Om bolaget (MIDW A)

Midway A

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  24,20
 • Sälj
  25,00
 • Senast
  22,60
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  13:34:59

Midway Holding

Midway Holding är en industrikoncern. Bolaget bedriver verksamhet via ett flertal dotterbolag med störst fokus mot teknik- och handelslösningar. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar exempelvis metallbearbetning, ställningssystem, plastmaterial, och övrig kringutrustning för den industriella sektorn. Bolaget bildades 1989 som en avknoppning från Skåne-Gripen. Huvudkontoret ligger i Malmö.
VD
Sverker Lindberg
Ordförande
Lennart Pihl
Hemsida
https://www.m...
Bransch
Industri
Börsvärde
638 528 485 SEK
Midway B
17 408 343 aktier
Midway A
9 920 793 aktier
Totalt
27 329 136 aktier
Introdatum
1989-10-11

Kommande händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2022-02-04
Årsrapport
2022-04-28
Bolagsstämma
2022-04-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-07-16
Delårsrapport
2021-04-22
Ordinarie utdelning Midway A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: -
2021-04-22
Ordinarie utdelning Midway B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: -
2021-04-21
Delårsrapport
2021-04-21
Bolagsstämma
2021-02-05
Årsrapport
2020-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,01 1,46 2,16 -0,15 29,31
2020 Bulkers 0,41 -5,45 -10,99 14,62 105,24
24Storage -1,91 -1,67 -3,52 -6,80 -3,29
3M Co -0,02 0,10 1,23 -8,53 6,64
51job Inc 2,00 -4,57 -9,28 -16,88 -9,01
A O Smith Corp 1,12 2,71 5,77 -1,62 22,91
A.P. Møller - Mærsk A 1,86 8,69 -7,05 1,67 78,68
A.P. Møller - Mærsk B 1,92 9,24 -6,63 4,77 75,77
Aalberts NV -0,17 -3,87 -6,03 0,27 45,57
Aallon Group Oyj 0,00 -1,65 -1,65 3,91 22,44
Aaon Inc 0,85 1,21 7,45 18,10 15,67
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult 45,10 52,10
Marknadspotential AB 12,10 28,30
Kenneth Lindqvist 3,90 0,90
Futur Pension 3,20 0,80
Fosielund Holding AB 2,90 0,70
Avanza Pension 2,10 0,50
Inger Bergstrand 1,50 2,20
Peter Henry Svensson 1,50 3,00
Fam Leif Göransson 1,20 0,40
Jan Bertil Bengtsson 0,90 0,20
Datum för årsredovisning
2021-07-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,49
Balanslikviditet
210,09
Räntabilitet totalt kapital %
4,96
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
8,82
Soliditet %
51,21
Ändring totalt kapital %
34,24
Kapitalomsättningshast.
71,96
Bruttomarginal %
30,94
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,75
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
6,89
Andel utdelad vinst %
-