Om bolaget (MIDW A)

Midway A

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +1,97 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  15,50
 • Högst
  15,50
 • Lägst
  15,50
 • Antal
  85
 • Tid
  17:29:35

Midway Holding

Midway Holding är en industrikoncern som idag bedriver verksamhet via ett flertal dotterbolag med störst fokus mot teknik och handelslösningar. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar metallbearbetning, ställningssystem, plastmaterial, och övrig kringutrustning. Bolaget bildades ursprungligen 1989 som en avknoppning från Skåne-Gripen. Huvudkontoret ligger i Malmö.
VD
Sverker Lindberg
Ordförande
Lennart Pihl
Hemsida
https://www.m...
Bransch
Industri
Börsvärde
410 180 364 SEK
Midway B
17 408 343 aktier
Midway A
9 920 793 aktier
Totalt
27 329 136 aktier
Introdatum
1989-10-11

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-07-15
Delårsrapport
2020-04-23
Ordinarie utdelning Midway B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-23
 • Utdelningsdag: -
2020-04-23
Ordinarie utdelning Midway A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-23
 • Utdelningsdag: -
2020-04-22
Bolagsstämma
2020-04-22
Delårsrapport
2020-02-06
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
2020 Bulkers -0,34 0,34 1,37 10,07 -32,18
24Storage -1,41 -2,10 -4,99 4,23 -
3M Co -0,44 -0,60 6,56 6,71 0,73
51job Inc -0,10 -4,85 -8,30 5,70 -5,42
A. O. Smith Corp 0,00 -0,81 5,98 7,23 7,94
A.P. Møller - Mærsk A -0,32 -4,09 4,80 21,12 19,30
A.P. Møller - Mærsk B 0,29 -3,61 5,66 21,57 21,60
Aalberts NV 1,07 -2,50 5,69 7,16 -10,45
Aallon Group Oyj 0,00 -2,20 -0,20 -10,87 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,43 0,35 3,15 -1,04 -32,12
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult 45,10 52,10
Marknadspotential AB 12,30 25,80
Fosielund Holding AB 5,40 1,30
Malmöhus Invest 5,10 3,80
Avanza Pension 2,50 0,60
Peter Henry Svensson 1,60 3,00
Inger Bergstrand 1,50 2,20
Fam Leif Göransson 1,20 0,40
Anders Steen 0,70 0,20
Nordnet Pensionsförsäk... 0,70 0,20
Datum för årsredovisning
2020-07-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,24
Balanslikviditet
260,96
Räntabilitet totalt kapital %
1,90
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
1,09
Soliditet %
63,18
Ändring totalt kapital %
-18,67
Kapitalomsättningshast.
85,87
Bruttomarginal %
31,01
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,59
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,22
Andel utdelad vinst %
-