Om bolaget (NOLA B)

Nolato B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,43 %
 • Utv. idag SEK
  +2,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  585,50
 • Högst
  589,00
 • Lägst
  581,00
 • Antal
  30 220
 • Tid
  17:29:43

Nolato

Nolato är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter som baseras på polymera material. Produktportföljen innefattar förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott, delsystem till mobiltelefoner och läsplattor, samt avancerade tekniska produkter till fordonsindustrin. Verksamheten är indelad i ett flertal affärssegment med störst global närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. Kunderna återfinns inom medicinteknik, telekom, fordon och industri.
VD
Christer Wahlquist
Ordförande
Fredrik Arp
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Industri
Börsvärde
15 477 488 664 SEK
Nolato B
23 788 608 aktier
Totalt
26 548 008 aktier
Introdatum
1984-05-28

Kommande händelser

2020-02-10
Årsrapport
2020-05-04
Delårsrapport
2020-05-04
Bolagsstämma
2020-07-17
Delårsrapport
2020-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Nolato B
 • Utdelning/aktie: 14,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-15
 • Vem: Lannebo Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,14 %
 • Röstandel: 2,64 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -0,72 0,96 4,37 21,80
2020 Bulkers 2,63 -3,70 -7,14 -11,96 -
24Storage 4,04 9,18 -0,77 - -
3M Co 0,24 -1,59 0,84 10,04 -7,46
51job Inc -3,05 -11,89 -5,99 2,01 18,07
A. O. Smith Corp -2,68 -4,56 -4,29 -10,69 -2,09
A.P. Møller - Mærsk A 1,81 -0,67 -10,04 3,82 0,87
A.P. Møller - Mærsk B 2,13 -0,23 -10,43 2,84 -0,35
Aalberts NV 1,96 -0,05 1,07 9,13 39,12
Aallon Group Oyj -3,75 -0,39 23,56 35,26 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,24 -0,78 5,61 20,38 9,64
Ägare Kapital % Röster %
STATE STREET BANK AND... 11,30 5,80
Lannebo Småbolag 6,40 3,30
Jenz o Carl-Olof Hamri... 5,20 2,70
Freham AB 3,30 16,10
Boström, Gun 3,20 9,00
Fam Boström 3,20 9,00
Boström, Lena 2,30 8,50
Jorlen, Göran 1,50 4,40
Jorlén, Jerker 1,50 5,90
Jorlen, Henrik 1,30 5,80
Jorlén, Per 1,00 2,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
30,00
Balanslikviditet
1,62
Räntabilitet totalt kapital %
14,00
Kassalikviditet
1,27
Ändring eget kapital %
17,00
Soliditet %
47,00
Ändring totalt kapital %
0,16
Kapitalomsättningshast.
1,22
Bruttomarginal %
16,00
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
12,00
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-