Om bolaget (OEM B)

OEM International B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,90 %
 • Utv. idag SEK
  -2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  221,00
 • Högst
  228,00
 • Lägst
  218,00
 • Antal
  2 602
 • Tid
  17:29:36

OEM International

OEM International är ett teknikhandelsbolag som levererar ett brett sortiment av komponenter för industriautomation. Bolaget fungerar som en sälj- och marknadsföringsorganisation för sina kunder. Produkter som bolaget säljer idag är exempelvis elskåp, sensorer, ventiler och låssystem. Marknaden är främst koncentrerad till Skandinavien och delar av Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Tranås.
VD
Jörgen Zahlin
Ordförande
Petter Stillström
Hemsida
http://www.oe...
Bransch
Industri
Börsvärde
5 166 755 907 SEK
OEM International B
18 402 213 aktier
Totalt
18 402 213 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2019-10-17
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning OEM International B
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-18
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-13
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 27 978
 • Aktiekapital: 10,06 %
 • Röstandel: 3,52 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
2020 Bulkers -1,25 -4,82 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,98 -1,09 -1,43 -14,34 -10,02
A.P. Møller - Mærsk B 0,50 -1,35 -3,06 -15,54 -11,16
ABB Ltd 1,81 0,37 -3,67 -9,22 -12,13
Aalberts NV 1,28 0,49 7,40 -0,46 -15,17
Aallon Group Oyj -0,94 1,82 3,70 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,86 -5,21 -5,62 -10,13 -24,90
Absolent Group 1,17 -8,13 23,52 44,85 170,83
Addtech B 0,58 -2,80 -6,29 16,55 32,77
Aeroports de Paris SA 0,67 3,75 3,62 -7,32 -15,44
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,37
Balanslikviditet
1,91
Räntabilitet totalt kapital %
0,20
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
0,14
Soliditet %
0,55
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
1,92
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
0,11
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,10
Andel utdelad vinst %
-