Om bolaget (BRG B)

Bergs Timber B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,38 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,01 SEK
 • Köp
  2,62
 • Sälj
  2,63
 • Senast
  2,63
 • Högst
  2,64
 • Lägst
  2,63
 • Antal
  2 083
 • Tid
  09:11:04

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. I koncernen ingår tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö med en kapacitet på 400 000 kubikmeter. I koncernen ingår även träskyddsföretaget Bitus och skogsbolag, Bergs Skog. Bolagets största marknader är England, Sverige, Nordafrika och Mellanöstern. En betydande satsning görs nu även i USA.

VD
Peter Nilsson
Ordförande
Lars Gustafsson
Hemsida
www.bergstimb...
Bransch
Material
Börsvärde
450 879 498 SEK
Bergs Timber B
170 787 689 aktier
Totalt
170 787 689 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2018-04-05
Delårsrapport
2018-06-28
Delårsrapport
2018-10-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-01-26
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-26
 • Utdelningsdag: 2018-02-01
2018-01-25
Delårsrapport
2018-01-25
Bolagsstämma
2017-10-12
Årsrapport
2017-06-29
Delårsrapport
2017-06-29
Extra bolagsstämma
2017-04-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
663 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 000 000
Materiella anläggningstillgångar 250 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 27 700 000
Summa anläggningstillgångar 280 400 000
Kassa och bank 16 700 000
Summa omsättningstillgångar 383 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 347 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 600 000
Långfristiga skulder 53 100 000
Kortfristiga skulder 262 600 000
Årets resultat -3 700 000
Totala intäkter 916 400 000
Rörelseresultat 2 400 000
Summa finansnetto -6 500 000
Resultat efter finansiella poster -4 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,34 -4,95 -5,17 -6,89 -5,42
Afarak Group Oyj -0,30 -0,90 -2,65 16,82 30,66
Ages Industri B 0,00 -3,41 -1,62 -1,16 -28,87
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,96 -5,50 -0,60 -8,64 19,57
Ahlstrom-Munksjö Oyj -1,34 -6,34 -2,52 -10,47 12,23
Archelon -9,49 -6,54 -4,67 -23,94 -
Arctic Minerals -3,58 5,15 -10,96 -20,71 48,46
Arctic Paper 0,88 1,55 -2,13 -4,66 -20,35
Auriant Mining 0,00 10,55 14,55 -1,35 -67,41
Avocet Mining PLC -0,93 -3,03 -8,57 -17,95 -73,98
aXichem 1,02 3,47 4,20 -6,88 192,16
Ägare Kapital % Röster %
Norvik hf 29,50 29,50
Åke Bergh m maka 6,90 6,90
Peter Thormalm direkt... 6,50 6,50
Setra Trävaror AB 6,40 6,40
Niklas Sjöfors m bolag 5,70 5,70
Danica Pension Försäkr... 4,10 4,10
Swedbank Försäkring AB 1,80 1,80
Hans Erlandsson m maka 1,70 1,70
Clearstream Banking SA... 1,30 1,30
SEB Banka, NQI, Riga,... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
6,10
Räntabilitet eget kapital %
6,71
Balanslikviditet
1,71
Räntabilitet totalt kapital %
5,49
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
14,78
Soliditet %
57,51
Ändring totalt kapital %
4,42
Kapitalomsättningshast.
1,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,38
Rörelsemarginal %
3,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,06
Andel utdelad vinst %
34,16