Om bolaget (SBNY)

Signature Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,59 %
 • Utv. idag USD
  +6,85 USD
 • Köp
  190,91
 • Sälj
  200,99
 • Senast
  197,74
 • Högst
  200,69
 • Lägst
  190,89
 • Antal
  1 029 776
 • Tid
  22:00:03

Signature Bank

Signature Bank är en fullservice kommersiell bank som serverar privatägda företagskunder och chefer. Banken erbjuder affärs- och personliga bankprodukter och -tjänster samt investeringar, mäkleri, kapitalförvaltning och försäkringsprodukter genom dotterbolaget Signature Securities Group Corp. Signature Bank grundades år 2001 och har sitt huvudkontor i New York.
VD
Joseph J. DePaolo
Ordförande
Scott Shay
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
11 574 154 532 USD
Signature Bank
60 632 587 aktier
Totalt
60 632 587 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-04-28
Ordinarie utdelning Signature Bank
 • Utdelning/aktie: 0,56 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-28
 • Utdelningsdag: 2022-05-13
2022-04-27
Bolagsstämma
2022-01-27
Ordinarie utdelning Signature Bank
 • Utdelning/aktie: 0,56 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-27
 • Utdelningsdag: 2022-02-11
2021-10-28
Ordinarie utdelning Signature Bank
 • Utdelning/aktie: 0,56 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-12
2021-07-29
Ordinarie utdelning Signature Bank
 • Utdelning/aktie: 0,56 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,55 -0,96 -4,16 -3,38 -10,57
180 Degree Capital Corp 0,00 -0,97 -4,80 -9,96 -23,32
1st Source Corp 2,19 1,36 -2,76 -5,37 -7,92
26 Capital Acquisition Corp 0,71 0,61 0,41 0,51 3,01
360 DigiTech Inc 0,07 0,58 -0,79 -30,06 -49,45
49 North Resources Inc 0,00 20,00 -14,29 -25,00 -45,45
A-Mark Precious Metals Inc 9,91 7,02 -11,88 2,54 30,29
ABG Acquisition I Corp 0,10 -0,10 -0,41 0,51 -1,21
ABG Sundal Collier Holding -0,30 -3,47 -22,95 -20,48 -19,52
Aareal Bank AG -0,19 -1,76 -4,00 15,62 41,74
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 -18,18 -30,77 -55,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-01-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
113,37
Räntabilitet totalt kapital %
0,99
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
7,89
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
2,16
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
17,42
Nettomarginal %
45,92
Andel utdelad vinst %
16,79