Om bolaget (OEM B)

OEM International B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,74 %
 • Utv. idag SEK
  +7,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  194,00
 • Högst
  195,00
 • Lägst
  188,20
 • Antal
  30 503
 • Tid
  17:29:58

OEM International

OEM International är ett teknikhandelsbolag. Bolaget levererar ett brett sortiment av komponenter för industriautomation. I synnerhet fungerar bolaget som en sälj- och marknadsföringsorganisation för sina större företagskunder. Produkter som bolaget säljer innefattar exempelvis elskåp, sensorer, ventiler och låssystem. Marknaden är främst koncentrerad till Norden och Europa.
VD
Jörgen Zahlin
Ordförande
Petter Stillström
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Industri
Börsvärde
12 997 982 349 SEK
OEM International B
55 276 839 aktier
Totalt
69 507 927 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2022-02-17
Årsrapport
2022-04-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-20
Delårsrapport
2021-07-13
Delårsrapport
2021-05-03
Distribution av värdepapper OEM International B
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-03
 • Utdelningsdag: -
2021-04-23
Ordinarie utdelning OEM International B
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: 2021-04-29
2021-04-22
Delårsrapport
2021-04-22
Bolagsstämma
2021-02-18
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,75 1,34 -1,82 32,07
2020 Bulkers 1,24 -5,79 -8,27 11,42 106,78
24Storage 1,19 2,16 -2,30 -2,52 0,71
3M Co 0,20 0,24 0,96 -9,40 9,90
51job Inc -1,06 -4,67 -13,98 -19,04 -10,19
A O Smith Corp -0,39 1,60 3,92 -4,63 23,42
A.P. Møller - Mærsk A 2,05 8,17 -2,77 5,11 92,57
A.P. Møller - Mærsk B 1,19 7,10 -3,28 7,07 86,87
Aalberts NV 0,31 -1,14 -7,17 -7,89 50,90
Aallon Group Oyj -0,41 -2,04 0,42 3,45 22,70
Aaon Inc -0,41 -2,16 4,53 16,61 15,19
Ägare Kapital % Röster %
Orvaus AB 15,50 27,70
Siv Franzén 10,90 21,30
Nordea Investment Funds 9,20 3,20
Lannebo fonder 8,70 3,10
SEB Investment Management 6,40 2,20
Agne Svenberg med familj 5,30 18,30
AB Traction 3,80 10,00
Cliens Fonder 2,70 1,00
Fjärde AP-fonden 2,30 0,80
Handelsbanken Fonder 2,10 0,70
Datum för årsredovisning
2021-10-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
42,97
Balanslikviditet
258,38
Räntabilitet totalt kapital %
27,80
Kassalikviditet
139,78
Ändring eget kapital %
-3,45
Soliditet %
65,17
Ändring totalt kapital %
0,89
Kapitalomsättningshast.
188,30
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
17,70
Rörelsemarginal %
14,87
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,76
Andel utdelad vinst %
-