Om bolaget (BRG B)

Bergs Timber B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  2,70
 • Sälj
  2,73
 • Senast
  2,70
 • Högst
  2,70
 • Lägst
  2,70
 • Antal
  435
 • Tid
  09:00:08

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. I koncernen ingår tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö med en kapacitet på 400 000 kubikmeter. I koncernen ingår även träskyddsföretaget Bitus och skogsbolag, Bergs Skog. Bolagets största marknader är England, Sverige, Nordafrika och Mellanöstern. En betydande satsning görs nu även i USA.

VD
Peter Nilsson
Ordförande
Lars Gustafsson
Hemsida
www.bergstimb...
Bransch
Material
Börsvärde
461 126 760 SEK
Bergs Timber B
170 787 689 aktier
Totalt
170 787 689 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2018-01-25
Delårsrapport
2018-01-25
Bolagsstämma
2018-01-26
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-26
 • Utdelningsdag: 2018-02-01
2018-04-05
Delårsrapport
2018-06-28
Delårsrapport
2018-10-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2017-10-12
Årsrapport
2017-06-29
Delårsrapport
2017-06-29
Extra bolagsstämma
2017-04-06
Delårsrapport
2017-01-27
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-01-27
 • Utdelningsdag: -
2017-01-26
Delårsrapport
2017-01-26
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
663 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 000 000
Materiella anläggningstillgångar 250 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 27 700 000
Summa anläggningstillgångar 280 400 000
Kassa och bank 16 700 000
Summa omsättningstillgångar 383 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 347 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 600 000
Långfristiga skulder 53 100 000
Kortfristiga skulder 262 600 000
Årets resultat -3 700 000
Totala intäkter 916 400 000
Rörelseresultat 2 400 000
Summa finansnetto -6 500 000
Resultat efter finansiella poster -4 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-03-03
Sälj av aktie
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,83 %
 • Röstandel: 10,83 %
2017-02-21
Köp av aktie
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 2 000 000
 • Aktiekapital: 5,68 %
 • Röstandel: 5,68 %
2017-02-16
Köp av aktie
 • Vem: Niklas Sjöfors
 • Antal: 2 800 000
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 5,70 %
2017-02-14
Sälj av aktie
 • Vem: Kieryds Gård AB
 • Antal: 11 681 345
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2017-02-14
Sälj av aktie
 • Vem: Rörvik Timber Höglandet AB
 • Antal: 15 014 228
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2017-02-02
Köp av aktie
 • Vem: Setra Trävaror AB
 • Antal: 11 000 000
 • Aktiekapital: 6,44 %
 • Röstandel: 6,44 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,31 -0,14 0,76 -1,02 7,39
Afarak Group Oyj 0,00 1,12 4,65 2,86 11,11
Ages Industri B 0,00 5,42 22,99 -2,95 10,88
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,11 -2,97 1,55 9,78 30,71
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,00 -3,41 2,64 7,60 27,51
Ahtium Oyj 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Archelon 0,00 -4,33 2,05 3,65 -
Arctic Minerals 0,54 -3,85 -8,54 -39,02 63,76
Arctic Paper 0,00 -2,09 4,68 -1,11 -20,00
Auriant Mining 0,00 0,47 1,44 -11,67 -72,47
Avocet Mining PLC 0,00 -5,66 -0,99 -18,03 -76,58
Ägare Kapital % Röster %
Norvik hf 29,82 29,82
Åke Bergh m maka 6,94 6,94
Peter Thormalm direkt... 6,55 6,55
Setra Trävaror AB 6,44 6,44
Niklas Sjöfors m bolag 5,73 5,73
Hans Erlandsson m maka 1,68 1,68
Swedbank Försäkring 1,66 1,66
Danica Pension försäkr... 1,45 1,45
Lise-lotte Elandsson 1,21 1,21
Per-Åke Bergh 1,04 1,04
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
6,10
Räntabilitet eget kapital %
6,71
Balanslikviditet
1,71
Räntabilitet totalt kapital %
5,49
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
14,78
Soliditet %
57,51
Ändring totalt kapital %
4,42
Kapitalomsättningshast.
1,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,38
Rörelsemarginal %
3,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,06
Andel utdelad vinst %
34,16