Om bolaget (WRT1V)

Wärtsilä Oyj Abp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,76 %
 • Utv. idag EUR
  +0,056 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,438
 • Högst
  7,624
 • Lägst
  7,110
 • Antal
  4 715 981
 • Tid
  17:29:32

Wärtsilä

Wärtsilä är specialiserade inom diverse kraftlösningar för marin- och energisektorn. Verksamheten styrs utifrån fleratl affärssegment och utbudet av tjänster inkluderar huvudsakligen integrerade systemlösningar, reservdelar, samt tillhörande servicefunktioner under installationscykeln, men även kompletta drifts- och optimeringstjänster. Bolaget grundades ursprungligen 1834 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
VD
Jaakko Eskola
Ordförande
Tom Johnstone
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Industri
Börsvärde
4 368 102 064 EUR
Wärtsilä Oyj Abp
591 723 390 aktier
Totalt
591 723 390 aktier
Introdatum
1991-01-18

Kommande händelser

2021-01-28
Årsrapport
2021-03-04
Bolagsstämma
2021-04-22
Delårsrapport
2021-07-20
Delårsrapport
2021-10-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-09-09
Ordinarie utdelning Wärtsilä Oyj Abp
 • Utdelning/aktie: 0,24 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-09
 • Utdelningsdag: 2020-09-17
2020-07-17
Delårsrapport
2020-04-21
Delårsrapport
2020-03-06
Ordinarie utdelning Wärtsilä Oyj Abp
 • Utdelning/aktie: 0,24 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-06
 • Utdelningsdag: 2020-03-16
2020-03-05
Bolagsstämma
2020-01-30
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
2020 Bulkers -0,34 0,34 1,37 10,07 -32,18
24Storage -1,41 -2,10 -4,99 4,23 -
3M Co -0,44 -0,60 6,56 6,71 0,73
51job Inc -0,10 -4,85 -8,30 5,70 -5,42
A. O. Smith Corp 0,00 -0,81 5,98 7,23 7,94
A.P. Møller - Mærsk A -0,32 -4,09 4,80 21,12 19,30
A.P. Møller - Mærsk B 0,29 -3,61 5,66 21,57 21,60
Aalberts NV 1,07 -2,50 5,69 7,16 -10,45
Aallon Group Oyj 0,00 -2,20 -0,20 -10,87 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,43 0,35 3,15 -1,04 -32,12
Ägare Kapital % Röster %
Invaw Invest AB 17,70 17,70
Varma Mutual Pension I... 5,40 5,40
Ilmarinen Mutual Pensi... 2,60 2,60
Elo Keskinäinen Työelä... 1,50 1,50
Folkpensionsanstalten 1,00 1,00
Svenska Litteratursäll... 0,90 0,90
Valtion Eläkerahasto 0,80 0,80
Holdix Oy Ab 0,70 0,70
Virala Oy Ab 0,70 0,70
Keva 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2020-07-17
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,22
Balanslikviditet
132,14
Räntabilitet totalt kapital %
3,60
Kassalikviditet
87,82
Ändring eget kapital %
-8,66
Soliditet %
32,42
Ändring totalt kapital %
3,90
Kapitalomsättningshast.
80,62
Bruttomarginal %
41,24
Varulagrets oms. hast.
25,58
Rörelsemarginal %
5,32
Kundfordringar oms. hast.
35,09
Nettomarginal %
4,47
Andel utdelad vinst %
-