Om bolaget (FABG)

Fabege

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,25 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  158,10
 • Högst
  158,50
 • Lägst
  155,65
 • Antal
  355 252
 • Tid
  17:29:32

Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag. Störst inriktning återfinns inom förvaltning och utveckling av fastigheter av kommersiell karaktär. Verksamheten styrs utifrån ett flertal affärsområden som berör förvaltning, transaktion och förädling och projekten behandlar både nybyggnation samt större ombyggnationer. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontoret i Solna.
VD
Stefan Dahlbo
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
https://fabeg...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
52 429 128 324 SEK
Fabege
330 783 144 aktier
Totalt
330 783 144 aktier
Introdatum
1990-01-02

Kommande händelser

2020-02-05
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-03
Ordinarie utdelning Fabege
 • Utdelning/aktie: 2,65 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-03
 • Utdelningsdag: 2019-04-09
2019-04-02
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-05
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,24 1,82 1,72 5,87 22,22
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,57 0,70 0,44 4,07 -7,30
AGNC Investment Corp 1,21 2,44 4,23 10,93 2,50
Acadia Realty Trust 1,22 1,54 -1,45 -12,25 -2,35
Acrinova -0,88 -1,75 1,82 6,67 44,80
Adapteo 1,44 5,92 0,56 0,44 -
Aedifica SA 1,52 4,51 9,26 16,61 54,76
Agat Ejendomme -0,24 -0,24 9,38 18,31 -20,45
Agree Realty Corp 2,58 4,66 8,96 -3,26 20,58
Akelius Residential Prop. D 0,00 0,00 2,89 5,41 -
Alexander & Baldwin Inc 0,41 1,94 6,07 -12,45 -1,08
Ägare Kapital % Röster %
Erik Paulsson 15,20 15,20
BlackRock Fonder 4,40 4,40
Länsförsäkringar fonder 4,40 4,40
Fjärde AP-fonden 3,30 3,30
Vanguard 2,70 2,70
AMF Försäkringar &... 2,60 2,60
Mats Qviberg med familj 2,30 2,30
E.N.A City AB 1,80 1,80
Handelsbanken Fonder 1,60 1,60
Investment AB Öresund 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
0,54
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
12,00
Soliditet %
51,00
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
75,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
73,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
220,00
Andel utdelad vinst %
-