Om bolaget (GETI B)

Getinge B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,17 %
 • Utv. idag SEK
  +1,55 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  133,75
 • Högst
  134,95
 • Lägst
  132,10
 • Antal
  738 365
 • Tid
  17:29:36

Getinge

Getinge är ett globalt medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. De största marknaderna är Västeuropa och Nordamerika och den största kundgruppen är sjukhus. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:

 • Medical Systems: Produktsortimentet omfattar bland annat utrustning för operationssalar, intensivvårdsavdelningar och så kallade cath labs, instrument för hjärt- och kärlkirurgi, anestesiutrustning och ventilatorer samt avancerade produkter för minimalinvasiv behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. Medical Systems är verksamt under varumärket Maquet.
 • Extended Care: Omfattar patientliftar, hygiensystem, sjukhussängar, produkter för sårvård, trombos- och trycksårsprevention, samt diagnostikprodukter. Marknadsförs under varumärket ArjoHuntleigh.
 • Infection Control: Lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom områdena hälso- och sjukvård samt pharmaceutisk industri.
VD
Mattias Perjos
Ordförande
Johan Malmquist
Hemsida
www.getingegr...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
36 007 257 550 SEK
Getinge B
254 152 373 aktier
Totalt
254 152 373 aktier
Introdatum
1993-05-19

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2020-01-29
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-24
Ordinarie utdelning Getinge B
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Delårsrapport
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-07-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
42 102 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 23 045 000 000
Materiella anläggningstillgångar 2 911 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 586 000 000
Summa anläggningstillgångar 27 542 000 000
Kassa och bank 1 526 000 000
Summa omsättningstillgångar 14 560 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 19 806 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 5 283 000 000
Långfristiga skulder 11 237 000 000
Kortfristiga skulder 5 776 000 000
Årets resultat 1 376 000 000
Total fakturering 22 495 000 000
Rörelseresultat 1 493 000 000
Summa finansnetto -560 000 000
Resultat efter finansiella poster 933 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-21
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,01 %
 • Röstandel: 4,99 %
2019-02-22
 • Vem: T. Rowe Price Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 3,08 %
2019-02-06
 • Vem: T. Rowe Price Group, Inc.
 • Antal: 293 673
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 3,15 %
2019-01-31
 • Vem: Templeton Global Advisors Limited
 • Antal: 2 851 254
 • Aktiekapital: 4,67 %
 • Röstandel: 2,91 %
2018-11-26
 • Vem: T. Rowe Price Group, Inc.
 • Antal: 250 000
 • Aktiekapital: 3,14 %
 • Röstandel: 3,14 %
2018-11-14
 • Vem: Templeton Global Advisors Limited
 • Antal: 126 780
 • Aktiekapital: 8,01 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Carl Bennet AB 20,00 50,10
Franklin Templeton 10,50 6,60
Fjärde AP-fonden 8,20 5,10
Fidelity 3,40 2,10
T. Rowe Price 3,10 1,90
Swedbank Robur Fonder 2,70 1,70
Vanguard 2,30 1,40
Folksam 1,90 1,20
BlackRock 1,20 0,80
Handelsbanken Fonder 1,00 0,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-4,90
Balanslikviditet
2,23
Räntabilitet totalt kapital %
-1,46
Kassalikviditet
1,52
Ändring eget kapital %
-0,76
Soliditet %
45,34
Ändring totalt kapital %
2,97
Kapitalomsättningshast.
0,57
Bruttomarginal %
45,73
Varulagrets oms. hast.
5,32
Rörelsemarginal %
-1,17
Kundfordringar oms. hast.
3,96
Nettomarginal %
-4,00
Andel utdelad vinst %
-