Om bolaget (MIDW B)

Midway B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,67 %
 • Utv. idag SEK
  +0,45 SEK
 • Köp
  16,80
 • Sälj
  17,30
 • Senast
  17,30
 • Högst
  17,30
 • Lägst
  16,50
 • Antal
  1 524
 • Tid
  15:30:30

Midway Holding

Midway Holding är en industrikoncern som idag bedriver verksamhet via sina etablerade dotterbolag. Koncernen består av mindre och medelstora bolag, uppdelat i teknik, handel och kapitalförvaltning. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar metallbearbetning, ställningssystem, plastmaterial, och accessoarer. Bolaget bildades år 1989 som en avknoppning från Skåne-Gripen. Huvudkontoret ligger i Malmö.
VD
Sverker Lindberg
Ordförande
Lennart Pihl
Hemsida
http://www.mi...
Bransch
Industri
Börsvärde
481 825 646 SEK
Midway A
9 920 793 aktier
Midway B
17 408 343 aktier
Totalt
27 329 136 aktier
Introdatum
1990-08-28

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport
2020-04-22
Bolagsstämma
2020-04-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-16
Delårsrapport
2014-06-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MIDW-KV3B
 • Noteringsperiod: 2014-06-25 - 2019-06-26
2014-06-25
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MIDW-KV3A
 • Noteringsperiod: 2014-06-25 - 2019-06-26
2019-06-07
Ordinarie utdelning Midway A
 • Utdelning/aktie: 0,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
2019-06-07
Ordinarie utdelning Midway B
 • Utdelning/aktie: 0,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-04-29
Delårsrapport
2019-02-06
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-28
 • Vem: Marknadspotential AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,33 %
 • Röstandel: 25,83 %
2019-05-28
 • Vem: Joel Eklund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,53 %
 • Röstandel: 1,53 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,64 2,44 2,33 7,37 9,70
2020 Bulkers 0,70 5,61 3,22 8,25 -
3M Co -0,12 3,33 -2,43 -5,58 -18,46
51job Inc -1,06 3,39 10,81 3,14 38,22
A. O. Smith Corp -0,02 4,14 2,50 13,68 7,62
A.P. Møller - Mærsk A -0,13 0,07 2,05 4,26 -6,34
A.P. Møller - Mærsk B -0,08 0,48 2,11 5,24 -6,29
AAR Corp 0,00 0,85 -8,26 -1,41 -7,36
Aalberts NV -1,87 -0,03 -3,83 4,96 11,32
Aallon Group Oyj -0,64 2,42 0,87 9,91 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,60 1,63 0,69 6,62 -10,11
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult 45,10 52,10
Marknadspotential AB 12,30 25,80
Fosielund Holding AB 5,40 1,30
Malmöhus Invest 5,10 3,80
Avanza Pension 3,00 0,70
Peter Henry Svensson 1,60 3,00
Inger Bergstrand 1,50 2,20
Fam Leif Göransson 1,00 0,30
Anders Steen 0,80 0,20
Håkan Blomdahl 0,70 0,20
Datum för årsredovisning
2019-07-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,00
Balanslikviditet
1,27
Räntabilitet totalt kapital %
0,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,00
Soliditet %
51,00
Ändring totalt kapital %
-0,20
Kapitalomsättningshast.
0,90
Bruttomarginal %
27,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
2,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,00
Andel utdelad vinst %
-