Om bolaget (BRG B)

Bergs Timber B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag SEK
  +0,01 SEK
 • Köp
  3,94
 • Sälj
  3,97
 • Senast
  3,97
 • Högst
  3,98
 • Lägst
  3,90
 • Antal
  65 158
 • Tid
  13:37:51

Bergs Timber

Bergs Timber är en internationell trävarukoncern. Med trä som råvara utvecklar och producerar bolaget förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar. Bolagets vision är att med sin erfarenhet av trä och vidareförädling, bidra till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material. Verksamheten omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet. Koncernen har sitt huvudkontor i Vimmerby.
VD
Peter Nilsson
Ordförande
Michael Bertorp
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
1 373 044 000 SEK
Bergs Timber B
346 728 283 aktier
Totalt
346 728 283 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2021-05-05
Delårsrapport
2021-05-05
Bolagsstämma
2021-05-06
Bonusutdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,08 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-06
 • Utdelningsdag: 2021-05-12
2021-05-06
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-06
 • Utdelningsdag: 2021-05-12
2021-07-29
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-02-03
Årsrapport
2020-11-03
Delårsrapport
2020-07-31
Delårsrapport
2020-06-24
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-24
 • Utdelningsdag: -
2020-06-23
Bolagsstämma
2020-05-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,43 1,27 2,91 7,71 21,16
5N Plus Inc 1,54 -0,43 14,64 90,12 129,85
A.I.S Resources Ltd 6,67 0,00 0,00 14,29 166,67
Abacus Mining and Exploration Corp -10,00 -10,00 12,50 -12,90 50,00
Abcourt Mines Inc 3,70 -3,45 0,00 -15,15 133,33
Aben Resources Ltd -7,69 -7,69 -7,69 0,00 -20,00
AbraPlata Resource Corp -7,78 -8,79 -4,60 9,21 361,11
Academy Metals Inc 0,00 -10,00 5,88 20,00 -56,10
Acadian Timber Corp 0,61 -0,44 8,05 10,90 3,43
Adamera Minerals Corp 5,88 -5,26 20,00 12,50 200,00
AdvanSix Inc 0,35 2,41 22,48 38,87 93,60
Ägare Kapital % Röster %
Norvik hf 63,60 63,60
Peter Thormalm genom k... 3,80 3,80
Niklas Sjöfors 3,60 3,60
Åke Bergh 3,40 3,40
Fogelfors Bruk AB 1,70 1,70
Futur Pension Försäkri... 1,50 1,50
Nordnet Pensionsförsäk... 1,50 1,50
P-A Bendt AB 1,30 1,30
Swedbank Försäkring AB 1,10 1,10
Souverain Securities AB 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
306,67
Räntabilitet eget kapital %
10,95
Balanslikviditet
335,48
Räntabilitet totalt kapital %
5,50
Kassalikviditet
194,76
Ändring eget kapital %
13,52
Soliditet %
73,98
Ändring totalt kapital %
-24,17
Kapitalomsättningshast.
127,08
Bruttomarginal %
37,83
Varulagrets oms. hast.
16,24
Rörelsemarginal %
6,38
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,33
Andel utdelad vinst %
40,57