Om bolaget (ORNBV)

Orion Oyj B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,96 %
 • Utv. idag EUR
  +0,36 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  37,93
 • Högst
  37,95
 • Lägst
  37,29
 • Antal
  292 467
 • Tid
  17:29:50

Orion

Orion är en koncern med verksamhet inom läkemedelsindustrin. Bolaget bedriver forskning och utveckling av humana – och veterinära läkemedel, där störst fokus innehas inom sjukdomar som drabbar nervsystemet, samt onkologi och luftvägssjukdomar. Idag återfinns bolagets produkter på global nivå, med störst närvaro inom Norden och övriga Europa. Bolagets huvudkontor ligger i Esbo.
VD
Timo Lappalainen
Ordförande
Mikael Silvennoinen
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
5 296 479 166 EUR
Orion Oyj A
34 915 634 aktier
Orion Oyj B
106 218 644 aktier
Totalt
141 134 278 aktier
Introdatum
2006-07-03

Kommande händelser

2022-02-10
Årsrapport
2022-03-23
Bolagsstämma
2022-04-28
Delårsrapport
2022-07-15
Delårsrapport
2022-10-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-20
Delårsrapport
2021-07-19
Delårsrapport
2021-04-27
Delårsrapport
2021-03-26
Ordinarie utdelning Orion Oyj A
 • Utdelning/aktie: 1,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-07
2021-03-26
Ordinarie utdelning Orion Oyj B
 • Utdelning/aktie: 1,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-07
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-02-09
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,43 -0,51 2,63 -2,88 34,28
10X Genomics Inc 3,45 0,26 12,47 -12,04 16,87
111 Inc 0,00 -6,49 -12,91 -14,58 -21,85
1Life Healthcare Inc 4,08 1,28 9,92 -19,00 -24,18
22nd Century Group Inc 1,79 -5,33 -5,02 -11,80 301,23
23andMe Holding Co. -3,31 16,18 40,73 41,73 -
2cureX 0,52 -2,89 1,71 -2,89 15,37
4D Molecular Therapeutics Inc -1,56 -2,40 1,41 22,32 -
4D Pharma PLC -4,93 -8,52 -0,76 -30,69 -
9 Meters Biopharma Inc 1,57 -3,01 -3,73 15,18 86,34
908 Devices Inc. 1,66 -6,50 1,66 4,20 -
Ägare Kapital % Röster %
Ilmarinen Mutual Pensi... 2,60 2,60
Erkki Etola and companies 1,90 1,90
Maa- ja vesitekniikan... 1,50 1,50
Elo Mutual Pension Ins... 1,30 1,30
The Social Insurance I... 1,20 1,20
Ylppö Jukka Arvo 1,00 1,00
Into Ylppö and command... 0,70 0,70
The State Pension Fund 0,70 0,70
Varma Mutual Pension I... 0,60 0,60
Aho Group Oy and comma... 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2021-10-20
Räntetäckningsgrad
15 846,67
Räntabilitet eget kapital %
31,97
Balanslikviditet
390,60
Räntabilitet totalt kapital %
22,37
Kassalikviditet
213,93
Ändring eget kapital %
-2,35
Soliditet %
70,36
Ändring totalt kapital %
-4,03
Kapitalomsättningshast.
96,57
Bruttomarginal %
56,83
Varulagrets oms. hast.
26,73
Rörelsemarginal %
23,30
Kundfordringar oms. hast.
14,43
Nettomarginal %
23,17
Andel utdelad vinst %
-