Om bolaget (BRG B)

Bergs Timber B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,04 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,04 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,89
 • Högst
  3,90
 • Lägst
  3,80
 • Antal
  465 568
 • Tid
  17:29:52

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. I koncernen ingår tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö med en kapacitet på 400 000 kubikmeter. I koncernen ingår även träskyddsföretaget Bitus och skogsbolag, Bergs Skog. Bolagets största marknader är England, Sverige, Nordafrika och Mellanöstern. En betydande satsning görs nu även i USA.

VD
Peter Nilsson
Ordförande
Michael Bergtorp
Hemsida
www.bergstimb...
Bransch
Material
Börsvärde
1 325 664 110 SEK
Bergs Timber B
340 787 689 aktier
Totalt
340 787 689 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2018-10-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-07-05
Delårsrapport
2018-06-28
Delårsrapport
2018-05-14
Extra bolagsstämma
2018-04-05
Delårsrapport
2018-01-26
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-26
 • Utdelningsdag: 2018-02-01
2018-01-25
Bolagsstämma
2018-01-25
Delårsrapport
2017-10-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
663 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 000 000
Materiella anläggningstillgångar 250 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 27 700 000
Summa anläggningstillgångar 280 400 000
Kassa och bank 16 700 000
Summa omsättningstillgångar 383 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 347 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 600 000
Långfristiga skulder 53 100 000
Kortfristiga skulder 262 600 000
Årets resultat -3 700 000
Totala intäkter 916 400 000
Rörelseresultat 2 400 000
Summa finansnetto -6 500 000
Resultat efter finansiella poster -4 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-29
 • Vem: Åke Bergh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,13 %
 • Röstandel: 3,13 %
2018-06-11
 • Vem: Setra Trävaror AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,23 %
 • Röstandel: 3,23 %
2018-06-11
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,46 %
 • Röstandel: 5,47 %
2018-06-08
 • Vem: Norvik hf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 64,68 %
 • Röstandel: 67,68 %
2018-06-07
 • Vem: Niklas Sjöfors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,87 %
 • Röstandel: 1,99 %
2018-05-14
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 11 181 293
 • Aktiekapital: 4,35 %
 • Röstandel: 4,37 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,44 1,82 0,49 7,84 3,17
Afarak Group Oyj 1,29 11,03 -6,78 -9,98 -2,15
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,69 3,99 0,58 4,88 3,61
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,30 5,70 3,73 6,11 -4,19
Archelon 3,60 5,11 -4,00 -0,69 -26,53
Arctic Minerals 0,70 9,92 14,97 66,96 35,53
Arctic Paper 1,41 0,70 -13,40 -16,73 -12,08
Auriant Mining 0,45 -1,32 -0,44 -2,17 -7,79
Avocet Mining PLC 0,00 3,81 -4,30 -25,76 -51,00
Bayn Europe -1,09 -25,14 89,78 41,15 -66,63
aXichem A 0,35 5,56 52,00 83,28 272,55
Ägare Kapital % Röster %
Norvik hf 64,68 64,68
Åke Bergh m maka 3,48 3,48
Peter Thormalm direkt... 3,28 3,28
Setra Trävaror AB 3,23 3,23
Niklas Sjöfors m bolag 2,87 2,87
Danica Pension Försäkr... 2,18 2,18
Swedbank Försäkring AB 1,05 1,05
Clearstream Banking SA... 0,96 0,96
Hans Erlandsson m maka 0,84 0,84
Nordnet Pensionsförsäk... 0,73 0,73
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
6,10
Räntabilitet eget kapital %
6,71
Balanslikviditet
1,71
Räntabilitet totalt kapital %
5,49
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
14,78
Soliditet %
57,51
Ändring totalt kapital %
4,42
Kapitalomsättningshast.
1,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,38
Rörelsemarginal %
3,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,06
Andel utdelad vinst %
34,16