Om bolaget (UUTEC)

Plc Uutechnic Group Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,27 %
 • Utv. idag EUR
  -0,010 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,430
 • Högst
  0,436
 • Lägst
  0,430
 • Antal
  9 195
 • Tid
  17:29:42

Uutechnic Group

Uutechnic Group är en finsk koncern specialiserade inom industriella lösningar. Under koncernen går ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning. Produkterna och tillhörande tjänster används huvudsakligen inom gruv-, gödsel- samt massa- och pappersindustrin och innefattar exempelvis pumphjul, reaktorer och omrörare. Kunderna återfinns på global nivå, med huvudkontor i Lahti.
VD
Jouko Peräaho
Ordförande
Sami Alatalo
Hemsida
http://www.uu...
Bransch
Industri
Börsvärde
24 860 761 EUR
Plc Uutechnic Group Oyj
56 501 730 aktier
Totalt
56 501 730 aktier
Introdatum
1989-01-18

Kommande händelser

2019-07-31
Delårsrapport
2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Delårsrapport
2019-04-11
Ordinarie utdelning Plc Uutechnic Group Oyj
 • Utdelning/aktie: 0 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-11
 • Utdelningsdag: -
2019-04-10
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-29
Delårsrapport
2018-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-04
 • Vem: Nordic Credit Opportunities Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
2020 Bulkers -1,25 -2,47 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,98 -1,83 -3,60 -14,34 -10,74
A.P. Møller - Mærsk B 0,50 -2,39 -5,24 -15,54 -11,30
ABB Ltd 1,81 -0,37 -4,81 -9,22 -10,98
Aalberts NV 1,28 0,32 6,15 -0,46 -14,63
Aallon Group Oyj -0,94 1,20 2,44 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,86 -4,47 -4,24 -10,13 -24,18
Absolent Group 1,17 -1,52 19,82 44,85 166,67
Addtech B 0,58 -4,58 -6,96 16,55 32,91
Aeroports de Paris SA 0,67 3,11 4,73 -7,32 -15,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
13,98
Räntabilitet eget kapital %
0,20
Balanslikviditet
1,34
Räntabilitet totalt kapital %
0,09
Kassalikviditet
0,73
Ändring eget kapital %
0,07
Soliditet %
0,52
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
1,09
Bruttomarginal %
0,57
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
0,09
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,09
Andel utdelad vinst %
0,00