Om bolaget (SAMPO)

Sampo Oyj A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,33 %
 • Utv. idag EUR
  +0,49 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  37,27
 • Högst
  37,27
 • Lägst
  36,87
 • Antal
  1 014 862
 • Tid
  17:29:30

Sampo

Sampo är en finsk försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns både bland privatpersoner och bolag, med störst verksamhet på den nordiska - och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
VD
Kari Stadigh
Ordförande
Björn Wahlroos
Hemsida
http://www.sa...
Bransch
Finans
Börsvärde
20 425 841 043 EUR
Sampo Oyj A
554 151 850 aktier
Totalt
555 351 850 aktier
Introdatum
1989-07-17

Kommande händelser

2019-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-08
Händelse: ??
 • Villkor: 1:10
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-08-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-08-07
Delårsrapport
2019-05-08
Delårsrapport
2019-04-10
Ordinarie utdelning Sampo Oyj A
 • Utdelning/aktie: 2,85 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-10
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-09
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-15
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,93 %
2018-10-22
 • Vem: Capital Income Builder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,94 %
2018-10-19
 • Vem: Capital Income Builder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,29 0,39 -4,14 -4,23 -5,16
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 -1,91 -0,58 -11,55 -27,75
180 Degree Capital Corp -0,46 10,82 8,59 8,59 -7,33
1st Constitution Bancorp -1,49 -0,35 -5,81 -8,85 -23,60
1st Source Corp -0,02 1,41 0,94 -1,88 -20,31
360 Finance Inc -2,10 5,45 -8,47 -37,29 -
A-Mark Precious Metals Inc 0,43 2,25 16,52 8,96 7,55
ABG Sundal Collier Holding 0,62 -3,87 -12,47 -14,32 -42,53
ABN Amro Bank NV -0,24 3,64 -13,76 -14,27 -26,66
Aareal Bank AG 1,04 0,38 11,11 -10,00 -26,18
Aberdeen International Inc 10,00 0,00 22,22 0,00 -52,17
Ägare Kapital % Röster %
Solidium Oy 10,00 10,00
Varma Mutual Pension I... 4,00 4,00
Ilmarinen Mutual Pensi... 1,30 1,30
The State Pension Fund 0,60 0,60
Elo Pension Company 0,50 0,50
Kaleva Mutual Insuranc... 0,50 0,50
Keva 0,50 0,50
Schweizer Nationalbank 0,50 0,50
OP-Finland Value Fund 0,40 0,40
Oy Lival AB 0,40 0,40
Datum för årsredovisning
2019-08-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-2,00
Soliditet %
24,00
Ändring totalt kapital %
0,02
Kapitalomsättningshast.
0,16
Bruttomarginal %
54,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
22,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
20,00
Andel utdelad vinst %
-