Om bolaget (SAGCV)

Saga Furs Oyj C

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,28 %
 • Utv. idag EUR
  +0,25 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  11,20
 • Högst
  11,20
 • Lägst
  10,00
 • Antal
  844
 • Tid
  17:29:36

Saga Furs

Turkistuottajat (finska för försäljning) är ett internationellt aktionsföretag.

VD
Pertti Fallenius
Ordförande
Kenneth Ingman
Hemsida
www.sagafurs.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
39 420 000 EUR
Saga Furs Oyj C
2 700 000 aktier
Totalt
2 700 000 aktier
Introdatum
1987-01-15

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning Saga Furs Oyj C
 • Utdelning/aktie: 0,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-08
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-01-23
Årsrapport
2018-06-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
216 955 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 659 000
Materiella anläggningstillgångar 37 067 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 55 897 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 161 058 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 88 516 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 677 000
Kortfristiga skulder 126 763 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
5th Planet Games -5,06 -7,41 -16,67 -40,48 -79,28
AAK 0,06 -2,24 11,85 16,65 28,24
Agromino 0,00 -2,09 0,00 11,64 5,65
Altia Oyj -0,14 -1,10 -7,81 -3,48 -20,00
Amer Sports Oyj 0,62 0,68 -6,57 1,49 51,28
Apetit Oyj -0,46 -0,46 0,23 -6,07 -35,85
Aqua Bio Technology -3,01 -3,01 -3,73 -0,77 -60,31
Arcus -0,54 0,82 -2,63 -7,15 -13,04
Atari SDB 4,57 1,67 - - -
Atria Oyj A -0,13 0,27 -19,46 -6,91 -36,01
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-10-31
Räntetäckningsgrad
-0,17
Räntabilitet eget kapital %
-1,65
Balanslikviditet
1,42
Räntabilitet totalt kapital %
-0,14
Kassalikviditet
1,42
Ändring eget kapital %
-5,38
Soliditet %
50,51
Ändring totalt kapital %
-4,83
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-9,64
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-3,26
Andel utdelad vinst %
-