Om bolaget (ORES)

Öresund

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,81 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  125,00
 • Högst
  126,00
 • Lägst
  124,20
 • Antal
  14 193
 • Tid
  17:29:38

Öresund

Investment AB Öresund är ett rent investmentbolag som bedriver förvaltningsverksamhet. I koncernen ingår även dotterföretaget Ven Capital som driver värdepappershandel. Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper och bolaget är en aktiv ägare.

VD
Nicklas Paulson
Ordförande
Mats Qviberg
Hemsida
www.oresund.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
5 636 768 936 SEK
Öresund
45 457 814 aktier
Totalt
45 457 814 aktier
Introdatum
1988-11-01

Kommande händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-10-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-15
Ordinarie utdelning Öresund
 • Utdelning/aktie: 5,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-15
 • Utdelningsdag: 2019-04-23
2019-04-12
Bolagsstämma
2019-04-10
Delårsrapport
2019-01-25
Årsrapport
2018-10-09
Delårsrapport
2018-07-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
6 118 100 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 936 400 000
Summa anläggningstillgångar 5 937 400 000
Kassa och bank 178 900 000
Summa omsättningstillgångar 180 800 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 825 300 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 292 800 000
Årets resultat 385 200 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat 384 900 000
Summa finansnetto 300 000
Resultat efter finansiella poster 385 200 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Mats Qviberg 21,60 21,60
Sten Dybeck 4,20 4,20
Elsa och Harry Gabriel... 4,00 4,00
Anna Engebretsen 3,20 3,20
Johan Qviberg 3,10 3,10
Jacob Qviberg 2,60 2,60
Astrid Ohlin 2,50 2,50
CBNY - Norges Bank 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,41
Balanslikviditet
1,14
Räntabilitet totalt kapital %
8,14
Kassalikviditet
1,14
Ändring eget kapital %
1,67
Soliditet %
98,21
Ändring totalt kapital %
-1,43
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
50,59