Om bolaget (SAMPO)

Sampo Oyj A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,03 %
 • Utv. idag EUR
  +0,40 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  39,15
 • Högst
  39,25
 • Lägst
  38,86
 • Antal
  635 579
 • Tid
  17:29:43

Sampo

Sampo är en koncern inom finansiell service sammansatt av P&C försäkringsbolaget If, livförsäkringsbolaget Sampo Life och holdingbolaget Sampo plc.

VD
Kari Stadigh
Ordförande
Björn Wahlroos
Hemsida
www.sampo.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
21 519 884 187 EUR
Sampo Oyj A
554 151 850 aktier
Totalt
554 151 850 aktier
Introdatum
1989-07-17

Kommande händelser

2019-08-07
Delårsrapport
2019-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Delårsrapport
2019-04-10
Ordinarie utdelning Sampo Oyj A
 • Utdelning/aktie: 2,85 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-10
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-09
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
32 576 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 785 000 000
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 643 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-15
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,93 %
2018-10-22
 • Vem: Capital Income Builder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,94 %
2018-10-19
 • Vem: Capital Income Builder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,37
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-3,60
Soliditet %
26,38
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
93,14