Om bolaget (BRG B)

Bergs Timber B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,42 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,82
 • Högst
  2,90
 • Lägst
  2,76
 • Antal
  276 604
 • Tid
  17:29:32

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. I koncernen ingår tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö med en kapacitet på 400 000 kubikmeter. I koncernen ingår även träskyddsföretaget Bitus och skogsbolag, Bergs Skog. Bolagets största marknader är England, Sverige, Nordafrika och Mellanöstern. En betydande satsning görs nu även i USA.

VD
Peter Nilsson
Ordförande
Michael Bergtorp
Hemsida
www.bergstimb...
Bransch
Material
Börsvärde
961 021 282 SEK
Bergs Timber B
340 787 689 aktier
Totalt
340 787 689 aktier
Introdatum
1989-05-02

Kommande händelser

2019-02-27
Årsrapport
2019-05-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-10-04
Delårsrapport
2018-10-04
Årsrapport
2018-07-05
Delårsrapport
2018-06-28
Delårsrapport
2018-05-14
Extra bolagsstämma
2018-04-05
Delårsrapport
2018-01-26
Ordinarie utdelning Bergs Timber B
 • Utdelning/aktie: 0,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-26
 • Utdelningsdag: 2018-02-01
2018-01-25
Bolagsstämma
2018-01-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
663 400 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 000 000
Materiella anläggningstillgångar 250 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 27 700 000
Summa anläggningstillgångar 280 400 000
Kassa och bank 16 700 000
Summa omsättningstillgångar 383 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 347 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 600 000
Långfristiga skulder 53 100 000
Kortfristiga skulder 262 600 000
Årets resultat -3 700 000
Totala intäkter 916 400 000
Rörelseresultat 2 400 000
Summa finansnetto -6 500 000
Resultat efter finansiella poster -4 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-27
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 220 000
 • Aktiekapital: 4,89 %
 • Röstandel: 4,94 %
2018-11-13
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-10-30
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 24 190
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 5,01 %
2018-10-10
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 50 000
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-10-08
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,03 %
2018-10-01
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,37 %
 • Röstandel: 5,40 %
2018-09-25
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 100 000
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-09-24
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 100 000
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-06-29
 • Vem: Åke Bergh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,13 %
 • Röstandel: 3,13 %
2018-06-11
 • Vem: Setra Trävaror AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,23 %
 • Röstandel: 3,23 %
2018-06-11
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,46 %
 • Röstandel: 5,47 %
2018-06-08
 • Vem: Norvik hf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 64,68 %
 • Röstandel: 67,68 %
2018-06-07
 • Vem: Niklas Sjöfors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,87 %
 • Röstandel: 1,99 %
2018-05-14
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: 11 181 293
 • Aktiekapital: 4,35 %
 • Röstandel: 4,37 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,27 -4,71 -6,20 -11,41 -11,36
Afarak Group Oyj -1,93 -2,18 -14,56 -4,27 -14,27
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,84 -1,64 -12,66 -26,11 -33,41
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,00 -3,97 -13,28 -24,55 -35,37
Ahlstrom-Munksjö Uudet 2018 0,00 - - - -
Archelon -2,94 -3,88 -22,05 -38,89 -50,25
Arctic Minerals -6,96 -10,71 -13,24 -32,99 -26,63
Arctic Paper 0,00 -1,90 -8,85 -5,07 -6,36
Auriant Mining 0,00 -1,87 1,94 -8,30 2,44
Avocet Mining PLC 0,00 7,94 21,43 -47,29 -65,48
aXichem A -4,94 3,17 -8,24 91,84 389,02
Ägare Kapital % Röster %
Norvik hf 64,68 64,68
Åke Bergh m maka 3,48 3,48
Peter Thormalm direkt... 3,28 3,28
Setra Trävaror AB 3,23 3,23
Niklas Sjöfors m bolag 2,87 2,87
Danica Pension Försäkr... 2,18 2,18
Swedbank Försäkring AB 1,05 1,05
Clearstream Banking SA... 0,96 0,96
Hans Erlandsson m maka 0,84 0,84
Nordnet Pensionsförsäk... 0,73 0,73
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
6,10
Räntabilitet eget kapital %
6,71
Balanslikviditet
1,71
Räntabilitet totalt kapital %
5,49
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
14,78
Soliditet %
57,51
Ändring totalt kapital %
4,42
Kapitalomsättningshast.
1,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,38
Rörelsemarginal %
3,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,06
Andel utdelad vinst %
34,16