00 14,97 0,94 10,26
Akelius Residential Pref 0,00 1,03 5,68 2,53 1,93
Aker -1,51 6,35 29,65 -7,72 31,24
Aktia Bank Abp -0,10 1,92 6,59 19,10 -0,31
Alm. Brand -0,18 1,50 11,73 2,65 -27,11
Amasten Fastighets -2,48 0,93 5,10 5,61 18,63
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolage... 10,20 10,20
JP Morgan Bank 4,10 4,10
Artipelag Holding AB 2,90 2,90
Skogskupan AB 2,70 2,70
Nordnet Pensionsförskr... 2,50 2,50
Banque Carnegie Luxemburg 2,20 2,20
JP Morgan Bank Luxemburg 1,60 1,60
Swedbank Försäkring 1,60 1,60
Josefin Jakobson 1,50 1,50
Rolf Skog 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
8,40
Räntabilitet eget kapital %
16,78
Balanslikviditet
0,35
Räntabilitet totalt kapital %
10,12
Kassalikviditet
0,35
Ändring eget kapital %
9,24
Soliditet %
43,00
Ändring totalt kapital %
1,29
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
90,68
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
116,78
Andel utdelad vinst %
47,37