Om bolaget (NOLA B)

Nolato B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,09 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  556,50
 • Högst
  564,00
 • Lägst
  547,00
 • Antal
  43 034
 • Tid
  17:29:38

Nolato

Nolato utvecklar produkter baserat på polymera material. Produktportföljen innefattar exempelvis förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt avancerade tekniska produkter till fordonsindustrin. Verksamheten är indelad i tre affärssegment: Medical Solutions, Integrated Solutions samt Industrial Solutions och bedrivs idag på global nivå inom Europa, Asien och Nordamerika. Kunderna återfinns inom medicinteknik, telekom, fordon och industri.
VD
Christer Wahlquist
Ordförande
Fredrik Arp
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Teknik
Börsvärde
14 736 358 506 SEK
Nolato B
23 548 008 aktier
Totalt
23 548 008 aktier
Introdatum
1984-05-28

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Nolato B
 • Utdelning/aktie: 14 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-15
 • Vem: Lannebo Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,14 %
 • Röstandel: 2,64 %
2018-12-31
 • Vem: JPM CHASE NA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 1,20 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,49 1,67 0,86 -3,33 1,46
24SevenOffice 6,21 5,18 -4,41 11,68 153,91
5th Planet Games 1,88 -4,41 -3,34 -3,56 -68,55
Absolicon 2,57 5,59 15,81 152,82 15,81
Acconeer 0,25 0,75 6,43 -8,18 -9,82
Acosense 1,72 -14,49 -14,49 -46,36 -73,66
Addnode Group B 1,71 7,97 0,34 7,19 47,52
Adevinta ser. A -0,87 -3,39 -3,39 5,55 -
Adevinta ser. B 0,00 -3,52 -3,42 7,74 -
Admicom Oyj -0,21 0,42 13,74 30,79 212,70
Advenica AB 5,46 -19,52 8,26 7,94 -64,02
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,32
Balanslikviditet
1,57
Räntabilitet totalt kapital %
0,14
Kassalikviditet
1,26
Ändring eget kapital %
0,13
Soliditet %
0,47
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
1,32
Bruttomarginal %
0,16
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
0,11
Kundfordringar oms. hast.
0,15
Nettomarginal %
0,11
Andel utdelad vinst %
-