Om bolaget (DORO)

DORO

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,19 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  42,60
 • Högst
  42,60
 • Lägst
  41,75
 • Antal
  38 118
 • Tid
  17:29:54

Doro

Doro är en teknikkoncern. Idag är verksamheten inriktad mot utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter, särskilt inriktat mot målgruppen för seniorer. En stor del av verksamheten utgår ifrån dotterbolag Doro Care, som uteslutande arbetar med att förbättra tjänsterna gentemot den seniora gruppen av användare. Huvudkontoret ligger i Lund.
VD
Carl-Johan Zetterberg Boudrie
Ordförande
Lennart Jacobsen
Hemsida
http://corpor...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 019 012 312 SEK
DORO
24 204 568 aktier
Totalt
24 204 568 aktier
Introdatum
1993-10-20

Kommande händelser

2020-04-24
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-04-27
Ordinarie utdelning DORO
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-27
 • Utdelningsdag: -
2020-07-16
Delårsrapport
2020-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-13
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
2019-07-12
Delårsrapport
2019-05-06
Ordinarie utdelning DORO
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: -
2019-05-03
Delårsrapport
2019-05-03
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-05
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,72 %
 • Röstandel: 6,72 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,14 0,92 4,34 9,90 19,62
01 Communique Laboratory Inc 0,00 3,85 22,73 35,00 125,00
1911 Gold Corp 0,00 10,29 -12,79 63,04 -
21Vianet Group Inc 1,32 7,42 35,97 95,59 67,78
24SevenOffice 4,90 11,74 -3,02 36,70 192,05
3D Systems Corp 1,15 3,02 7,44 43,34 -12,48
48North Cannabis Corp 1,45 4,48 -7,89 -19,54 -56,79
8x8 Inc 2,79 0,73 0,05 2,74 4,61
9F Inc 0,00 -1,69 -1,90 -13,97 -
A10 Networks Inc 0,98 -0,96 0,84 6,98 7,95
AAC Clyde Space 4,41 5,52 8,28 0,91 12,44
Ägare Kapital % Röster %
Accendo Capital SICAV SIF 15,50 15,50
Rite Internet Ventures... 10,30 10,30
Nordea Investment Funds 9,10 9,10
Lazard Freres Banque ,... 5,70 5,70
Clearstream Banking S.A. 2,90 2,90
Försäkringsaktiebolage... 2,70 2,70
Nordea Bank AB (publ)... 2,70 2,70
Nordea Livförsäkring 2,60 2,60
Originat 2,20 2,20
Deutsche Bank 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,14
Balanslikviditet
1,52
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
1,07
Ändring eget kapital %
0,14
Soliditet %
0,47
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
1,23
Bruttomarginal %
0,31
Varulagrets oms. hast.
0,12
Rörelsemarginal %
0,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,05
Andel utdelad vinst %
-