Om bolaget (ORES)

Öresund

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,02 %
 • Utv. idag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  118,60
 • Högst
  119,40
 • Lägst
  117,40
 • Antal
  9 118
 • Tid
  17:29:35

Öresund

Öresund är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att bedriva verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Majoriteten av investeringarna görs på den svenska marknaden och innefattar ett flertal olika branscher, från bilindustri, tillverkningsindustri, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Nicklas Paulson
Ordförande
Mats Qviberg
Hemsida
http://www.or...
Bransch
Finans
Börsvärde
5 336 747 363 SEK
Öresund
45 457 814 aktier
Totalt
45 457 814 aktier
Introdatum
1988-11-01

Kommande händelser

2019-10-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-04-15
Ordinarie utdelning Öresund
 • Utdelning/aktie: 5,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-15
 • Utdelningsdag: 2019-04-23
2019-04-12
Bolagsstämma
2019-04-10
Delårsrapport
2019-01-25
Årsrapport
2018-10-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,20 -0,81 1,03 -14,29 -30,70
180 Degree Capital Corp 1,36 9,27 14,29 14,29 -3,45
1st Constitution Bancorp -0,99 1,19 -6,65 -10,53 -21,71
1st Source Corp -0,20 0,91 0,27 -3,43 -22,30
360 Finance Inc 4,72 6,50 -2,02 -39,25 -
A-Mark Precious Metals Inc 1,25 4,07 21,60 8,00 9,38
ABG Sundal Collier Holding 0,92 2,17 -8,33 -12,00 -43,10
ABN Amro Bank NV -0,90 -1,05 -14,76 -15,70 -32,12
Aareal Bank AG 1,16 4,33 12,42 -9,98 -27,06
Aberdeen International Inc 0,00 -9,09 0,00 11,11 -52,38
Ägare Kapital % Röster %
Mats Qviberg (inklusiv... 23,00 23,00
Elsa och Harry Gabriel... 4,30 4,30
Sten Dybeck (inklusive... 4,20 4,20
Anna Engebretsen 3,30 3,30
Johan Qviberg 3,10 3,10
Astrid Ohlin 2,90 2,90
Jacob Qviberg 3) 2,60 2,60
CBNY - Norges Bank 2,30 2,30
Magnus Dybeck 0,10 0,10
Marcus Storch 4) 0,10 0,10
Märtha Josefsson 0,10 0,10
Magnus Storch 0,00 0,00
Datum för årsredovisning
2019-07-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,00
Balanslikviditet
29,09
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
29,09
Ändring eget kapital %
1,00
Soliditet %
99,00
Ändring totalt kapital %
-0,03
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-