Om bolaget (OEM B)

OEM International B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,77 %
 • Utv. idag SEK
  +8,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  220,00
 • Högst
  220,00
 • Lägst
  211,00
 • Antal
  2 551
 • Tid
  17:29:37

OEM International

OEM International är ett teknikhandelsbolag som levererar ett brett sortiment av komponenter för industriautomation. Bolaget fungerar som en sälj- och marknadsföringsorganisation för sina kunder. Produkter som bolaget säljer idag är exempelvis elskåp, sensorer, ventiler och låssystem. Marknaden är främst koncentrerad till Skandinavien och delar av Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Tranås.
VD
Jörgen Zahlin
Ordförande
Petter Stillström
Hemsida
http://www.oe...
Bransch
Industri
Börsvärde
4 911 893 508 SEK
OEM International B
18 402 213 aktier
Totalt
23 169 309 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2019-10-17
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning OEM International B
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-18
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-13
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: 27 978
 • Aktiekapital: 10,06 %
 • Röstandel: 3,52 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,09 8,64 2,37 1,28
2020 Bulkers -0,61 2,50 9,33 - -
3M Co 0,33 -2,24 4,07 -3,68 -22,16
51job Inc -0,41 0,90 1,62 -5,18 2,69
A. O. Smith Corp -1,69 -5,12 3,25 4,04 -21,18
A.P. Møller - Mærsk A 0,68 -5,41 4,85 -1,93 -15,52
A.P. Møller - Mærsk B 0,41 -5,64 6,36 -2,08 -15,48
AAR Corp -1,25 -1,01 6,19 32,28 0,94
Aalberts NV -1,25 -3,20 10,16 12,87 0,68
Aallon Group Oyj -1,27 -2,92 10,45 13,41 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,93 -1,92 5,22 4,70 -17,08
Ägare Kapital % Röster %
Orvaus AB 18,90 28,80
Lannebo fonder 13,60 4,80
Hans Franzén fam 11,00 21,30
Nordea Investment Funds 10,10 3,50
Agne Svenberg fam 7,20 19,20
SEB Investment Management 6,20 2,20
AB Traction 3,80 10,00
Tredje AP-fonden 1,90 0,70
Mats Guldbrand 1,20 0,40
Johan Atmer 1,00 0,40
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
37,00
Balanslikviditet
1,91
Räntabilitet totalt kapital %
20,00
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
14,00
Soliditet %
55,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
1,92
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
11,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
10,00
Andel utdelad vinst %
-