Om bolaget (OEM B)

OEM International B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,45 %
 • Utv. idag SEK
  +18,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  297,00
 • Högst
  297,00
 • Lägst
  280,00
 • Antal
  2 052
 • Tid
  17:29:48

OEM International

OEM International är ett teknikhandelsbolag. Bolaget levererar ett brett sortiment av komponenter för industriautomation. I synnerhet fungerar bolaget som en sälj- och marknadsföringsorganisation för sina större företagskunder. Produkter som bolaget säljer innefattar exempelvis elskåp, sensorer, ventiler och låssystem. Marknaden är främst koncentrerad till Norden och Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Tranås.
VD
Jörgen Zahlin
Ordförande
Petter Stillström
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Industri
Börsvärde
6 464 237 211 SEK
OEM International B
18 402 213 aktier
Totalt
23 169 309 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2021-02-18
Årsrapport
2021-04-22
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-10-20
Delårsrapport
2020-07-13
Delårsrapport
2020-04-23
Ordinarie utdelning OEM International B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-23
 • Utdelningsdag: -
2020-04-22
Bolagsstämma
2020-04-09
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
2020 Bulkers -0,34 0,34 1,37 10,07 -32,18
24Storage -1,41 -2,10 -4,99 4,23 -
3M Co -0,44 -0,60 6,56 6,71 0,73
51job Inc -0,10 -4,85 -8,30 5,70 -5,42
A. O. Smith Corp 0,00 -0,81 5,98 7,23 7,94
A.P. Møller - Mærsk A -0,32 -4,09 4,80 21,12 19,30
A.P. Møller - Mærsk B 0,29 -3,61 5,66 21,57 21,60
Aalberts NV 1,07 -2,50 5,69 7,16 -10,45
Aallon Group Oyj 0,00 -2,20 -0,20 -10,87 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,43 0,35 3,15 -1,04 -32,12
Ägare Kapital % Röster %
Orvaus AB 18,90 28,80
Lannebo fonder 13,60 4,80
Hans Franzén fam 11,00 21,30
Nordea Investment Funds 10,10 3,50
Agne Svenberg fam 7,20 19,20
SEB Investment Management 6,20 2,20
AB Traction 3,80 10,00
Tredje AP-fonden 1,90 0,70
Mats Guldbrand 1,20 0,40
Johan Atmer 1,00 0,40
Datum för årsredovisning
2020-10-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
29,52
Balanslikviditet
306,89
Räntabilitet totalt kapital %
19,84
Kassalikviditet
173,56
Ändring eget kapital %
29,24
Soliditet %
68,09
Ändring totalt kapital %
10,69
Kapitalomsättningshast.
169,40
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
18,50
Rörelsemarginal %
11,87
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,71
Andel utdelad vinst %
-