Om bolaget (CRA1V)

Cramo Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,19 %
 • Utv. idag EUR
  -0,17 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,60
 • Högst
  7,81
 • Lägst
  7,56
 • Antal
  63 405
 • Tid
  17:29:40

Cramo

Cramo erbjuder långtids- och korttidsuthyrningar av maskiner, utrustningar och hyresrelaterade tjänster, där verksamheten styrs utifrån dotterbolaget Cramo Adapteo. Exempel på maskiner som uthyrs inkluderar hjullastare, kompressorer, elverk, samt vagnar och containers. Kunderna återfinns inom olika branscher, från bygg- och tillverkningsindustrin, till offentlig sektor. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa. Bolaget etablerades 1953 och har sitt huvudkontor i Vantaa.
VD
Leif Gustafsson
Ordförande
Veli-Matti Reinikkala
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
347 245 604 EUR
Cramo Oyj
44 690 554 aktier
Totalt
44 690 554 aktier
Introdatum
1988-08-03

Kommande händelser

2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-07-01
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-01
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-17
Extra bolagsstämma
2019-05-02
Delårsrapport
2019-03-29
Ordinarie utdelning Cramo Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,9 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-29
 • Utdelningsdag: 2019-04-08
2019-03-28
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-24
 • Vem: EQT Fund Management S.a.r.l
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,02 %
 • Röstandel: 10,02 %
2018-09-04
 • Vem: Zeres Public Market Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,83 %
 • Röstandel: 9,83 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 0,23 -6,27 -2,45 -7,35
2020 Bulkers 1,31 5,35 1,28 - -
3M Co -3,06 -3,45 -12,16 -5,95 -23,07
51job Inc -1,66 -3,56 -18,71 -2,54 -6,67
A. O. Smith Corp -3,14 -2,70 0,74 2,95 -22,57
A.P. Møller - Mærsk A -2,95 0,66 -7,06 -0,93 -19,55
A.P. Møller - Mærsk B -3,06 -0,14 -6,98 -1,24 -19,89
AAR Corp -2,99 -3,24 -1,78 35,79 -10,66
Aalberts NV -0,82 0,38 -3,63 12,72 -6,96
Aallon Group Oyj 10,53 23,82 26,20 25,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,48 3,56 3,73 2,71 -18,21
Ägare Kapital % Röster %
Rakennusmestarit -group 5,80 5,80
Rakennusmestarien Säätiö 4,80 4,80
OP Funds 4,50 4,50
OP-Finland 3,60 3,60
Ilmarinen Mutual Pensi... 2,30 2,30
Varma Mutual Pension I... 1,70 1,70
Danske Invest Funds 1,50 1,50
Evli Funds 1,50 1,50
ODIN Finland 1,10 1,10
Säästöpankki Funds 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2019-08-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
25,00
Balanslikviditet
0,63
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
0,60
Ändring eget kapital %
-30,00
Soliditet %
37,00
Ändring totalt kapital %
-0,20
Kapitalomsättningshast.
0,70
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
13,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-