Om bolaget (BRG B)

Bergs Timber B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +2,08 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,06 SEK
 • Köp
  2,94
 • Sälj
  2,95
 • Senast
  2,95
 • Högst
  2,95
 • Lägst
  2,85
 • Antal
  90 521
 • Tid
  12:14:08

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. I koncernen ingår tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö med en kapacitet på 400 000 kubikmeter. I koncernen ingår även träskyddsföretaget Bitus och skogsbolag, Bergs Skog. Bolagets största marknader är England, Sverige, Nordafrika och Mellanöstern. En betydande satsning görs nu även i USA.

VD
Peter Nilsson
Ordförande
Michael Bergtorp
Hemsida
www.bergstimb...
Bransch
Material
Börsvärde
984 876 421 SEK
Bergs Timber B
340 787 689 aktier
Totalt
340 787 689 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2018-06-28
Delårsrapport
2018-10-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-05-14
Extra bolagsstämma
2018-04-05
Delårsrapport
2018-01-26
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-26
 • Utdelningsdag: 2018-02-01
2018-01-25
Delårsrapport
2018-01-25
Bolagsstämma
2017-10-12
Årsrapport
2017-06-29
Delårsrapport
2017-06-29
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
663 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 000 000
Materiella anläggningstillgångar 250 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 27 700 000
Summa anläggningstillgångar 280 400 000
Kassa och bank 16 700 000
Summa omsättningstillgångar 383 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 347 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 600 000
Långfristiga skulder 53 100 000
Kortfristiga skulder 262 600 000
Årets resultat -3 700 000
Totala intäkter 916 400 000
Rörelseresultat 2 400 000
Summa finansnetto -6 500 000
Resultat efter finansiella poster -4 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-11
 • Vem: Setra Trävaror AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,23 %
 • Röstandel: 3,23 %
2018-06-11
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,46 %
 • Röstandel: 5,47 %
2018-06-08
 • Vem: Norvik hf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 64,68 %
 • Röstandel: 67,68 %
2018-05-14
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 11 181 293
 • Aktiekapital: 4,35 %
 • Röstandel: 4,37 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,26 -0,94 -3,95 0,65 -5,80
Afarak Group Oyj 1,81 0,52 -5,89 -4,20 8,86
Ages Industri B -3,67 -4,07 -3,48 7,27 -17,19
Ahlstrom-Munksjö Oyj 4,02 4,66 -5,22 -1,16 -6,62
Ahlstrom-Munksjö Oyj 3,24 2,35 -5,37 -2,59 -12,66
Archelon 0,00 3,33 3,33 1,31 -7,74
Arctic Minerals 0,00 2,49 -6,80 -5,54 61,06
Arctic Paper -5,41 -7,49 0,96 15,89 1,94
Auriant Mining 0,42 5,26 1,27 20,05 -25,70
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 0,00 -1,20 -58,54
aXichem -4,56 -12,01 19,59 102,77 211,70
Ägare Kapital % Röster %
Norvik hf 29,50 29,50
Åke Bergh m maka 6,90 6,90
Peter Thormalm direkt... 6,50 6,50
Setra Trävaror AB 6,40 6,40
Niklas Sjöfors m bolag 5,70 5,70
Danica Pension Försäkr... 4,10 4,10
Swedbank Försäkring AB 1,80 1,80
Hans Erlandsson m maka 1,70 1,70
Clearstream Banking SA... 1,30 1,30
SEB Banka, NQI, Riga,... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
6,10
Räntabilitet eget kapital %
6,71
Balanslikviditet
1,71
Räntabilitet totalt kapital %
5,49
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
14,78
Soliditet %
57,51
Ändring totalt kapital %
4,42
Kapitalomsättningshast.
1,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,38
Rörelsemarginal %
3,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,06
Andel utdelad vinst %
34,16