Om bolaget (FABG)

Fabege

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,54 %
 • Utv. idag SEK
  -13,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  144,50
 • Högst
  153,00
 • Lägst
  142,90
 • Antal
  3 315 142
 • Tid
  17:29:34

Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag. Störst inriktning sker mot fastigheter av kommersiell karaktär, koncentrerat till Stockholmsregionen. Verksamheten styrs utifrån tre affärsområden: Förvaltning, transaktion och förädling. Bolaget ämnar att långsiktigt utveckla attraktiva och hållbara områden, vilket innefattar både nyproduktion och större ombyggnationer. Huvudkontoret ligger i Solna.
VD
Stefan Dahlbo
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
https://fabeg...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
52 263 736 752 SEK
Fabege
330 783 144 aktier
Totalt
330 783 144 aktier
Introdatum
1990-01-02

Kommande händelser

2020-02-05
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-21
Delårsrapport
2019-07-05
Delårsrapport
2019-04-12
Delårsrapport
2019-04-03
Ordinarie utdelning Fabege
 • Utdelning/aktie: 2,6500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-03
 • Utdelningsdag: 2019-04-09
2019-04-02
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-05
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,56 3,24 3,45 7,71 12,99
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,59 2,28 -2,12 -5,22 -10,97
AGNC Investment Corp 1,34 3,35 2,40 -5,02 -5,83
Acadia Realty Trust 2,30 2,12 2,37 9,30 6,84
Acrinova -2,78 1,94 -4,55 5,26 40,66
Adapteo -7,14 -8,45 -3,65 -5,00 -
Aedifica SA -0,76 -1,33 -1,52 10,77 31,41
Agat Ejendomme -1,11 -1,39 -2,74 -8,74 -39,21
Agree Realty Corp 1,41 3,80 5,00 22,55 44,94
Akelius Residential Prop. D -0,28 -0,57 - - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 -0,29 0,14 -2,11 3,58
Ägare Kapital % Röster %
Erik Paulsson 15,20 15,20
BlackRock Fonder 4,40 4,40
Länsförsäkringar fonder 4,40 4,40
Fjärde AP-fonden 3,30 3,30
Vanguard 2,70 2,70
AMF Försäkringar &... 2,60 2,60
Mats Qviberg med familj 2,30 2,30
E.N.A City AB 1,80 1,80
Handelsbanken Fonder 1,60 1,60
Investment AB Öresund 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2019-10-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
0,54
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
12,00
Soliditet %
51,00
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
75,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
73,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
220,00
Andel utdelad vinst %
-