Om bolaget (FABG)

Fabege

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,50 %
 • Utv. idag SEK
  +2,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  145,30
 • Högst
  145,45
 • Lägst
  141,90
 • Antal
  471 898
 • Tid
  17:29:56

Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag. Störst inriktning återfinns inom förvaltning och utveckling av fastigheter av kommersiell karaktär. Verksamheten styrs utifrån ett flertal affärsområden som berör förvaltning, förädling och vidareutveckling av projekt, huvudsakligen av nybyggnation samt större ombyggnationer. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontoret i Solna.
VD
Stefan Dahlbo
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
47 351 607 063 SEK
Fabege
330 783 144 aktier
Totalt
330 783 144 aktier
Introdatum
1990-01-02

Kommande händelser

2022-02-07
Årsrapport
2022-03-29
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-10-20
Delårsrapport
2021-09-28
Ordinarie utdelning Fabege
 • Utdelning/aktie: 1,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-04
2021-07-09
Delårsrapport
2021-04-26
Delårsrapport
2021-03-26
Ordinarie utdelning Fabege
 • Utdelning/aktie: 1,80 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-01
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-02-04
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 0,46 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 14,99 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -1,13 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,81 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 9,32 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -0,44 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 2,27 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -2,55 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 -0,95 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
Erik Paulsson 16,20 16,20
BlackRock Fonder 4,90 4,90
Handelsbanken Fonder 3,80 3,80
Länsförsäkringar fonder 3,30 3,30
Vanguard 3,00 3,00
Mats Qviberg med familj 2,20 2,20
E.N.A City AB 2,00 2,00
APG Asset Management 1,90 1,90
Fjärde AP-fonden 1,70 1,70
Folksam 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2021-10-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,73
Balanslikviditet
37,15
Räntabilitet totalt kapital %
6,30
Kassalikviditet
37,15
Ändring eget kapital %
5,30
Soliditet %
51,44
Ändring totalt kapital %
6,36
Kapitalomsättningshast.
3,40
Bruttomarginal %
75,33
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
71,50
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
185,10
Andel utdelad vinst %
-