Om bolaget (MIDW B)

Midway B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,20 %
 • Utv. idag SEK
  +0,45 SEK
 • Köp
  14,00
 • Sälj
  14,55
 • Senast
  14,50
 • Högst
  14,50
 • Lägst
  14,50
 • Antal
  106
 • Tid
  13:35:02

Midway Holding

Midway Holding är en industrikoncern som idag bedriver verksamhet via ett flertal dotterbolag med störst fokus mot teknik och handelslösningar. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar metallbearbetning, ställningssystem, plastmaterial, och övrig kringutrustning. Bolaget bildades ursprungligen 1989 som en avknoppning från Skåne-Gripen. Huvudkontoret ligger i Malmö.
VD
Sverker Lindberg
Ordförande
Lennart Pihl
Hemsida
http://www.mi...
Bransch
Industri
Börsvärde
394 391 193 SEK
Midway B
17 408 343 aktier
Midway A
9 920 793 aktier
Totalt
27 329 136 aktier
Introdatum
1990-08-28

Kommande händelser

2020-07-15
Delårsrapport
2020-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-04-23
Ordinarie utdelning Midway A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-23
 • Utdelningsdag: -
2020-04-22
Delårsrapport
2020-04-22
Bolagsstämma
2020-02-06
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
2019-07-16
Delårsrapport
2014-06-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MIDW-KV3B
 • Noteringsperiod: 2014-06-25 - 2019-06-26
2014-06-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MIDW-KV3A
 • Noteringsperiod: 2014-06-25 - 2019-06-26
2019-06-07
Ordinarie utdelning Midway B
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
2019-06-07
Ordinarie utdelning Midway A
 • Utdelning/aktie: 0,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-28
 • Vem: Marknadspotential AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,33 %
 • Röstandel: 25,83 %
2019-05-28
 • Vem: Joel Eklund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,53 %
 • Röstandel: 1,53 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,32 5,67 4,86 -1,44 5,09
2020 Bulkers 0,67 0,22 -9,84 -25,17 -
24Storage -2,92 -1,17 -4,62 -10,64 -
3M Co 3,94 5,62 0,29 5,84 -3,24
51job Inc 0,38 -3,48 -1,47 -16,27 -10,17
A. O. Smith Corp 5,31 11,19 8,80 19,46 9,61
A.P. Møller - Mærsk A -1,41 -3,30 2,61 -1,56 -8,17
A.P. Møller - Mærsk B -1,72 -4,24 1,28 -1,98 -8,04
Aalberts NV 1,79 7,45 3,44 -25,63 -17,65
Aallon Group Oyj 1,02 11,29 6,25 -2,86 18,80
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,40 6,09 -6,71 -16,60 -21,98
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult 45,10 52,10
Marknadspotential AB 12,30 25,80
Fosielund Holding AB 5,40 1,30
Malmöhus Invest 5,10 3,80
Avanza Pension 2,70 0,60
Peter Henry Svensson 1,60 3,00
Inger Bergstrand 1,50 2,20
Fam Leif Göransson 1,20 0,40
Anders Steen 0,80 0,20
Nordnet Pensionsförsäk... 0,70 0,20
Datum för årsredovisning
2020-04-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,78
Balanslikviditet
260,67
Räntabilitet totalt kapital %
5,01
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,84
Soliditet %
60,80
Ändring totalt kapital %
-22,66
Kapitalomsättningshast.
83,68
Bruttomarginal %
33,64
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
7,83
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,99
Andel utdelad vinst %
-